Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Jan Józef Szczepański
 • RWEDzień pierwszy, dzień ostatni (cz.1), data emisji: 01-09-1989 Audycja Piotra Załuskiego - nadana w 50. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W programie m.in.: fragmenty powieści Tadeusza... więcejAudycja Piotra Załuskiego - nadana w 50. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W programie m.in.: fragmenty powieści Tadeusza Nowakowskiego; "Polska jesień" - fragmenty prozy z tomu Jana Józefa Szczepańskiego; wspomnienia Tadeusza Żenczykowskiego (Tadeusza Zawadzkiego) z 1 IX 1939 roku; orędzie Ignacego Mościckiego - prezydenta RP (czyta lektor); 1 IX 1939 r. - rozkaz Edwarda Rydza-Śmigłego - Naczelnego Wodza - do żołnierzy, w związku z napaścią Niemiec hitlerowskich na Polskę (czyta lektor); 2 IX 1939 r. - oświadczenie gen. Felicjana Sławoja-Składkowskiego - premiera - na posiedzeniu Sejmu (czyta lektor). zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0622), data emisji: 19-03-1989 Audycja pod redakcją Andrzeja Borowicza: relacja Władysława Woyno z Krajowego Zjazdu Solidarności Rolników (rozmowy z uczestnikami... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Borowicza: relacja Władysława Woyno z Krajowego Zjazdu Solidarności Rolników (rozmowy z uczestnikami zjazdu); rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Janem Józefem Szczepańskim na temat zebrania organizacyjnego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich; rozmowa telefoniczna Jacka Kalabińskiego z Aleksandrem Paszyńskim - uczestnikiem zespołu do spraw budownictwa - o obradach "okrągłego stołu". zwiń
 • RWEFragmenty różnych programów, data emisji: 01-01-1981 Komunikat gen. W.Jaruzelskiego o wprowadzeniu stanu wojennego. Komentarz nt. pobytu we Wrocławiu prof. Z.Kamińskiego,... więcejKomunikat gen. W.Jaruzelskiego o wprowadzeniu stanu wojennego. Komentarz nt. pobytu we Wrocławiu prof. Z.Kamińskiego, przewodniczącego Państwowej Komisji Cen. Wiadomości: prezydium rządu przyjęło projekt centralnego planu społeczno-gospodarczego na przyszły rok; w Gdańsku obraduje Komisja Krajowa "Solidarności"; w Warszawie trwa Kongres Kultury Polskiej. Przegląd prasy: odczytanie listu (z "Życia Warszawy") Prymasa Polski Józefa Glempa skierowanego do L.Wałęsy. Fragment rozmowy z B.Grzymałą, laureatem konkursu krasomówczego w Golubiu-Dobrzyniu o pracy przewodnika turystycznego. Komentarz A.Wysockiego o dniu codziennym zwykłego Polaka w 1981. Rozmowa z T.Polakiem, dyrektorem Pracowni Konserwacji Zabytków w związku z 30-leciem jej istnienia. Relacja B.Sobczuka i T.Fredro nt. Kongresu Kultury Polskiej: wypowiedź J.J.Szczepańskiego, prezesa związku nt. obrad i wypowiedzi uczestników kongresu: A.Kijowskiego, M.Porębskiego, W.Lutosławskiego. Przegląd prasy: komentarze zagraniczne o zaniepokojeniu opinii publicznej konfliktem między władzami i "Solidarnością". zwiń
 • RWEI Zjazd NSZZ "Solidarność" (cz.10), data emisji: 02-11-1981 Sprawozdanie dźwiękowe z pierwszego dnia obrad II tury Zjazdu "Solidarności" w Gdańsku - sprawozdanie Andrzeja Celińskiego - z... więcejSprawozdanie dźwiękowe z pierwszego dnia obrad II tury Zjazdu "Solidarności" w Gdańsku - sprawozdanie Andrzeja Celińskiego - z działalności Krajowej Komisji Porozumiewawczej (KKP) między I a II turą Zjazdu; dyskusja nad informacją KKP - wystąpienia: Waldemara Gila - z Pomorza Zachodniego; Mieczysława Gila - z regionu Małopolska; zabranie głosu przez komisję statutową w sprawie stwierdzenia prawomocności uchwały I tury Zjazdu o zmianie statutu - wystapienie Jana Śliwińskiego z regionu Wielkopolski - sekretarza komisji statutowej; podpisanie porozumienia ze Związkiem Literatów Polskich - wystąpienie Jan Józefa Szczepańskiego - prezesa Związków Literatów Polskich. zwiń
 • RWEJak kształtowała się "Solidarność" (cz.263), data emisji: 01-01-1983 «Gazeta dźwiękowa nr 1» - Stefana Bratkowskiego: inforamcje - o warunkach rozmowy władza-społeczeństwo i stosunku ZSRR do PRL;... więcej«Gazeta dźwiękowa nr 1» - Stefana Bratkowskiego: inforamcje - o warunkach rozmowy władza-społeczeństwo i stosunku ZSRR do PRL; piosenka - "Ty nas jedna nie opuszczaj nadziejo"; Z raekomych nagrań Podziemia przez Bezpiekę (satyra); piosenka - "Ja jestem pro-, pro-wokator"; melorecytacja: "Nie było strategii zdrady i rączki dającej srebrniki"; komentarz do uchwalonego przez Sejm zaostrzenia cenzury oraz fragment wystąpienia prof. Jana Szczepańskiego w sejmie na ten temat; komentarz do ustawy o ur zwiń
