Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Andrzej Celiński
 • BBCAudycja „OKP «Divisions»”, data emisji: 27-10-1990
 • RWEDemokraci, data emisji: 01-05-1983 Audycja dokumentalno-poetycka E. Ostrowskiej z okazji święta 1 maja i rocznicy Konstytucji 3 Maja. "Boże coś Polskę" * "Modlitwa... więcejAudycja dokumentalno-poetycka E. Ostrowskiej z okazji święta 1 maja i rocznicy Konstytucji 3 Maja. "Boże coś Polskę" * "Modlitwa Pielgrzyma" (Mickiewicz) * "Boże coś Polskę" * "Paralela Trzech Konstytucji" (Lelewel) * fragment z "Pana Tadeusza" (Mickiewicz) * "Litania" (Norwid) * kazanie ks. Tischnera * słowa L. Wałęsy otwierającego I Krajowy Zjazd NSZZ "Solidarność" * "Głosem tego narodu" (Norwid) * "Modlitwa L. Wałęsy" (Kamieńska) * Litania Solidarności * przemówienie St. Cioska * sygnał alarm zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0334), data emisji: 04-09-1988 Audycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: uwagi na temat wypowiedzi Lecha Wałęsy - przewodniczącego NSZZ "Solidarność" - w... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: uwagi na temat wypowiedzi Lecha Wałęsy - przewodniczącego NSZZ "Solidarność" - w kościele św. Brygidy w Gdańsku; rozmowa Wiesława Wawrzyniaka z Andrzejem Celińskim - socjologiem, doradcą Solidarności - na temat przewidywanej reakcji władz i postawy społeczeństwa; rozmowa Andrzeja Borowicza z prof. Bohdanem Osadczukiem - o sytuacji w Polsce. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0336), data emisji: 13-09-1988 Audycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: "Konferencja Jerzego Urbana" - komentarz Aliny Grabowskiej; "Dysputa polityczna w... więcejAudycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: "Konferencja Jerzego Urbana" - komentarz Aliny Grabowskiej; "Dysputa polityczna w kraju" - komentarz; rozmowa Jacka Kalabińskiego Andrzejem Celińskim - doradcą Lecha Wałęsy - o sytuacji politycznej w Polsce; uwagi Waldemara Kuczyńskiego na temat udzielonego wywiadu przez Mieczysława Rakowskiego zachodnioniemieckiemu dziennikowi Der Spiegel; rozmowa telefoniczna Krzysztofa Rutkowskiego z Ernestem Bryllem - pisarzem, poetą, autorem scenariuszy filmowych - o sytuacji w Polsce. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0744), data emisji: 10-07-1989 Audycja pod redakcją Andrzeja Borowicza. Informacje na temat wizyty Georga Busha - prezydenta USA w Polsce; "Przez Amerykę do... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Borowicza. Informacje na temat wizyty Georga Busha - prezydenta USA w Polsce; "Przez Amerykę do Europy" - artykuł Doroty Zagrodzkiej zamieszczony w "Gazecie Wyborczej" - o ocenie w Kraju pomocy zaoferowanej Polsce przez prezydenta USA; dyskusja okrągłego stołu z udziałem Aleksandra Paszyńskiego, Andrzeja Celińskiego, Jacka Kalabińskiego i Marka Łatyńskiego - dyrektora RWE (zagajenie dyskusji) - o przebiegu wizyty prezydenta USA w Polsce. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0754), data emisji: 19-07-1989 Audycja pod redakcją Tadeusza Mieleszki (Jerzego Kaniewicza): rozmowa telefoniczna Jacka Kalabińskiego z Andrzejem Celińskim -... więcejAudycja pod redakcją Tadeusza Mieleszki (Jerzego Kaniewicza): rozmowa telefoniczna Jacka Kalabińskiego z Andrzejem Celińskim - senatorem z województwa płockiego - na temat wyboru gen. Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta PRL; dyskusja redakcyjna z udziałem Aliny Grabowskiej, Piotra Sawickiego i Marka Łatyńskiego - dyrektora RWE (zagajenie dyskusji) - o wyborzez gen. W. Jaruzelskiego na prezydenta PRL. