Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

I Zjazd NSZZ "Solidarność" (cz.10)

02.11.1981 00:00
  • Sprawozdanie dźwiękowe z pierwszego dnia obrad II tury Zjazdu "Solidarności" w Gdańsku - sprawozdanie Andrzeja Celińskiego - z działalności Krajowej Komisji Porozumiewawczej (KKP) między I a II turą Zjazdu; dyskusja nad informacją KKP - wystąpienia: Waldemara Gila - z Pomorza Zachodniego; Mieczysława Gila - z regionu Małopolska; zabranie głosu prze Dodaj do playlisty
Sprawozdanie dźwiękowe z pierwszego dnia obrad II tury Zjazdu "Solidarności" w Gdańsku - sprawozdanie Andrzeja Celińskiego - z działalności Krajowej Komisji Porozumiewawczej (KKP) między I a II turą Zjazdu; dyskusja nad informacją KKP - wystąpienia: Waldemara Gila - z Pomorza Zachodniego; Mieczysława Gila - z regionu Małopolska; zabranie głosu przez komisję statutową w sprawie stwierdzenia prawomocności uchwały I tury Zjazdu o zmianie statutu - wystapienie Jana Śliwińskiego z regionu Wielkopolski - sekretarza komisji statutowej; podpisanie porozumienia ze Związkiem Literatów Polskich - wystąpienie Jan Józefa Szczepańskiego - prezesa Związków Literatów Polskich.