Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Józef Beck
 • RWEAudycja radiowa na temat zbiorów archiwum radiowego, data emisji: 26-12-1964 Audycja radiowa z udziałem archiwisty Michała Borowskiego redaktorki Jadwigi Mieczkowskiej i reżysera Jana Jasiewicza na temat... więcejAudycja radiowa z udziałem archiwisty Michała Borowskiego redaktorki Jadwigi Mieczkowskiej i reżysera Jana Jasiewicza na temat zasobu archiwum radiowego. Podczas audycji emitowane są fragmenty nagrań znanych osób: Józefa Piłsudskiego, Jana Kwapińskiego, Kazimierza Sosnkowskiego, Józefa Hallera, Józefa Becka zwiń
 • RWEDwadzieścia lat niepodległości (cz.30), data emisji: 10-11-1962 Cykl wspomnień Kajetana Morawskiego - dyplomaty, literata, ekonomisty, ostatniego ambasadora RP w Paryżu. Polityka Józefa Becka -... więcejCykl wspomnień Kajetana Morawskiego - dyplomaty, literata, ekonomisty, ostatniego ambasadora RP w Paryżu. Polityka Józefa Becka - ministra spraw zagranicznych - w ostatnich latach II Rzeczypospolitej. zwiń
 • RWEDziało się to przed wojną w porcie Wolnego Miasta Gdańska - (cz. II), data emisji: 19-05-1968 "Desant na Westerplatte". Audycja dokumentalna na temat obrony praw Rzeczypospolitej w Gdańsku w 1933 roku - opracowana przez... więcej"Desant na Westerplatte". Audycja dokumentalna na temat obrony praw Rzeczypospolitej w Gdańsku w 1933 roku - opracowana przez Eugeniusza Romiszewskiego. Udział biorą: gen. Zygmunt Szyszko-Bohusz - przedstawiciel sztabu RP; Kazimierz Papee - Komisarz Generalny RP w Wolnym Mieście; admirał Józef Unrug - ówczesny dowódca floty polskiej; kmdr Bohdan Wroński - świadek wydarzeń; mjr Franciszek Krukierek - świadek wydarzeń; Edward Raczyński - ówczesny wysoki urzędnik MSZ w Warszawie; gen. Antoni Szymański - polski attache wojskowy w Berlinie. W programie wykorzystano fragmenty książki pt. "Ostatni raport" - Józefa Becka - ministra spraw zagranicznych; relację Józefa Lipskiego - ostatniego ambasadora RP w Berlinie oraz fragmenty pamiętników Francoisa Ponceta - ambasadora francuskiego w Berlinie. Lektorzy: Bolesław Wąsiewicz-Bartecki - narracja; Karol Dorwski; Bronisław Piekarski; Jerzy Kopczewski; Bronisław Przyłuski. zwiń
 • RWEDziało się to przed wojną, w porcie Wolnego Miasta Gdańska - (cz. I), data emisji: 12-05-1968 "Akcja kontrtorpedowca «Wicher»" - audycja dokumentalna Eugeniusza Romiszewskiego, dotycząca obrony praw Rzeczypospolitej w Wolnym... więcej"Akcja kontrtorpedowca «Wicher»" - audycja dokumentalna Eugeniusza Romiszewskiego, dotycząca obrony praw Rzeczypospolitej w Wolnym Mieście Gdańsku w 1932 roku. Udział biorą: gen. Kazimierz Glabisz - ofier do zleceń marszałka Józefa Piłsudskiego; admirał Tadeusz Podjazd-Morgenstern - dowódca kontrtorpedowca "Wicher"; Kazimierz Papee - ówczesny Komisarz Generalny RP w Gdańsku; Edward Raczyński - ówczesny wysoki urzędnik MSZ w Warszawie; gen. Antoni Szymański - ówczesny polski attache wojskowy w Berlinie; kmdr Bohdan Wroński. W programie wykorzystano fragmenty książki pt. "Ostatni raport" - Józefa Becka - ministra spraw zagranicznych; teksty depeszy J. Becka do Ambasady Polskiej w Londynie (15.VI.1932) oraz depeszy Konstantego Skirmunta - ambasadora polskiego w Londynie do MSZ w Warszawie. Lektorzy: Halina Markowska - zapowiedź; Bolesław Wąsiewicz-Bartecki - narracja; Bronisław Przyłuski i Kazimierz Sowiński. zwiń
 • RWEKorespondencja z Paryża, data emisji: 26-12-1979 Komentarz Mariana Czarneckiego z Paryża - o artykułach o Józefie Becku - znajdujących się we francuskiej encyklopedii Larousse'a.
