Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Podręcznik historii

01.01.1985 00:00
  • Podręcznik historii najnowszej" - audycja Michała Kołodzieja. Cz. VI. podręcznika pt: "Polska w latach 1921-26", podrozdziały: "Stosunki polsko-niemieckie", "Stosunki polsko-radzieckie po Traktacie Ryskim", "Polska na arenie międzynarodowej w latach 1921-1926", "Sytuacja w kraju po upadku rządu Władysława Grabskiego". Teksty źródłowe do cz VI: odez Dodaj do playlisty
Podręcznik historii najnowszej" - audycja Michała Kołodzieja. Cz. VI. podręcznika pt: "Polska w latach 1921-26", podrozdziały: "Stosunki polsko-niemieckie", "Stosunki polsko-radzieckie po Traktacie Ryskim", "Polska na arenie międzynarodowej w latach 1921-1926", "Sytuacja w kraju po upadku rządu Władysława Grabskiego". Teksty źródłowe do cz VI: odezwa rządu polskiego skierowana do obywateli na temat wysadzenia w powietrze prochowni w Cytadeli Warszawskiej * Fragmenty przemówienia sekretarza zarządu głównego Kominternu na temat wrogów partii * Fragmenty komentarza Macieja Rataja - Marszałka Sejmu na temat znaczenia postanowień Traktatu Wersalskiego dla Polski. Teksty źródłowe czyta lektor. 2. "Podręcznik historii najnowszej" Cz. VII pt: "Zamach stanu Piłsudskiego. Polska w latach światowego kryzysu gospodarczego" - audycja Michała Kołodzieja. Podrozdziały: "Przyczyny i przebieg zamachu majowego 1926 roku", " Kierunek rządów pomajowych", " Stosunki z ZSRR po przewrocie majowym", " Sytuacja gospodarcza Polski po przewrocie majowym", "Nowy Sejm", "Centrolew"