 • RWEJak kształtowała się "Solidarność" (cz.266), data emisji: 01-01-1984 «Gazeta dźwiękowa nr 7» - Stefana Bratkowskiego: przegląd wydarzeń krajowych - m.in. o porwaniu i zamordowaniu ks. Jerzego... więcej«Gazeta dźwiękowa nr 7» - Stefana Bratkowskiego: przegląd wydarzeń krajowych - m.in. o porwaniu i zamordowaniu ks. Jerzego Popiełuszki, fragmenty przemówień na pogrzebie zamordowanego: prymasa Glempa, przywódcy Solidarności hutników warszawskich, Lecha Wałęsy, ks. prałata Teofila Boguckiego - proboszcza parafii; "Boże coś Polskę" - pieśń; c.d. wiadomości - m.in. o ustąpieniu prof. Jana Szczepańskiego ze stanowiska przewodniczącego rady społeczno-gospodarczej przy sejmie PRL oraz groźbach J. Urba zwiń
 • RWEJak powstawała Solidarność (cz.16), data emisji: 09-10-1983 Audycja Janusza Marchwińskiego - poświęcona Pierwszemu Krajowemu Zjazdowi Delegatów NSZZ "Solidarność. W audycji m.in. fragment... więcejAudycja Janusza Marchwińskiego - poświęcona Pierwszemu Krajowemu Zjazdowi Delegatów NSZZ "Solidarność. W audycji m.in. fragment nabożeństwa w intencji pomyślnych obrad Zjazdu Solidarności (5.IX.1981 r.); otwarcie obrad Zjazdu przez Lecha Wałęsę; odczytanie przez Stanisława Cioska - minista w rządzie PRL - posłania od Mieczysława Rakowskiego - wicepremiera; fragmenty wystąpień: L. Wałęsy (7.IX.1981 r.); Karola Modzelewskiego (8.IX.1981 r.); Jana Józefa Szczepańskiego - prezesa Związku Literatów Polskich (26.IX.1981 r.); Jana Rulewskiego (27.IX.1981 r.) i ks. Józefa Tischnera; przyjęcie uchwały programowej przez Zjazd; pożegnanie delegatów Zjazdu przez L. Wałęsę. Między wypowiedziami poszczególnych osób refleksje Danuty Pacyńskiej-Drzewińskiej - przewodniczącej Rady Delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Komitecie do Spraw Radia i Telewizji w Warszawie oraz Franciszka Drzewińskiego - przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w warszawskim "POLMOZBYCIE", członka komisji Interwencji regionu Mazowsze. zwiń
 • RWEOpen Slot "Męczennik oświęcimski na kartach współczesnej literatury polskiej" - audycja poświęcona Ojcu Maksymilianowi Marii Kolbemu - w... więcej"Męczennik oświęcimski na kartach współczesnej literatury polskiej" - audycja poświęcona Ojcu Maksymilianowi Marii Kolbemu - w związku z jego kanonizacją. Audycja oparta na tekstach zaczerpniętych z dwóch książek: z tomu esejów Jana Józefa Szczepańskiego pt. "Przed nieznanym trybunałem" oraz z powieści Tadeusza Nowakowskiego (Tadeusza Olsztyńskiego) pt. "Byle do wiosny" (czytają: Andrzej Chomiński i Rafał Sikorski). zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.148, data emisji: 04-03-1983 Audycja pod redakcją Wacława Pomorskiego. Fragment listy nazwisk ludzi przebywających w zakładach karnych za głoszone poglądy;... więcejAudycja pod redakcją Wacława Pomorskiego. Fragment listy nazwisk ludzi przebywających w zakładach karnych za głoszone poglądy; fragment relacji z pielgrzymki apostolskiej Jana Pawła II do Ameryki Środkowej i regionu Morza Karaibskiego. San Jose (stolica Kostaryki): hymn wiary, modlitwa, słowa powitania Ojca św. przez arcybiskupa San Jose (tłumaczenie na j. polski), fragment homilii Ojca św. (tłumaczenie na j. polski), śpiewy; komentarz Tadeusza Nowakowskiego - o powitaniu Ojca św. w Nikaragui; " zwiń
 • RWEPo dziesięciu latach (cz.03), data emisji: 29-10-1988 Audycja poświęcona 10. rocznicy pontyfikatu papieża Jana Pawła II - pierwszego w historii papieża Polaka. Wypowiedzi: Jana Józefa... więcejAudycja poświęcona 10. rocznicy pontyfikatu papieża Jana Pawła II - pierwszego w historii papieża Polaka. Wypowiedzi: Jana Józefa Szczepańskiego - prezesa rozwiązanego przez władze Związku Literatów Polskich; prof. Ireny Sławińskiej - kuratora Katedry Dramatu i Teatru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; Adama Zamoyskiego - historyka; Jacka Bocheńskiego - pisarza. Wypowiedzi dotyczą znaczenia pontyfikatu Ojca św. dla Kościoła powszechnego i świata oraz dla kościoła polskiego i Polski, zawierają osobiste odczucia związane z latami pontyfikatu Jana Pawła II. zwiń
 • BBCPolityka w Polsce, data emisji: 24-03-1990 Profesor Jan Józef Szczepański o sytuacji w Polsce i rządzie polskim.
