Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Stefan Bratkowski
 • RFIBratkowski o rządach Jaruzelskiego, data emisji: 16-12-1987 Wypowiedź Stefana Bratkowskiego o rządzie generała Wojciecha Jaruzelskiego i jego programie reform. Wywiad: Kazimierz Piekarec.
 • RWEDyskusja redakcyjna, data emisji: 03-06-1989 Dyskusja z udziałem Stefana Bratkowskiego - prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich; Dawida Warszawskiego - publicysty prasy... więcejDyskusja z udziałem Stefana Bratkowskiego - prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich; Dawida Warszawskiego - publicysty prasy niezależnej; Leopolda Ungera - współpracownika Paryskiej "Kultury" i belgijskiego dziennika "Le Soir"; Stanisława Jałowieckiego i Aliny Grabowskiej (zagajenie dyskusji) - na temat wyborów do Sejmu i Senatu PRL. zwiń
 • RWEDyskusja redakcyjna, data emisji: 03-06-1989 Dyskusja z udziałem Stefana Bratkowskiego - prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich; Dawida Warszawskiego - publicysty prasy... więcejDyskusja z udziałem Stefana Bratkowskiego - prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich; Dawida Warszawskiego - publicysty prasy niezależnej; Leopolda Ungera - współpracownika Paryskiej "Kultury" i belgijskiego dziennika "Le Soir"; Stanisława Jałowieckiego i Aliny Grabowskiej (zagajenie dyskusji) - na temat wyborów do Sejmu i Senatu PRL (dokończenie). zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0193), data emisji: 30-04-1988 Audycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego ze Stefanem Bratkowskim, prezesem... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego ze Stefanem Bratkowskim, prezesem zdelegalizowanego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz Leopoldem Ungerem, publicystą belgijskiego "Le Soir" i paryskiej "Kultury" - o międzynarodowym wymiarze kryzysu w Polsce. Sygnał RWE. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0222), data emisji: 19-06-1988 Audycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: wypowiedź telefoniczna Bogdana Borusewicza - działacza NSZZ "Solidarność" - o... więcejAudycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: wypowiedź telefoniczna Bogdana Borusewicza - działacza NSZZ "Solidarność" - o wyborczej niedzieli w Gdańsku; wypowiedź uczestniczki happeningu "Pomarańczowej Alternatywy" w Warszawie; "Sytuacja w Polsce w związku z wyborami i decyzjami w Sejmie i na plenum KC PZPR" - rozmowa Macieja Morawskiego ze Stefanem Bratkowskim - prezesem zdelegalizowanego przez władze Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich; korespondencja Romana Fristera z Izraela - o wizycie dyrektora do spraw politycznych izraelskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie; rozmowa Aleksandra Świejkowskiego z Gabrielem Janowskim - niezależnym działaczem chłopskim - o kondycji polskiego rolnictwa. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0238), data emisji: 14-07-1988 Audycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: tekst przemówienia ks. prof. Mieczysława Krąpca - byłego rektora Katolickiego... więcejAudycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: tekst przemówienia ks. prof. Mieczysława Krąpca - byłego rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - wygłoszonego podczas spotkania Michaiła Gorbaczowa z intelektualistami polskimi; rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego ze Stefanem Bratkowskim - prezesem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich - o wizycie M. Gorbaczowa w Polsce; korespondencja Waldemara Kuczyńskiego z Paryża - o wizycie M. Gorbaczowa w Polsce; rozmowa telefoniczna A. Świejkowskiego z Jackiem Szymanderskim - działaczem ruchu Wolność i Pokój - na temat podjętej decyzji posłów o nowelizacji obowiązaującej ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej stwarzając młodym ludziom możliwość odbywania służby zastępczej. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0240), data emisji: 16-07-1988 Audycja pod redakcją Marka Olsienkiewicza: omówienie wyników obrad Komitetu Doradczego Układu Warszawskiego; informacje na temat... więcejAudycja pod redakcją Marka Olsienkiewicza: omówienie wyników obrad Komitetu Doradczego Układu Warszawskiego; informacje na temat konfliktu armeńsko-azerbejdżańskiego; rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego ze Stefanem Bratkowskim na temat wizyty Michaiła Gorbaczowa w Polsce. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0374), data emisji: 08-10-1988 Audycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: odczytanie "Listu otwartego do uczestników obrad okrągłego stołu" - podpisanego przez... więcejAudycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: odczytanie "Listu otwartego do uczestników obrad okrągłego stołu" - podpisanego przez grupę intelektualistów mieszkających w Polsce bądź przebywających na Zachodzie (czyta Czesław Bielecki); rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Czesławem Bieleckim - jednym z sygnatariuszy tego "Listu otwartego"; wypowiedź telefoniczna Edmunda Osmańczyka - seniora dziennikarzy polskich - o swoich oczekiwaniach związanych z obradami "okrągłego stołu"; wypowiedź telefoniczna prof. Ryszarda Bendera - posła na Sejm PRL - o powstaniu w Polsce kolejnego Klubu Myśli Politycznej; rozmowa telefoniczna M. Morawskiego ze Stefanem Bratkowskim - prezesem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich - o sytuacji w Polsce po ostatnich inicjatywach politycznych, podjętych przez premiera PRL Mieczysława Rakowskiego oraz przed spotkaniem władz PRL z przedstawicielami opozycji. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0422), data emisji: 02-11-1988 Audycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: uwagi związane z sytuacją w Polsce (oświadczenie Janusza Onyszkiewicza przekazane... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: uwagi związane z sytuacją w Polsce (oświadczenie Janusza Onyszkiewicza przekazane telefonicznie przez Jana Minkiewicza z Amsterdamu); rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego ze Stefanem Bratkowskim - prezesem rozwiązanego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich - na temat podjętej decyzji władz o likwidacji stoczni gdańskiej; uwagi Piotra Sawickiego związane z decyzją likwidacji stoczni gdańskiej; komentarz na temat wizyty Margaret Thatcher w Polsce i jej znaczenia dla sytuacji politycznej; komentarz Tadeusza Mieleszki o wypowiedziach Andrieja Sacharowa na temat zapowiedzianych reform politycznych Michaiła Gorbaczowa. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0518), data emisji: 26-12-1988 Audycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: uwagi telefoniczne Stefana Bratkowskiego na temat sytuacji w Polsce; komentarz o... więcejAudycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: uwagi telefoniczne Stefana Bratkowskiego na temat sytuacji w Polsce; komentarz o zapowiedzi w Sejmie PRL zmniejszenia liczby przewidzianych do oddania łóżek szpitalnych; komentarz Aliny Grabowskiej o wydawanym w Polsce miesięczniku "Konfrontacje". zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0524), data emisji: 07-01-1989 Audycja pod redakcją Andrzeja Borowicza: tekst oświadczeń Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność" wydanych w Gdańsku... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Borowicza: tekst oświadczeń Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność" wydanych w Gdańsku (relacja telefoniczna Joanny Wojciechowicz i Barbary Madajczyk-Krasowska z Agencji Informacyjnej "Solidarności" w Gdańsku); "Rakowski na Plenum KC" -komentarz Wiesława Wawrzyniaka; felieton Stefana Bratkowskiego - prezesa zdelegalizowanego przez władze Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich - związany z wydarzeniami politycznymi w Polsce. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0550), data emisji: 20-01-1989 Audycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: relacja Piotra Konopki ze spotkania Lecha Wałęsy z dziennikarzami w Gdańsku - na temat... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: relacja Piotra Konopki ze spotkania Lecha Wałęsy z dziennikarzami w Gdańsku - na temat sytuacji w Polsce po X plenum KC PZPR; "Dyskusja wewnątrzpartyjna na X plenum" - komentarz; uwagi telefoniczne Stefana Bratkowskiego o X plenum; rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z prof. Andrzejem Stelmachowskim - prezesem warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej - o sytuacji w Polsce po X plenum; rozmowa A. Świdlickiego z prof. Jerzym Holzerem - na temat  zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0565), data emisji: 04-02-1989 Audycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: wypowiedź telefoniczna Stefana Bratkowskiego - prezesa rozwiązanego przez władze PRL... więcejAudycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: wypowiedź telefoniczna Stefana Bratkowskiego - prezesa rozwiązanego przez władze PRL Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich - na temat zbliżających się rozmów "okrągłego stołu"; rozmowa Adama Barskiego z Leopoldem Ungerem - publicystą belgijskiego dziennika "Le Soir" i paryskiej "Kultury" - na temat kryzysu kubańskiego z października 1962 r. i konferencji radziecko-amerykańsko-kubańskiej w Moskwie. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0590), data emisji: 28-02-1989 Audycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: wypowiedź telefoniczna Jacka Kuronia na temat przebiegu rozmów i znaczenia... więcejAudycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: wypowiedź telefoniczna Jacka Kuronia na temat przebiegu rozmów i znaczenia "okrągłego stołu"; relacja telefoniczna Piotra Nowiny-Konopki z obrad "okrągłego stołu" (omówienie poszczególnych podstolików); rozmowa telefoniczna z Jackiem Szymanderskim - rzecznikiem Tymczasowej Krajowej Rady Rolników "Solidarność" - na temat incydentu do jakiego doszło przy stoliku rolniczym; deklaracja grupy roboczej "okrągłego stołu" do spraw stowarzyszeń (uwagi telefoniczne Stefana Bratkowskiego). zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0592), data emisji: 26-02-1989 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: komentarz D. Drzewińskiej na temat sytuacji w Polsce; relacja telefoniczna Wojciecha... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: komentarz D. Drzewińskiej na temat sytuacji w Polsce; relacja telefoniczna Wojciecha Maziarskiego z serwisu informacyjnego "Solidarności" (oświdczenie regionalnego komitetu "Solidarności" Małopolska w związku z informacją rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego o zapowiedzi ministra Edukacji Narodowej zamknięcia Uniwersytetu w przypadku zorganizowania zapowiedzianego wiecu studenckiego); uwagi Stefana Bratkowskiego związane z pertrakcjami przy "okrągłym stole" w sprawie dostępu strony społecznej do środków masowego przekazu; dyskusja z udziałem Jakuba Karpińskiego, Waldemara Kuczyńskiego, Leopolda Ungera, Piotra Sawickiego i Andrzeja Borowicza (zagajenie dyskusji) na temat sytuacji w Polsce na półmetku "okrągłego stołu". zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0604), data emisji: 04-03-1989 Audycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: relacja Piotra Nowiny-Konopki z obrad "okrągłego stołu"; rozmowa z Janem Lityńskich o... więcejAudycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: relacja Piotra Nowiny-Konopki z obrad "okrągłego stołu"; rozmowa z Janem Lityńskich o kontrowersjach w czasie obrad podzespołu do spraw górniczych; uwagi Stefana Bratkowskiego na temat sytuacji w Polsce. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0620), data emisji: 18-03-1989 Audycja pod redakcją Wiesława Wawrzyniaka: omówienie obrad Krajowej Komisji Wykonawczej "Solidarności"; rozmowa telefoniczna... więcejAudycja pod redakcją Wiesława Wawrzyniaka: omówienie obrad Krajowej Komisji Wykonawczej "Solidarności"; rozmowa telefoniczna Władysława Woyno z Jackiem Szymanderski - rzecznikiem prasowym "Solidarności" Rolników - na temat pierwszego dnia zjazdu "Solidarności" Rolników Indywidualnych w Warszawie; felieton polityczny Stefana Bratkowskiego podsumowujący obrady "okrągłego stołu"; komentarz o zmieniającym się krajobrazie politycznym w Niemczech Zachodnich. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0642), data emisji: 01-04-1989 Audycja pod redakcją Józefa Ptaczka: relacja telefoniczna Janusza Kijowskiego - reżysera filmowego - z przebiego obrad... więcejAudycja pod redakcją Józefa Ptaczka: relacja telefoniczna Janusza Kijowskiego - reżysera filmowego - z przebiego obrad Niezależnego Forum Kultury w Warszawie; uwagi telefoniczne Stefana Bratkowskiego - uczestnika rozmów przy "okrągłym stole" - na temat zapowiedzianych na czerwiec wyborów do Sejmu PRL i Senatu; artykuł Edmunda Osmańczyka - byłego, wieloletniego posła na Sejm PRL - na temat wyborów do Sejmu i Senatu (artykuł zdjęty przez cenzurę w krakowskim "Tygodniku Powszechnym", wydrukowany został 30.III.1989 r. na łamach wychodzącego w Nowym Jorku pisma polonijnego "Nowy Dziennik"). zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0646), data emisji: 15-04-1989 Audycja pod redakcją Józefa Ptaczka: uwagi telefoniczne Stefana Bratkowskiego na temat sytuacji politycznej w Polsce przed... więcejAudycja pod redakcją Józefa Ptaczka: uwagi telefoniczne Stefana Bratkowskiego na temat sytuacji politycznej w Polsce przed wyborami do Sejmu i Senatu; rozmowa Jerzego Bekkera z Bolesławem Wierzbiańskim - redaktorem naczelnym wychodzącego w Nowym Jorku pisma polonijnego "Nowy Dziennik", specjalnym wysłannikiem Kongresu Polonii Amerykańskiej i obserwatorem końcowego etapu rozmów przy "okrągłym stole". zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0680), data emisji: 30-04-1989 Audycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: tekst apelu Lecha Wałęsy do społeczeństwa - w związku z czerwcowymi wyborami (tekst... więcejAudycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: tekst apelu Lecha Wałęsy do społeczeństwa - w związku z czerwcowymi wyborami (tekst apelu przekazuje Wojciech Maziarski z Serwisu Informacyjnego "Solidarności"); rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z prof. Andrzejem Stelmachowskim - prezesem warszawskiego KIKu, kandydatem do Senatu w czerwcowych wyborach z regionu białostockiego; przedstawienie przez Barbarę Malak z Amsterdamu kandydatów do parlamentu z województwa kaliskiego; uwagi Stefana Bratkowskiego na temat przedwyborczej atmosfery w Warszawie. zwiń