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0802), data emisji: 24-09-1989 Audycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: rozmowa Aliny Grabowskiej z Andrzejem Drawiczem - nowym przewodniczącym Komitetu do... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: rozmowa Aliny Grabowskiej z Andrzejem Drawiczem - nowym przewodniczącym Komitetu do spraw Radia i Telewizji. Korespondencja Aleksandra Wieczorkowskiego z Warszawy na temat prowizorium budżetowego i rządowych posunięć anty-inflacyjnych; rozmowa Krzysztofa Kłopotowskiego z Ryszardem Knaufem - finansistą z Irwing Trust Corporation w Nowym Jorku - o perspektywach inwestycji amerykańskich w Polsce. Rozmowa Piotra Mroczyka z Andrzejem Celińskim - senatorem - o sprawach "Solidarności" (wywiad nagrany podczas pobytu senatora w Monachium). zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0993), data emisji: 22-06-1990 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: komentarz Sławomira Sussa na temat kolejnej rundy rokowań koncentrujących się głównie na... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: komentarz Sławomira Sussa na temat kolejnej rundy rokowań koncentrujących się głównie na sporze o przynależność zjednoczonych Niemiec do Sojuszu Północno-Atlantyckiego; rozmowa Jacka Kalabińskiego z przebywającym w Stanach Zjednoczonych senatorem Andrzejem Celińskim. Przegląd prasy zachodniej poświęcony sprawom radzieckim. Muzyka. zwiń
 • RWEI Zjazd NSZZ "Solidarność" (cz.10), data emisji: 02-11-1981 Sprawozdanie dźwiękowe z pierwszego dnia obrad II tury Zjazdu "Solidarności" w Gdańsku - sprawozdanie Andrzeja Celińskiego - z... więcejSprawozdanie dźwiękowe z pierwszego dnia obrad II tury Zjazdu "Solidarności" w Gdańsku - sprawozdanie Andrzeja Celińskiego - z działalności Krajowej Komisji Porozumiewawczej (KKP) między I a II turą Zjazdu; dyskusja nad informacją KKP - wystąpienia: Waldemara Gila - z Pomorza Zachodniego; Mieczysława Gila - z regionu Małopolska; zabranie głosu przez komisję statutową w sprawie stwierdzenia prawomocności uchwały I tury Zjazdu o zmianie statutu - wystapienie Jana Śliwińskiego z regionu Wielkopolski - sekretarza komisji statutowej; podpisanie porozumienia ze Związkiem Literatów Polskich - wystąpienie Jan Józefa Szczepańskiego - prezesa Związków Literatów Polskich. zwiń
 • RWEJak kształtowała się "Solidarność" (cz.180), data emisji: 06-09-1981 I KZD NSZZ Solidarność: "Jeszcze Polska nie zginęła"; ref. sprawozdawczy KKP wygłoszony przez A. Celińskiego; fragm. przemówień L.... więcejI KZD NSZZ Solidarność: "Jeszcze Polska nie zginęła"; ref. sprawozdawczy KKP wygłoszony przez A. Celińskiego; fragm. przemówień L. Wałęsy i K. Modzelewskiego w stoczni gdańskiej; ośw. zarządu regionalnego NSZZ "Solidarność" w Bydgoszczy w sprawie tzw. wydarzeń bydgoskich 19.III.1981 r.; wystąpienie A. Konsika m.in. o reformie gosp. i samorządzie pracowniczym; pozdrowienia dla zjazdu J. Franica - przewodniczącego Konfederacji ZZ Jugosławii oraz E. Kristofersona w imieniu DGB; wystąpienie L. Wałęs zwiń
