Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Mirosław Drzewiecki
  • RWEDokumenty stanu wojennego, data emisji: 01-01-1991 Audycja nadana w 10 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. W audycji m.in.: wypowiedzi Jana Rulewskiego z Bydgoszczy i Lecha... więcejAudycja nadana w 10 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. W audycji m.in.: wypowiedzi Jana Rulewskiego z Bydgoszczy i Lecha Wałęsy - uczestniczących w obradach Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" * Proklamacja Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego * Frag. przemówienia gen. Wojciecha Jaruzelskiego * Wypowiedź Andrzeja Milczanowskiego * Dramatyczny apel kobiet do milicjantów i żołnierzy * Piosenka: "Wyjeżdżajcie już chłopcy od Piasta..." * Frag. kazania ks. Mirosława Drzewieckiego - wygłoszonego we wrocławskiej katedrze * Nagranie wykonane w więziennej celi w Uchercach * Wypowiedź Stefana Olszowskiego - jednego z głównych inkwizytorów stanu wojennego - na naradzie partyjnej w marcu 1982 r. * Fragment nagrania z partyjnej narady w komitecie wojewódzkim PZPR we Wrocławiu z wypowiedzią Tadeusza Porębskiego * Fragm. wypowiedzi Janusza Przymanowskiego - jednego z gwiazdorów stanu wojennego * Wypowiedź ordynariusza diecezji przemyskiej biskupa Tokarczuka - na obchodach dożynkowych na Jasnej Górze w 1982 r. * Przemówienie mecenasa Rossa - obrońcy Władysława Frasyniuka *… zwiń
  • RWEJak kształtowała się "Solidarność" (cz.099) Kazanie ks. Mirosława Drzewieckiego - w katedrze we Wrocławiu - na temat m.in. internowanych.
  • RWEJak kształtowała się "Solidarność" (cz.240), data emisji: 13-01-1982 Kazanie ks. Mirosława Drzewieckiego - w katedrze we Wrocławiu - m.in. o wprowadzeniu stanu wojennego i siepaczach Heroda... więcejKazanie ks. Mirosława Drzewieckiego - w katedrze we Wrocławiu - m.in. o wprowadzeniu stanu wojennego i siepaczach Heroda polujących na ofiary internowania. zwiń
  • RWEKościół buduje nadzieję, data emisji: 01-01-1983 Audycja Janusza Marchwińskiego przedstawiająca fragmenty kazań wygłoszonych w miesiącach stanu wojennego: ks. Mirosława... więcejAudycja Janusza Marchwińskiego przedstawiająca fragmenty kazań wygłoszonych w miesiącach stanu wojennego: ks. Mirosława Drzewieckiego z 13.I.1982 r.; ks. biskupa Ignacego Tokarczuka, ordynariusza diecezji przemyskiej wygłoszone w Sanktuarium Maryjnym w Częstochowie 5.IX.1982 r. zwiń
  • RWEŚwiadkowie historii (cz.116) "Świadkowie historii 1981-1982" - cz. I. W audycji m.in.: Posiedzenie KKP "S". Fragmenty przemówień na temat: amnestii narodowej... więcej"Świadkowie historii 1981-1982" - cz. I. W audycji m.in.: Posiedzenie KKP "S". Fragmenty przemówień na temat: amnestii narodowej i strajków; przeprowadzenia referendum w zakładzie dotyczącego istnienia partii; programu działania związku NSZZ; wspólnego zjednoczenia i konfrontacji - przemawia: L. Wałęsa * Proklamacja Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego na temat skutków działania sił wrogich socjalizmowi * Przemówienia W. Jaruzelskiego - grożące NSZZ "Solidarność" * Fragmenty przemówień na temat: aresztowań i stanu wojennego, proklamacji strajku generalnego aż do spełnienia wszystkich żądań; używania broni palnej przez żołnierzy * Modlitwa ks. Mirosława Drzewieckiego - o zapobieganiu wojny * Przemówienie na temat wioski na Pogórzu Bieszczadzkim - Uherce - która przejdzie do historii jako jeden z wielu ośrodków internowania. Piosenka pt. "Trzynastego grudnia w nocy..." * Fragment przemówienia Stefana Olszowskiego - o roli związków zawodowych * Fragm. przemówienia [Tadeusza Porębskiego] - I sekretarza KW PZPR we Wrocławiu - o związkach zawodowych * Fragm. przemówienia… zwiń
  • RWEWieczorne spotkania (cz.21), data emisji: 13-12-1991 Audycja P.Załuskiego: przegląd wiadom. polit.; "Błękitny order" (W.Dąbrowski); rozm. M.Wierzyńskiego z senatorem Reiffem w 10.... więcejAudycja P.Załuskiego: przegląd wiadom. polit.; "Błękitny order" (W.Dąbrowski); rozm. M.Wierzyńskiego z senatorem Reiffem w 10. rocznicę stanu wojennego. "Sąd" (A. Zagajewski), "Z listów cenzurowanych" (Anka Kowalska). "Dokumenty dźwiękowe stanu wojennego" aud. J.Marchwińskiego. L.Wałęsa podczas obrad KK NSZZ "Solidarność" w Stoczni Gd. 12.XII.1981; Radio Warszawa (13.XII.1981); kierujący strajkiem A.Milczanowski informuje o sytuacji (14.XII.1981); apel do milicjantów i żołnierzy o nieużywanie broni palnej; kazanie ks. Drzewieckiego; nagr. z więzienia w Uhercach; wypowiedź S.Olszowskiego – czł. BP PZPR (1982); wypowiedź T. Porębskiego na naradzie KW PZPR (Wrocław); wystąpienie płk. J. Przymanowskiego; kazanie bpa I.Tokarczuka (dożynki, Jasna Góra 1982); przemówienie mec. Rossy - obrońcy W.Frasyniuka; rozmowy z centralą tajniaków z Trójmiasta (31.I.1982); "Do Lecha Wałęsy" (Cz.Miłosz, czyta autor); Radio Solidarność: wystąpienie Z.Bujaka (30.IV.1982); kazanie ks. Popiełuszki w rocznicę Powstania Listopadowego (1982); pierwsze spotkanie L.Wałęsy z dziennikarzami po wyjściu na wolność. zwiń