Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Edward Babiuch
  • RWEAudycja dokumentalna, data emisji: 01-07-1984 Audycja dokumentalna w opracowaniu Janusza Marchwińskiego - w ósmą rocznicę protestu robotników Radomia. W audycji m.in.: fragment... więcejAudycja dokumentalna w opracowaniu Janusza Marchwińskiego - w ósmą rocznicę protestu robotników Radomia. W audycji m.in.: fragment przemówienia Piotra Jaroszewicza (24.VI.1976 r.); fragm. przemówienia Edwarda Babiucha; relacja z wiecu na stadionie Radomiaka (30.VI.1976 r.); fragm. powitania jakie Zdzisław Grudzień - sekretarz PZPR w Katowicach - zgotował Edwardowi Gierkowi (2.VII.1976 r.); fragm. wypowiedzi Andrzeja Sobieraja; fragm. wypowiedzi Jana Józefa Lipskiego. zwiń
  • RWEFragmenty różnych programów, data emisji: 01-01-1980 Obrady Sejmu PRL: wystąpienie premiera E.Babiucha nt. kierunków działania nowego rządu, podziękowanie dotychczasowym członkom Rady... więcejObrady Sejmu PRL: wystąpienie premiera E.Babiucha nt. kierunków działania nowego rządu, podziękowanie dotychczasowym członkom Rady Ministrów. Wystąpienia posłów wyrażających poparcie dla polityki i składu rządu, głos zabierają: A.Werblan, Z.Tomal, P.Stefański. Sprawozdawcy: S.Szof i M.Marciniak (03.04.1980). Pierwsze w tej kadencji posiedzenie polskiej grupy unii międzyparlamentarnej; 35. rocznica Węgierskiej Republiki Ludowej; w Wiedniu finał 20 rundy rokowań w sprawie redukcji sił zbrojnych i zbrojeń w Europie Środkowej, z udziałem USA. "Magazyn informacyjny z kraju i ze świata": relacja S.Skotnickiego o expose premiera E.Babiucha; relacja T.Derlatki nt. 20 rundy rokowań w sprawie redukcji zbrojeń. Relacja K.Wojno nt. dymisji rządu w Belgii; relacja B.Kołodziejskiego z Kopenhagi nt. 26. zjazdu Komunistycznej Partii Danii; relacja Z.Stankiewicza z Moskwy nt. posiedzenia komitetu wykonawczego RWPG; relacja T.Cupryn nt. budowy kombinatu celulozowo-papierniczego na Syberii, pod patronatem RWPG, rozmowa ze S.Stefaniakiem i W.Gudzikiem, polskimi robotnikami. zwiń
  • RWEFragmenty różnych programów, data emisji: 01-01-1980 Dziennik: E.Gierek powrócił z urlopu na Krymie, gdzie przebywał na zaproszenie ZSRR. Wiadomości sportowe: w Bytomiu rozpoczęły się... więcejDziennik: E.Gierek powrócił z urlopu na Krymie, gdzie przebywał na zaproszenie ZSRR. Wiadomości sportowe: w Bytomiu rozpoczęły się Mistrzostwa Polski w judo do 78kg, zwyciężył A.Grzegorek. Wiadomości czytali: S.Weber i Z.Lutomirski. W Galerii Związku Polskich Artystów Plastyków na Starym Mieście rozpoczęła się wystawa fotografii S.I.Witkiewicza. Wystąpienie premiera E.Babiucha skierowane do społeczeństwa w związku ze strajkami jakie wybuchają w kraju. Przedstawienie zamierzeń rządu mających na celu poprawę gospodarczą kraju m.in.: poprzez zatrzymanie wzrostu kosztów utrzymania, podwyżek najniższych wynagrodzeń, rent i emerytur, zamrożenie cen mięsa i jego przetworów (15.08.1980). Wiadomości: w Genewie trwa konferencja dotycząca realizacji układu o ograniczeniu produkcji broni jądrowej; Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna obchodzi 35. rocznicę wyzwolenia przez armię radziecką. Obchody 10. rocznicy podpisania układu między ZSRR a RFN; J.Carter, prezydent USA, wygłosił przemówienie na zakończenie posiedzenia obradującej w Nowym Jorku Partii Demokratycznej. zwiń