 • RWEJak kształtowała się "Solidarność" (cz.185), data emisji: 26-09-1981 I KZD NSZZ Solidarność - I dzień obrad II tury zjazdu: przew. T. Syryjczyk; rozmowa z doc. S. Jakubowiczem o przyjętych przez Sejm... więcejI KZD NSZZ Solidarność - I dzień obrad II tury zjazdu: przew. T. Syryjczyk; rozmowa z doc. S. Jakubowiczem o przyjętych przez Sejm ustawach o przed. i samorządzie; G. Palaka atakuje kompromis KKP w sprawie tych ustaw; wprowadzenie sztandaru MKS Gdańsk; wybór prezydium II tury zjazdu – przew. J. Buzek; wyp. J. Jastrzębowskiego o nie dopuszczenie na zjazd TV; wyp. L. Waliszewskiego o sprawie kopalni Szczygłowice; rozmowa z E. Nowakiem o samorządzie prac.: w rozmowie uczestniczą M. Gil i A. Świniarski; dyskusja nt. rolnictwa, m.in. z udziałem Kułaja; A. Celiński – sprawozdania z dział. KKP między I a II turą zjazdu; w dyskusji przem.: W. Gil, M. Gil; wnioski formalne o przerwanie dyskusji do czasu otrzymania odpowiedniej dok. – A. Karczawski, P. Stoma, H. Krzyżanowski; wniosek KKR o udzielenie władzom związku absolutorium; wyp. J. Śliwińskiego o uchwałach zarządów regionalnych, ratyfikujących w całości uchwalone przez zjazd poprawki do statutu związku; podpisanie porozumienia między związkiem a ZLP - głos zabierają: M. Borusiewicz, S. Pawlicki, Śliwiński. zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.102, data emisji: 08-01-1982 Audycja pod redakcją Aleksandra Menharda. Komentarz na temat aresztowanych, więzionych i przetrzymywanych w rozrzuconych po Polsce... więcejAudycja pod redakcją Aleksandra Menharda. Komentarz na temat aresztowanych, więzionych i przetrzymywanych w rozrzuconych po Polsce kilkudziesięciu obozach internowania; uwagi Tadeusza Mieleszko (Jerzego Kaniewicza) na temat listu gończego rozesłanego za Władysławem Frasyniukiem - członkiem Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" i przewodniczącym Zarządu Regionu Dolny Śląsk; korespondencja Teresy Michałowicz z Nowego Jorku - na temt sytuacji w Polsce; fragmenty wypowiedzi na temat roli Moskwy w związku z wydarzeniami w Polsce: [Lorda Petera Carringtona] - brytyjskiego ministra spraw zagranicznych, belgijskiego ministra spraw zagranicznych i Hansa-Dietricha Genschera - ministra spraw zagranicznych Niemcy (tłumaczenia na j. polski); relacja Piotra Mokotowskiego - na temat założenia grupy koordynacyjnej Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Paryżu; "Solidarność ma głos" - komentarz Janusza Marchwińskiego (fragment referatu Andrzeja Celińskiego na I zjeździe NSZZ "Solidarność"). zwiń
 • RWERozmowa z Andrzejem Celińskim, data emisji: 21-02-1996 Rozmowa Bronisława Wildsteina z Andrzejem Celińskim - doradcą Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność" - na temat sytuacji... więcejRozmowa Bronisława Wildsteina z Andrzejem Celińskim - doradcą Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność" - na temat sytuacji politycznej i postaw różnych grup społecznych w Polsce. zwiń
 • RWERozmowa z Andrzejem Celińskim, data emisji: 04-09-1988 Rozmowa Wiesława Wawrzyniaka z Andrzejem Celińskim - socjologiem, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego, działaczem i... więcejRozmowa Wiesława Wawrzyniaka z Andrzejem Celińskim - socjologiem, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego, działaczem i doradcą NSZZ "Solidarność" od pierwszych dni jego istnienia - na temat stanu świadomości politycznej i stopnia aktywności społeczeństwa polskiego - stanu "Solidarności" na tle sytuacji w Polsce w kilka dni po zakończeniu drugiej fali strajków. (Cz.I). zwiń