 • RWEMuseum of Sounds BBC Taśma z Museum of Sounds BBC zawierająca nagrania głosów wybitnych postaci: "Polały się łzy moje czyste, rzęsiste" - wiersz A.... więcejTaśma z Museum of Sounds BBC zawierająca nagrania głosów wybitnych postaci: "Polały się łzy moje czyste, rzęsiste" - wiersz A. Mickiewicza w interpretacji W. Modrzeńskiego. Wspomnienie wnuczki L. Mierosławskiego. Wspomnienie wnuka J. Niemcewicza. Wypowiedź gen. J. Hallera podczas ceremonii zaślubin Polski z morzem w 1920 r. W. Krajewski jako I. Paderewski. Przemówienie I. Paderewskiego wygłoszone na inauguracyjnej sesji Rady Narodowej w Paryżu w 1940 r. Przemówienie W. Wilsona. Przemówienie R. P zwiń
 • Odpowiedź ministra spraw zagranicznych Józefa Becka na żądania Hitlera – fragm. mowy sejmowej wygłoszonej 5 maja 1939, data emisji: 03-04-2012
 • RWEPodręcznik historii, data emisji: 01-01-1985 "Podręcznik historii najnowszej" - audycja M. Kołodzieja. Cz. IX podręcznika pt: "Polska w latach 1935-1939". Podrozdziały:... więcej"Podręcznik historii najnowszej" - audycja M. Kołodzieja. Cz. IX podręcznika pt: "Polska w latach 1935-1939". Podrozdziały: "Konstytucja kwietniowa 1935", "Śmierć J. Piłsudskiego", "Sytuacja polityczna w Polsce po śmierci J. Piłsudskiego", "Życie gospodarcze - działalność ministra E. Kwiatkowskiego", "Polityka zagraniczna Polski w latach 1935-1939" * Rozmowa J. Piłsudskiego z J. Beckiem z 10 V 1935 r. nt. konieczności utrzymania obecnej linii politycznej tzn. kontynuowania dobrych stosunków z Niemcami, Anglią i Francją * Przemówienie I. Mościckiego z 18 V 1935 r., podczas uroczystości pogrzebowych J. Piłsudskiego *Wypowiedź J. Szembeka nt. paktu francusko-radzieckiego o wzajemnej pomocy * Treść komunikatu PAT z 30 IX 1938 r. skierowana do rządu Czechosłowacji w sprawie zwrotu Zaolzia * List polskich komunistów z III 1938 r. nawołujący do stworzenia koalicji antyrządowej. Cz. X podręcznika pt: "Sytuacja międzynarodowa w przede dniu II wojny światowej". Podrozdziały: "Anszlus Austrii", "Układy monachijskie. Zabór Czechosłowacji" zwiń
 • RWEPogadanka w związku z 35. rocznicą wybuchu II wojny światowej Pogadanka niezidentyfikowanej osoby w związku z 35. rocznicą wybuchu II wojny światowej. W audycji wykorzystano archiwalne... więcejPogadanka niezidentyfikowanej osoby w związku z 35. rocznicą wybuchu II wojny światowej. W audycji wykorzystano archiwalne nagrania z wypowiedziami: Józefa Becka w Sejmie 5.V.1939 r., Adolfa Hitlera oraz Neville'a Chamberlain'a - premiera Wielkiej Brytanii. Brak zakończenia. zwiń
 • RWEPrzemówienie Józefa Becka Przemówienie Józefa Becka - ostatniego ministra spraw zagranicznych II RP - wygłoszone w Sejmie 5.05.1939 roku (dubbing).