  • RWEFragmenty różnych programów, data emisji: 01-01-1980 Fragmenty przemówienia E.Gierka, I sekretarza KC PZPR, wygłoszone na zakończenie obrad IV Plenum KC nt. zadań partii w... więcejFragmenty przemówienia E.Gierka, I sekretarza KC PZPR, wygłoszone na zakończenie obrad IV Plenum KC nt. zadań partii w rozwiązywaniu węzłowych problemów wewnętrznych kraju; "Międzynarodówka" w wykonaniu zebranych. Tekst komunikatu PAP nt. obrad IV Plenum KC w Warszawie m.in.: o odwołaniu ze składu Biura Politycznego E.Babiucha, J.Łukaszewicza, J.Szydlaka, T. Wrzeszczyka oraz o powołaniu J.Pińkowskiego na stanowisko prezesa Rady Ministrów. "Z kraju i ze świata" - audycja: rozmowa z Z.Mikołajczyk, organizatorką akcji "Lato 80". "Mozaika polskich melodii": "Jeszcze się tam żagiel bieli..." - piosenka w wykonaniu A.Majewskiej. "Rolniczy kwadrans": komentarz o przebiegu żniw w Polsce, prowadzonych w trudnych warunkach ze wzglądu na ulewy; rozmowa A.Strykowskiego z rolnikami: K.Drużyńskim i I.Dulczewskim. Relacja E.Szuby: rozmowa z K.Nałęcz i S.Jakubiakiem ze Spółdzielni Kółek Rolniczych w Stanisławowieo przebiegu żniw. "Wokół spraw naszego stołu", reportaż H.Smolagi z Zakładu Przetwórczego "Las" pod Dębicą nt. zbiorów i przerobu runa leśnego, wypowiedź E.Adamka. zwiń
  • RWEFragmenty różnych programów, data emisji: 01-01-1979 Msza św. z udziałem Jana Pawła II dla pielgrzymów z Dolnego Śląska (cz.3). Wiadomości: w Budapeszcie ogłoszono komunikat z... więcejMsza św. z udziałem Jana Pawła II dla pielgrzymów z Dolnego Śląska (cz.3). Wiadomości: w Budapeszcie ogłoszono komunikat z posiedzenia ministrów spraw zagranicznych państw Układu Warszawskiego w sprawie porozumienia o ograniczeniu zbrojeń wojskowych. Relacja z Moskwy nt. pobytu delegacji Sejmu PRL na czele z W.Kruczkiem w Mińsku. Relacje: o ogólnopolskiej konferencji naukowo-technicznej poświęconej perspektywom rozwoju przemysłu lotniczego, wypowiedź A.Bylicy, prorektora Politechniki Rzeszowskiej; T.Cupryn z Warszawy nt. wystawy wzornictwa przemysłowego; nt. powrotu polskiej ekspedycji z wyprawy polarnej. "Wita was Polska" - audycja E.Raczyńskiej. Wiadomości: H.Jabłoński, przewodniczący Rady Państwa, otworzył obrady Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Wiadomości: E.Babiuch, członek Biura Politycznego, spotkał się z delegacją Komunistycznej Partii Austrii; w Moskwie rozpoczęło się posiedzenie Komitetu Wykonawczego RWPG. Komentarz o relacji na linii ZSRR-USA w sprawie ograniczenia zbrojeń. zwiń
