Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Fakty, wydarzenia, opinie (cz.0359)

28.09.1988 00:00
  • Audycja pod redakcją Józefa Ptaczka: informacje na temat sytuacji w Armenii i Górnym Karabachu; komentarz Wiesława Wawrzyniaka na temat nieoczekiwanego skrócenia wizyty Eduarda Szewardnadze - ministra spraw zagranicznych w Stanach Zjednoczonych i powrotu do Związku Radzieckiego; korespondencja Krzysztofa Kłopotowskiego ze Stanów Zjednoczonych o ost Dodaj do playlisty
Audycja pod redakcją Józefa Ptaczka: informacje na temat sytuacji w Armenii i Górnym Karabachu; komentarz Wiesława Wawrzyniaka na temat nieoczekiwanego skrócenia wizyty Eduarda Szewardnadze - ministra spraw zagranicznych w Stanach Zjednoczonych i powrotu do Związku Radzieckiego; korespondencja Krzysztofa Kłopotowskiego ze Stanów Zjednoczonych o ostatnich miesiącach kadencji Ronalda Reagana - prezydenta USA oraz przemówieniu wygłoszonym przez E. Szewardnadze na forum ONZ; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza poświęcony odbywającej się w Berlinie Zachodnim dorocznej konferencji Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Świata.