 • RWERadio Conrad, data emisji: 01-01-1990 Audycja J. Ruszara "Świadkowie historii": mowa sejmowa J. Becka 5.V.1939; wspomnienia bohaterów września 1939: Edwarda... więcejAudycja J. Ruszara "Świadkowie historii": mowa sejmowa J. Becka 5.V.1939; wspomnienia bohaterów września 1939: Edwarda Raczyńskiego, gen. W. Czumy; adm. J. Unruga, dowódcy obrony Helu w 1939. Reportaż M. Brodowskiej z uroczystości 10-lecia powstania "Solidarności" w Bostonie: wypowiedzi J. Kowalskiego, E. Moskala - prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej; ks. W. Górajskiego, Marii Szczepankiewicz. Wiadomości: "Porozumienie mocarstw w sprawie Kambodży"; "Węgry wzywają do otwarcia granic"; "Zwycięski strajk generalny w Kosowie"; "Solidarność w Leningradzie" (konferencja o prawach człowieka); "UFO w Murmańsku"; "Polacy w Iraku"; "Jaka jest młodzież"; "Ogromny ruch w pomnikach"; "Afera alkoholowa" (afera milicyjnego klubu sportowego "Olimpia"); korespondencja nt. polityki rządu T. Mazowieckiego, komentarza w dzienniku "New York Times" o rozpadzie Związku Sowieckiego; fragmenty artykułu D. Fikusa zamieszczonego w "Rzeczpospolitej" na temat embarga na Irak; rozmowa A. Sawickiego z red. naczelnym pisma "Młoda Polska" W. Walendziakiem o celu przyjazdu do Ameryki. zwiń
 • RWERozmowa z Edwardem Raczyńskim, data emisji: 16-08-1984 Rozmowa Tadeusza Żenczykowskiego (Tadeusza Zawadzkiego) z Edwardem Raczyńskim - ambasadorem - na temat: wkroczenia wojsk... więcejRozmowa Tadeusza Żenczykowskiego (Tadeusza Zawadzkiego) z Edwardem Raczyńskim - ambasadorem - na temat: wkroczenia wojsk hitlerowskich do Nadrenii; wizyty ministra Józefa Becka w Londynie; brytyjskiej sceny politycznej. zwiń
 • RWERozmowa z Jadwigą Beck, data emisji: 25-12-1971 Rozmowa Pawła Zaremby z Jadwigą Beck - wdową po Józefie Becku - ostatnim ministrze spraw zagranicznych II RP - o ostatnim okresie... więcejRozmowa Pawła Zaremby z Jadwigą Beck - wdową po Józefie Becku - ostatnim ministrze spraw zagranicznych II RP - o ostatnim okresie życia J. Becka - przeprowadzona w jej londyńskim mieszkaniu. zwiń
 • RWERozmowa z Janiną Beck, data emisji: 01-12-1971 Rozmowa Pawła Zaremby z Jadwigą Beckową - wdową po Józefie Becku - ostatnim ministrze spraw zagranicznych II RP.
 • RWERozmowa z Janiną Beck, data emisji: 01-12-1971 Rozmowa Pawła Zaremby z Jadwigą Beckową - wdową po Józefie Becku - ostatnim ministrze spraw zaganicznych II RP.
