Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Ronald Reagan
 • RWEDyskusja okrągłego stołu, data emisji: 26-06-1983 "Czy USA manipulują wydarzeniami w Polsce?" - dyskusja Okrągłego Stołu z udziałem: dr Jakuba Karpińskiego - socjologa i historyka,... więcej"Czy USA manipulują wydarzeniami w Polsce?" - dyskusja Okrągłego Stołu z udziałem: dr Jakuba Karpińskiego - socjologa i historyka, prof Richarda Pipesa - dyrektora Instytutu Badań nad Rosją na Uniwersytecie Harwardzkim i byłego doradcy Ronalda Reagana - prezydenta USA - w ramach Państwowej Rady Bezpieczeństwa, dr Leopolda Łabędzia - redaktora londyńskiego kwartalnika SURVEY i dr Zdzisława Najdera (zagajenie dyskusji). zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0019), data emisji: 17-12-1981 Audycja pod redakcją Lecha Wierczyńskiego: komentarz Michała Suszyckiego (Marka Łatyńskiego) - o przekazywaniu informacji w RWE;... więcejAudycja pod redakcją Lecha Wierczyńskiego: komentarz Michała Suszyckiego (Marka Łatyńskiego) - o przekazywaniu informacji w RWE; komentarz Aliny Grabowskiej - o wypadkach w kopalni "Wujek"; uwagi Wiesława Wróblewskiego - o rocznicy grudnia '70 r.; korespondencja Bogdana Molińskiego z Waszyngtonu - o oświadczeniu R. Regana - prezydenta USA - na temat sytuacji w Polsce i reakcjach amerykańskich. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0031), data emisji: 06-01-1982 Przegląd najważniejszych wiadomości. Komentarz Józefa Ptaczka - między innymi na temat procesu Macieja Szczepańskiego - byłego... więcejPrzegląd najważniejszych wiadomości. Komentarz Józefa Ptaczka - między innymi na temat procesu Macieja Szczepańskiego - byłego Prezesa Komitetu do spraw Radia i Telewizji; korespondencja Bogdana Molińskiego z USA - na temat spotkania w Białym Domu Ronalda Reagana - prezydenta USA i Helmuta Schmidta - kanclerza Niemcy - dotyczącego sytuacji w Polsce; przegląd prasy zachodniej. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0053), data emisji: 25-12-1981 Relacje i komentarze o sytuacji w Polsce po ogłoszeniu stanu wojennego. Fragment przemówienia (w tłumaczeniu na j. polski) Ronalda... więcejRelacje i komentarze o sytuacji w Polsce po ogłoszeniu stanu wojennego. Fragment przemówienia (w tłumaczeniu na j. polski) Ronalda Reagana - prezydenta USA - wygłoszonego z okazji świąt Bożego Narodzenia; "Siła ludzkiej solidarności" - refleksje świąteczne Tadeusza Nowakowskiego. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0065), data emisji: 30-12-1981 Relacje i komentarze o sytuacji w Polsce po ogłoszeniu stanu wojennego. Korespondencja z Waszyngtonu - o zapowiedzi przez Ronalda... więcejRelacje i komentarze o sytuacji w Polsce po ogłoszeniu stanu wojennego. Korespondencja z Waszyngtonu - o zapowiedzi przez Ronalda Reagana - prezydenta USA - sankcji wobec Moskwy i władz PRL; przegląd prasy zachodniej. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0079), data emisji: 21-09-1982 Audycja pod redakcją Tadeusza Podgórskiego. Korespondencja Andrzeja Pomiana z Waszyngtonu - na temat wystąpienia Ronalda Reagana -... więcejAudycja pod redakcją Tadeusza Podgórskiego. Korespondencja Andrzeja Pomiana z Waszyngtonu - na temat wystąpienia Ronalda Reagana - prezydenta USA - w sprawie sytuacji w Libanie; przegląd prasy zachodniej. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0091), data emisji: 18-06-1983 Audycja pod redakcją Tadeusza Podgórskiego - związana z II pielgrzymką Jana Pawła II do Polski. Uwagi Wiktora Grotowicza - na... więcejAudycja pod redakcją Tadeusza Podgórskiego - związana z II pielgrzymką Jana Pawła II do Polski. Uwagi Wiktora Grotowicza - na temat porozumienia gdańskiego na tle wypowiedzi Papieża w Belwederze; komentarz Krystyny Miłotworskiej - o różnicach w reakcjach na pielgrzymkę Papieża do Polski w prasie na Wschodzie i Zachodzie; korespondencja z Waszyngtonu - o spotkaniu Ronalda Reagana - prezydenta USA z prezydentem Salwadoru; "Szczyt Wspólnoty Europejskiej w Stuttgarcie" - komentarz; informacje na te zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0106), data emisji: 23-06-1983 Audycja pod redakcją Andrzeja Borowicza. Komentarz Tadeusza Podgórskiego - na temat kalkulacji władz PRL związanych z papieską... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Borowicza. Komentarz Tadeusza Podgórskiego - na temat kalkulacji władz PRL związanych z papieską pielgrzymką; korespondencja Teresy Michałowicz z Nowego Jorku - o wystąpieniu Ronalda Reagana - prezydenta USA - skierowanego do amerykańskiej Polonii; korespondencja Macieja Morawskiego z Paryża - o francuskich echach podróży Jana Pawła II do Polski; tłumaczenie artykułu Timothy'ego Garton Asha - brytyjskiego publicysty, autora książki o Solidarności - na temat stosunków polsko-niemieckich; przegląd prasy zachodniej - poświęcony pielgrzymce Ojca św. do Polski. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0174), data emisji: 28-03-1988 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: "Wokół spraw Afganistanu" - korespondencja Jerzego Bajera z Nowego Jorku; korespondencja... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: "Wokół spraw Afganistanu" - korespondencja Jerzego Bajera z Nowego Jorku; korespondencja Tadeusza Zachurskiego z Waszyngtonu - o polityce zagranicznej Ronalda Reagana - prezydenta USA - w ocenie "Washington Post"; komentarz pióra Lechosława Gawlikowskiego - o wydarzeniach w Czechosłowacji oraz wywiadach udzielonych Radiu Wolna Europa przez kardynała Frantiszka Tomaska, Vaclava Havla - dramaturga i Josefa Zverziny - działacza praw człowieka; uwagi dziennika "New York Times" - dotyczące sytuacji politycznej w Armenii; rozmowa Macieja Morawskiego z dr Markiem Edelmanem - w związku z uroczystością odsłonięcia w Warszawie pomnika pamięci dwóch zamordowanych w Związku Radzieckim działaczy żydowskich: Wiktora Altera i Henryka Ehrlicha. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0181), data emisji: 11-04-1988 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: korespondencja Marka Lehnerta z Rzymu - o rozmowach w Watykanie na temat sytuacji... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: korespondencja Marka Lehnerta z Rzymu - o rozmowach w Watykanie na temat sytuacji Kościoła w Czechosłowacji; korespondencja Tadeusza Zachurskiego z Waszyngtonu - o wystąpieniu Ronalda Reagana - prezydenta USA (fragmenty wystąpienia R. Reagana); korespondencja Jerzego Bajera z Nowego Jorku - na temat sytuacji w Afganistanie; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza - na temat perspektyw rozwiązania konfliktu afgańskiego po zakończeniu genewskich rokowań pokojowych. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0186), data emisji: 26-04-1988 Audycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: rozmowa Marka Łatyńskiego (Michała Suszyckiego), dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE... więcejAudycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: rozmowa Marka Łatyńskiego (Michała Suszyckiego), dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE i Lechosława Gawlikowskiego na temat strajku komunikacji miejskiej w Bydgoszczy i Inowrocławiu oraz doniesień o strajku w Nowej Hucie i gotowości strajkowej w Stalowej Woli; uwagi na temat sytuacji gospodarczej w Związku Radzieckich, sporządzone na podstawie amerykańskiego raportu oraz opublikowanych w Moskwie wyników gospodarczych za I kwartał b.r.; komentarz Danuty Drzewińskiej - nawiązujący do drugiej rocznicy katastrofy nuklearnej w Czarnobylu; korespondencja Tadeusza Zachurskiego z Waszyngtonu o gniewnej reakcji Michaiła Gorbaczowa na wystąpienia Ronalda Reagana. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0203), data emisji: 19-05-1988 Audycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu - o wypowiedzi Georga Schultza -... więcejAudycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu - o wypowiedzi Georga Schultza - Sekretarza Stanu USA - na temat spotkania na szczycie Regan-Gorbaczow; korespondencja Jerzego Bajera z Nowego Jorku - o wypowiedzi Rosanne Ridgway - asystentki Sekretarza Stanu USA - na temat krajów Europy Wschodniej; uwagi Andrzeja Borowicza - o sytuacji na Węgrzech; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza - poświęcony sytuacji w Jugosławii. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0208), data emisji: 28-05-1988 Audycja pod redakcją Józefa Ptaczka: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Władysławem Siłą-Nowickim - mecenasem, członkiem... więcejAudycja pod redakcją Józefa Ptaczka: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Władysławem Siłą-Nowickim - mecenasem, członkiem Rady Konsultacyjnej przy przewodniczącym Rady Państwa PRL; komentarz Aliny Grabowskiej - o manipulacjach i fałszerstwach propagandy partyjnej wokół osoby Stanisława Ignacego Witkiewicza i jego pogrzebu - który odbył się po sprowadzeniu jego zwłok ze Związku Radzieckiego; komentarz na temat wywiadu udzielonego przez Ronalda Reagana - prezydenta USA - przedstawicielom telewizji radzieckiej, na kilka dni przed odlotem do Moskwy na spotkanie z Michaiłem Gorbaczowem. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0209), data emisji: 28-05-1988 Audycja pod redakcją Józefa Ptaczka: korespondencja Jerzego Bajera z Nowego Jorku - na temat spotkania przywódców dwóch... więcejAudycja pod redakcją Józefa Ptaczka: korespondencja Jerzego Bajera z Nowego Jorku - na temat spotkania przywódców dwóch supermocarstw: Ronalda Reagana i Michaiła Gorbaczowa w Moskwie; rozmowa Marka Łatyńskiego (Michała Suszyckiego) - dyrektora RWE z prof. Bohdanem Osadczukiem - wykładowcą na Uniwersytecie w Berlinie Zachodnim - o różnych aspektach amerykańsko-radzieckiego spotkania na szczycie w Moskwie. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0211), data emisji: 27-05-1988 Audycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: komentarz Danuty Drzewińskiej - na temat debaty sejmowej o stanie zdrowia polskiego... więcejAudycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: komentarz Danuty Drzewińskiej - na temat debaty sejmowej o stanie zdrowia polskiego społeczeństwa; komentarz na temat ogłoszonych "tez" na zbliżają się Konferencję Radzieckiej Partii Komunistycznej; korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu - o spotkaniu na szczycie Reagan-Gorbaczow; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza - poświęcony analizie istoty i perspektyw rozpoczynającego się spotkania na szczycie Reagan-Gorbaczow. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0218), data emisji: 03-06-1988 Audycja pod redakcją Józefa Ptaczka: odtworzenie z taśmy dźwiękowej rozmowy telefonicznej Macieja Morawskiego z Janem Lityńskim -... więcejAudycja pod redakcją Józefa Ptaczka: odtworzenie z taśmy dźwiękowej rozmowy telefonicznej Macieja Morawskiego z Janem Lityńskim - członkiem Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność" regionu Mazowsze - na temat sytuacji w Polsce; komentarz Aleksandra Świejkowskiego - o kontynuowanej przez władze PRL polityce dyskryminacji rolników indywidualnych przy równoczesnym popieraniu często deficytowych PGR-ów; komentarz Andrzeja Borowicza - o nowym projekcie daleko idących reform gospodarczych w Jugosławii; komentarz Adama Barskiego - na temat wizyty Ronalda Reagana - prezydenta USA w Wielkiej Brytanii. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0219), data emisji: 03-06-1988 Audycja pod redakcją Józefa Ptaczka: "Związek Radziecki po spotkaniu prezydenta Ronalda Reagana z Michaiłem Gorbaczowem" -... więcejAudycja pod redakcją Józefa Ptaczka: "Związek Radziecki po spotkaniu prezydenta Ronalda Reagana z Michaiłem Gorbaczowem" - komentarz Wiesława Wawrzyniaka; korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu - o perspektywach zmiany stosunków amerykańsko-radzieckich po moskiewskim spotkaniu na szczycie; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza - na temat przebiegu i wyników moskiewskiego spotkania na szczycie. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0357), data emisji: 27-09-1988 "Fakty, wydarzenia, opinie" - audycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Andrzejem... więcej"Fakty, wydarzenia, opinie" - audycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Andrzejem Krzysztofem Wróblewskim na temat Mieczysława Rakowskiego - nowego premiera PRL; korespondencja Piotra Mroczyka z Waszyngtonu na temat przemówienia Ronalda Reagana - prezydenta USA - wygłoszonego w gmachu ONZ; uwagi na temat odbywającej się w Berlinie Zachodnim konferencji Międzynarodowego Funduszu Monetarnego, przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza poświęcony nominacji Mieczysława Rakowskiego jako nowego szefa rządu PRL. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0359), data emisji: 28-09-1988 Audycja pod redakcją Józefa Ptaczka: informacje na temat sytuacji w Armenii i Górnym Karabachu; komentarz Wiesława Wawrzyniaka na... więcejAudycja pod redakcją Józefa Ptaczka: informacje na temat sytuacji w Armenii i Górnym Karabachu; komentarz Wiesława Wawrzyniaka na temat nieoczekiwanego skrócenia wizyty Eduarda Szewardnadze - ministra spraw zagranicznych w Stanach Zjednoczonych i powrotu do Związku Radzieckiego; korespondencja Krzysztofa Kłopotowskiego ze Stanów Zjednoczonych o ostatnich miesiącach kadencji Ronalda Reagana - prezydenta USA oraz przemówieniu wygłoszonym przez E. Szewardnadze na forum ONZ; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza poświęcony odbywającej się w Berlinie Zachodnim dorocznej konferencji Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Świata. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0482), data emisji: 07-12-1988 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: korespondencja Jacka Kalabińskiego z Nowego Jorku na temat wizyty Michaiła Gorbaczowa w... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: korespondencja Jacka Kalabińskiego z Nowego Jorku na temat wizyty Michaiła Gorbaczowa w USA; relacja Jerzego Bekkera ze Stanów Zjednoczonych z konferencji prasowej Gienadija Gierasimowa - rzecznika radzieckiego ministerstwa spraw zagranicznych; korespondencja Tadeusza Zachurskiego z Waszyngtonu na temat przemówienia Ronalda Reagana - prezydenta USA - na spotkaniu twierdzy amerykańskiej myśli konserwatywnej American Interpress Institute (fragment jego prz zwiń