 • RWERozmowa z Andrzejem Celińskim, data emisji: 11-09-1988 Rozmowa Wiesława Wawrzyniaka z Andrzejem Celińskim - socjologiem, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego; działaczem i... więcejRozmowa Wiesława Wawrzyniaka z Andrzejem Celińskim - socjologiem, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego; działaczem i doradcą NSZZ "Solidarność" - na temat szans i możliwości rozwiązania polskiego kryzysu (przedstawienie zwolenników i przeciwników reform polityczno-gospodarczych zarówno po stronie społeczeństwa jak i władz). Cz.II. zwiń
 • RWESylwetki internowanych, data emisji: 17-12-1981 Dyskusja (dokończenie): wypowiedź Aliny Grabowskiej - o internowanych m.in. Emilu Morgiewiczu - dziennikarzu, działaczu... więcejDyskusja (dokończenie): wypowiedź Aliny Grabowskiej - o internowanych m.in. Emilu Morgiewiczu - dziennikarzu, działaczu społecznym, Grzegorzu Palka - wiceprzewodniczącym NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej; c.d. listy internowanych - m.in.: Benedykt Czuma, Jan Chmielewski, Tadeusz Chmielewski, Andrzej Celiński, Józef Czajn, Jan Chomicki, Leonard Duszenko, Andrzej Gwiazda (czyta Józef Ptaczek); wypowiedź A. Grabowskiej - na temat internowanego dr Jerzego [Waltza]; wypowiedź Włodzimierza Odojewskieg zwiń
 • RWESylwetki internowanych, data emisji: 18-12-1981 Słowo wstępne Tadeusza Nowakowskiego - o sytuacji internowanych w stanie wojennym; przedstawienie przez Stanisława Załuskiego... więcejSłowo wstępne Tadeusza Nowakowskiego - o sytuacji internowanych w stanie wojennym; przedstawienie przez Stanisława Załuskiego nazwisk niektórych internowanych przez władze działaczy społecznych, przedstawicieli świata nauki i kultury, oraz członków różnych ugrupowań demokratycznej opozycji powstałych w okresie rządów E. Gierka - m. in.: Stefan Amsterdamski, Wojciech Arkuszewski, Andrzej Bogusławski, Marek Beylin, Teresa Bogucka, Marek Barański, Edward Borowski, Edmund Bałuka, Ryszard Błaszczyk,  zwiń
 • RWEW rocznicę I Zjazdu Solidarności w Gdańsku, data emisji: 06-09-1982 Audycja dokumentalna w oprac. A. Barskiego. II dzień Zjazdu: referat sprawozdawczy Krajowej Komisji Porozumiewawczej - o... więcejAudycja dokumentalna w oprac. A. Barskiego. II dzień Zjazdu: referat sprawozdawczy Krajowej Komisji Porozumiewawczej - o działaniach związku w "minionym roku" - referat A. Celińskiego; wystąpienie J. Rulewskiego - przedstawiciela reg. bydgoskiego; debata nad zadaniami związku "Solidarność" i sprawą samorządności - wystąpienie A. Konsika - delegata reg. gorzowskiego; odczytanie przez Komisję Uchwał i Wniosków tekstu telegramu do papieża; wystąpienie L. Wałęsy - sprawa nieobecności niektórych czło zwiń
 • RWEW rocznicę zjazdu "Solidarności" w Gdańsku, data emisji: 05-09-1982 Audycja dokumentalna w opracowaniu Adama Barskiego. W audycji m.in.: fragment wystąpienia Andrzeja Celińskiego - o programie NSZZ... więcejAudycja dokumentalna w opracowaniu Adama Barskiego. W audycji m.in.: fragment wystąpienia Andrzeja Celińskiego - o programie NSZZ "Solidarność" * Fragm. wystąpienia Jana Rulewskiego - przedstawiciela regionu bydgoskiego - o rozpoczęciu śledztwa w tzw. «sprawie bydgoskiej» * Fragm. wystąpienia Anatola Konsika - delegata regionu gorzowskiego - o samorządności * Odczytanie telegramu do papieża Jana Pawła II - z I Krajowego Zjazdu Delegatów * Odczytanie wniosku dotyczącego nieobecności na obradach i zwiń
 • RWEWidziane z Kraju (cz.38), data emisji: 10-08-1990 Rozmowa Wiesława Wawrzyniaka z senatorem Andrzejem Celińskim na temat: kwestii prezydentury; wyborów oraz sporów politycznych w... więcejRozmowa Wiesława Wawrzyniaka z senatorem Andrzejem Celińskim na temat: kwestii prezydentury; wyborów oraz sporów politycznych w Polsce. zwiń