 • RWERozmowa z Ludwikiem Łubieńskim, data emisji: 25-12-1979 Rozmowa Tadeusza Nowakowskiego z Ludwikiem Łubieńskim - pracownikiem RWE, adiutantem gen. Władysława Andersa, współpracownikiem... więcejRozmowa Tadeusza Nowakowskiego z Ludwikiem Łubieńskim - pracownikiem RWE, adiutantem gen. Władysława Andersa, współpracownikiem Józefa Becka - ministra spraw zagranicznych - na temat m.in.: jego kariery wojskowej. zwiń
 • RWESpecjalny program świąteczny (II), data emisji: 26-12-1962 "Królestwo dźwięku. Kartoteka pamięci. Skarbnica ludzkiego głosu" - audycja Tadeusza Nowakowskiego, przedstawiająca głosy: Enrico... więcej"Królestwo dźwięku. Kartoteka pamięci. Skarbnica ludzkiego głosu" - audycja Tadeusza Nowakowskiego, przedstawiająca głosy: Enrico Caruso i Fiodora Iwanowicza Szaliapina - śpiewaków operowych, Stanisława Jana Cyganiewicza - zapaśnika zawodowego, cesarza Franciszka Józefa, Rudyard'a Kiplinga - laureata nagrody Nobla, Guglielmo Marconi'ego - pioniera radiotechniki, Borisa Pasternaka - pisarza rosyjskiego, Johna Steinbecka - laureata nagrody Nobla, Sary Bernhardt - aktorki francuskiej, Jeanne Marie Bourgeois - francuskiej aktorki i pieśniarki, Charlesa Augustusa Lindbergha - amerykańskiego pilota, który jako pierwszy w 1927 r. samotnie przeleciał nad Oceanem Atlantyckim, Auguste Piccarda - badacza stratosfery i głębin morskich, Norgaya Tenzinga – himalaisty, który dokonał pierwszego wejścia na Mount Everest w 1953 r., Józefa Becka - zapowiadającego opór Polski wobec żądań Adolfa Hitlera, gen. Władysława Sikorskiego, Tomasza Arciszewskiego - działacza socjalistycznego, fragment koronacji Elżbiety II, Papieża Piusa, Artura Rubinsteina, Józefa Piłsudskiego. zwiń
 • RWEŚwiadkowie historii Wspomnienia i wypowiedzi uczestników historii Polski utrwalone na płytach gramofonowych: Złożenie prochów Juliusza Słowackiego na... więcejWspomnienia i wypowiedzi uczestników historii Polski utrwalone na płytach gramofonowych: Złożenie prochów Juliusza Słowackiego na Wawelu w 1927 roku - Zygmunt Nowakowski. Gdynia w 1905 i 1935 - Kajetan Morawski - polityk, b. ambasador RP w Paryżu. Śmierć zwycięzców "Challenge'u" lotniczego Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w 1932 roku - Adolf Fierla. Zgon Józefa Piłsudskiego w 1935 roku - K. Morawski. Mowa sejmowa Józefa Becka - ministra spraw zagranicznych RP - "O honorze" - odpowiedź na żądania Adolfa Hitlera (5 maja 1939 roku). Wybuch wojny 1 września 1939 roku w Londynie - Edward Raczyński - b. ambasador RP w Londynie. Agresja sowiecka: dzień 17 września 1939 roku w Moskwie - Wacław Grzybowski - ambasador RP w Moskwie. Przyczyny klęski wrześniowej - Felicjan Sławoj Składkowski - ostatni premier rządu II Rzeczypospolitej. zwiń
 • RWEŚwiadkowie historii Józef Beck - minister spraw zagranicznych ostatniego rządu II RP: Odpowiedź Adolfowi Hitlerowi w Sejmie 5.V.1939 roku.
 • RWEŚwiadkowie historii (2) Gen. Maxime Weygand - wyjaśnia przed mikrofonem Rozgłośni Polskiej RWE kto był autorem planu Bitwy Warszawskiej (1954 r.);... więcejGen. Maxime Weygand - wyjaśnia przed mikrofonem Rozgłośni Polskiej RWE kto był autorem planu Bitwy Warszawskiej (1954 r.); "Traktat pokojowy w Rydze" - relacja dr Karola Poznańskiego; "III Powstanie Śląskie" - mówi jeden z organizatorów Michał Grażyński; "Złożenie prochów Słowackiego na Wawelu" - wspomnienia pisarza Zygmunta Nowakowskiego; fragment mowy sejmowej ministra Józefa Becka w dniu 5.05.1939 r.; "Dzień wybuchu wojny" - 1 września 1939 r. w przeżyciach Edwarda Raczyńskiego - ambasadora P zwiń