  • RWEFragmenty różnych programów, data emisji: 01-01-1971 Relacja z przebiegu obrad VI zjazdu KC PZPR: Referaty: E. Babiucha nt. praw i obowiązków członków partii; I sekretarza KW PZPR w... więcejRelacja z przebiegu obrad VI zjazdu KC PZPR: Referaty: E. Babiucha nt. praw i obowiązków członków partii; I sekretarza KW PZPR w Olsztynie J. [Budzyńskiego] nt. kierunku rozwoju Warmii i Mazur; A. [Wasilewskiego] nt. literatury; górnika literata L. Wantuły; Z. Malickiego nt. dużych zakładów w Polsce; J. [Nowotnego] nt. klasy robotniczej; J. Majchrzaka nt. wydajności pracy; P. Karpiuka - I sekretarza KW PZPR w Lublinie – nt. rolnictwa i inwestycji województwie lubelskim; W. [Trzebiatowskiego] nt. nauki i szkolnictwa w kraju; J. [Kardyśia] - I sekretarza KW PZPR w Opolu – nt. działalności partii i dziejów ziemi opolskiej; A. Łaszewicza - I sekretarza KW PZPR w Białymstoku – nt. rozwoju rolnictwa i przemysłu rolno-przemysłowego na terenie województwa; A. Karkoszki - I sekretarza KW PZPR w Gdańsku – nt. więzi między partią a obywatelem. Fragm. ścieżki dźwiękowej z polskiego filmu pt. "Błękitny krzyż". Piosenki: "Te dziewczyny które wojnę przeżyć miały...", "Romantycznie to pojmować tylko tak jak przyjmuje jego ptak...", "Wyjechałam taka smutna...". zwiń
  • RWEII posiedzenie Sejmu PRL (cz. 1), data emisji: 03-04-1980 Obrady plenarne Sejmu PRL: wystąpienie Stanisława Gucwy - marszałka sejmu - otwierające obrady; komentarz sprawozdawcy na temat... więcejObrady plenarne Sejmu PRL: wystąpienie Stanisława Gucwy - marszałka sejmu - otwierające obrady; komentarz sprawozdawcy na temat składu obecnego Sejmu, m.in.: struktura zawodowa posłów zasiadających w ławach sejmowych; fragmenty końcowego wystąpienia Edwarda Zgłobickiego - podziękowanie za sprawne przeprowadzenie wyborów; expose premiera Edwarda Babiucha na temat sposobów lepszego gospodarowania i zwiększenia wydajności pracy poprzez stale rosnące kwalifikacje ludzi oraz nowocześniejsze uzbrojenie techniczne. Omówienie planów związanych z ważniejszymi inwestycjami kapitałochłonnymi oraz zapowiedź kontynuacji polityki zgodnej z wytycznymi VIII zjazdu partii (Brak zakończenia). zwiń
  • RWEObrady Sejmu, data emisji: 24-06-1976 Przemówienie premiera Piotra Jaroszewicza w sprawie niektórych zmian w strukturze cen detalicznych oraz zasad rekompensaty... więcejPrzemówienie premiera Piotra Jaroszewicza w sprawie niektórych zmian w strukturze cen detalicznych oraz zasad rekompensaty społeczeństwu skutków tych zmian. Przemówienie posła Edwarda Babiucha, który w imieniu klubów poselskich PZPR, ZSL, SD oraz posłów bezpartyjnych, wyraża poparcie dla proponowanych zmian. zwiń
  • RWEWystąpienie premiera Edwarda Babiucha podczas II posiedzenia Sejmu PRL (cz.2), data emisji: 03-04-1980 Wystąpienie sejmowe (expose) Edwarda Babiucha - prezesa Rady Ministrów (dokończenie) nt. polityki socjalnej i zagranicznej kraju,... więcejWystąpienie sejmowe (expose) Edwarda Babiucha - prezesa Rady Ministrów (dokończenie) nt. polityki socjalnej i zagranicznej kraju, podkreślenie programu VIII zjazdu PZPR w działaniach na rzecz pokoju. Przedstawienie składu nowego rządu. Fragmenty dyskusji sejmowej nad oświadczeniem premiera, w sprawie proponowanego składu i programu działania rządu. Głos zabierają: Andrzej Werblan - poseł PZPR, Zdzisław Tomal - poseł ZSL (wypowiedź urwana). Wypowiedzi dotyczą paparcia składu i programu działania rządu przedstawionego przez premiera. zwiń