 • BBCPolska 1980-81 (cz. 2), data emisji: 29-08-1981
 • BBCPolska sztuka, data emisji: 24-03-1990 Jan Józef Szczepański o polskiej kulturze i literaturze.
 • RWEProgram Literacki, data emisji: 24-03-1990 Wspomnienia Marka Łatyńskiego na temat Leopolda Tyrmanda - w związku z 5. rocznicą jego śmierci. "Chwila poezji" - wiersze... więcejWspomnienia Marka Łatyńskiego na temat Leopolda Tyrmanda - w związku z 5. rocznicą jego śmierci. "Chwila poezji" - wiersze Andrzeja Szmidta w interpretacji Zbigniewa Bryczkowskiego: "Requiem nie patetyczne"; "Boję się mroków mojej duszy..."; "Ten kraj nie bajka..."; "Masz jeszcze trochę czasu..."; "We wrześniu 1939..." (Janowi Józefowi Szczepańskiemu). zwiń
 • RWERozmowa z Janem Józefem Szczepańskim, data emisji: 17-02-1990 Rozmowa Piotra Załuskiego z Janem Józefem Szczepańskim - prozaikiem i prezesem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich - na temat... więcejRozmowa Piotra Załuskiego z Janem Józefem Szczepańskim - prozaikiem i prezesem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich - na temat literatury. zwiń
 • RWERozmowa z Janem Józefem Szczepańskim, data emisji: 06-11-1990 Rozmowa Stanisława Remuszki z Janem Józefem Szczepańskim - pisarzem, byłym prezesem Związku Literatów Polskich - na temat... więcejRozmowa Stanisława Remuszki z Janem Józefem Szczepańskim - pisarzem, byłym prezesem Związku Literatów Polskich - na temat trudności rynku wydawniczego i czytelniczego. zwiń
 • RWERozmowa z Janem Józefem Szczepańskim, data emisji: 11-09-1988 Rozmowa Adama Barskiego z Janem Józefem Szczepańskim - prezesem rozwiązanego w 1983 r. przez władze PRL Związku Literatów Polskich... więcejRozmowa Adama Barskiego z Janem Józefem Szczepańskim - prezesem rozwiązanego w 1983 r. przez władze PRL Związku Literatów Polskich - na temat sytuacji panującej w środowiskach twórczych oraz spraw ZLP i polskiego oddziału PenClubu. zwiń
 • RWERozmowy o polityce (cz.25), data emisji: 10-02-1990 Audycja Aliny Grabowskiej. "Literatura w Kraju i na emigracji" - dyskusja z udziałem Jana Józefa Szczepańskiego - prezesa... więcejAudycja Aliny Grabowskiej. "Literatura w Kraju i na emigracji" - dyskusja z udziałem Jana Józefa Szczepańskiego - prezesa Stowarzyszenia Pisarzy Polskich; Tadeusza Nowakowskiego (Tadeusza Olsztyńskiego) i Jacka Kaczmarskiego. zwiń
 • RWERozmowy o polityce (cz.26), data emisji: 10-02-1990 Audycja Aliny Grabowskiej. "Literatura w Kraju i na emigracji" - dyskusja z udziałem Jana Józefa Szczepańskiego; Tadeusza... więcejAudycja Aliny Grabowskiej. "Literatura w Kraju i na emigracji" - dyskusja z udziałem Jana Józefa Szczepańskiego; Tadeusza Nowakowskiego (Tadeusza Olsztyńskiego) i Jacka Kaczmarskiego (dokończenie). zwiń
 • RWESpotkanie Jana Józefa Szczepańskiego z polonią monachijską, data emisji: 21-04-1990 Fragment spotkania Jana Józefa Szczepańskiego - pisarza, przewodniczącego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich - z polonią monachijską.... więcejFragment spotkania Jana Józefa Szczepańskiego - pisarza, przewodniczącego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich - z polonią monachijską. Muzyka. zwiń