Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Andrzej Drawicz
 • RWEDyskusja w Monachijskim Klubie Niezależnej Myśli Politycznej Fragmenty dyskusji Aliny Grabowskiej, Piotra Sawickiego i Jacka Kaczmarskiego - na spotkaniu z Andrzejem Drawiczem w Monachijskim... więcejFragmenty dyskusji Aliny Grabowskiej, Piotra Sawickiego i Jacka Kaczmarskiego - na spotkaniu z Andrzejem Drawiczem w Monachijskim Klubie Niezależnej Myśli Politycznej im. Juliusza Mieroszewskiego - na temat: sentymentów i urazów społeczeństwa polskiego do Rosji. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0802), data emisji: 24-09-1989 Audycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: rozmowa Aliny Grabowskiej z Andrzejem Drawiczem - nowym przewodniczącym Komitetu do... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: rozmowa Aliny Grabowskiej z Andrzejem Drawiczem - nowym przewodniczącym Komitetu do spraw Radia i Telewizji. Korespondencja Aleksandra Wieczorkowskiego z Warszawy na temat prowizorium budżetowego i rządowych posunięć anty-inflacyjnych; rozmowa Krzysztofa Kłopotowskiego z Ryszardem Knaufem - finansistą z Irwing Trust Corporation w Nowym Jorku - o perspektywach inwestycji amerykańskich w Polsce. Rozmowa Piotra Mroczyka z Andrzejem Celińskim - senatorem - o sprawach "Solidarności" (wywiad nagrany podczas pobytu senatora w Monachium). zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0824), data emisji: 22-10-1989 Audycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: przemówienie Tadeusza Mazowieckiego - premiera - wygłoszone do Polonii w ambasadzie... więcejAudycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: przemówienie Tadeusza Mazowieckiego - premiera - wygłoszone do Polonii w ambasadzie PRL w Rzymie; korespondencja Aleksandra Wieczorkowskiego z Warszawy na temat polityki Andrzeja Drawicza - nowego prezesa Radiokomitetu. Rozmowa telefoniczna S. Jałowieckiego z Henrykiem Kurtą - współpracownikiem belgijskiego radia - o elementach polskich w polityce Wspólnoty Europejskiej. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1262), data emisji: 01-01-1997 Audycja Władysława Wilkiela. Rozmowa Andrzeja Mietkowskiego (prowadzący) z Janiną Paradowską, Bronisławem Wildsteinem, Wiktorem... więcejAudycja Władysława Wilkiela. Rozmowa Andrzeja Mietkowskiego (prowadzący) z Janiną Paradowską, Bronisławem Wildsteinem, Wiktorem Dłuskim - na temat zamieszania wokół ustawy lustracyjnej; "Dlaczego Polacy nie chcą nosić broni?" - rozmowa autora z Ireneuszem Krzemińskim i Pawłem Śpiewakiem; felieton Zdzisława Najdera na temat porozumienia pomiędzy Rosją a NATO; pogadanka Jerzego Karaszkiewicza poświęcona pamięci niedawno zmarłego Andrzeja Drawicza - pisarza i publicysty. zwiń
 • RWEInna Rosja, data emisji: 24-03-1989 Fragmenty spotkania Aliny Grabowskiej i Jacka Kaczmarskiego z A. Drawiczem - poetą, publicystą, tłumaczem literatury rosyjskiej i... więcejFragmenty spotkania Aliny Grabowskiej i Jacka Kaczmarskiego z A. Drawiczem - poetą, publicystą, tłumaczem literatury rosyjskiej i radzieckiej - które odbyło się w monachijskim Klubie Niezależnej Myśli Politycznej im. Juliusza Mieroszewskiego. Rozmowa na temat m.in.: zainteresowania poety literaturą rosyjską. zwiń
 • BBCKonflikt Mazowiecki - Wałęsa, data emisji: 19-04-1991 Obiektywność mediów w konflikce Mazowiecki - Wałęsa.
 • RWEOpen Slot, data emisji: 01-10-1993 Audycja Małgorzaty Raczyńskiej poświęcona twórczości Anny Achmatowej - poetki, pisarki. W audycji wykorzystano korespondencję i... więcejAudycja Małgorzaty Raczyńskiej poświęcona twórczości Anny Achmatowej - poetki, pisarki. W audycji wykorzystano korespondencję i poezję Achmatowej oraz teksty Andrzeja Drawicza i Lidii Czukowskiej. Recytacja poezji - Anna Dłużewska, recytacja tekstów korespondencji - Barbara Remelska, Małgorzata Raczyńska, Stanisław Załuski. zwiń
 • RWEPolacy i Rosjanie Rozmowa Aliny Grabowskiej z Andrzejem Drawiczem - rusycystą, współpracownikiem pism niezależnych i katolickich.
 • RWEPolacy i Rosjanie, data emisji: 05-11-1988 Rozmowa Aliny Grabowskiej z Andrzejem Drawiczem - rusycystą, współpracownikiem pism niezależnych i katolickich.
 • RWEPolacy w ZSRR (cz.26), data emisji: 31-10-1988 Audycja w opracowaniu Krystyny Miłotworskiej. Rozmowa z Andrzejem Drawiczem - wykładowcą literatury rosyjskiej na Uniwersytecie... więcejAudycja w opracowaniu Krystyny Miłotworskiej. Rozmowa z Andrzejem Drawiczem - wykładowcą literatury rosyjskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, znawcą spraw rosyjskich - na temat sprawy rusyfikacji i sowietyzacji mniejszości narodowych w ZSRR. zwiń
 • RWEPolacy w ZSRR (cz.50), data emisji: 31-10-1988 Audycja w opracowaniu Krystyny Miłotworskiej. Rozmowa z Andrzejem Drawiczem - wykładowcą literatury rosyjskiej na Uniwersytecie... więcejAudycja w opracowaniu Krystyny Miłotworskiej. Rozmowa z Andrzejem Drawiczem - wykładowcą literatury rosyjskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, znawcą spraw rosyjskich - na temat sprawy rusyfikacji i sowietyzacji mniejszości narodowych w ZSRR. zwiń
 • RWEPół godziny z szefem Radia i Telewizji, data emisji: 03-12-1989 Rozmowa Aliny Grabowskiej z Andrzejem Drawiczem - prezesem Radiokomitetu - na temat: powrotów osób weryfikowanych w stanie... więcejRozmowa Aliny Grabowskiej z Andrzejem Drawiczem - prezesem Radiokomitetu - na temat: powrotów osób weryfikowanych w stanie wojennym; zmian programowych w telewizji; wizyty polskiej delegacji w Związku Radzieckim. zwiń
 • BBCPrzekształcenie systemu komunistycznego w ZSRR, data emisji: 22-09-1988 Sytuacja w Rosji. Pierestrojka.
 • RWERozmowy o polityce (cz.01), data emisji: 08-04-1989 Audycja Aliny Grabowskiej - o moralnych i politycznych aspektach ujawnienia prawdy o zbrodni katyńskiej. W dyskusji udział biorą:... więcejAudycja Aliny Grabowskiej - o moralnych i politycznych aspektach ujawnienia prawdy o zbrodni katyńskiej. W dyskusji udział biorą: Andrzej Drawicz - pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, pisarz, poeta i tłumacz literatury rosyjskiej; Michaił Duczenko z Leningradu - działacz Związku Demokratycznego w Leningradzie; wykładowca na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim i współpracownik gazety "Neue Zurcher Zeitung"; Ukrainiec; prof Bohdan Osadczuk; Aleksander Tiplt - publicysta zachodnio-niemiecki i obrońca dobrego imienia Polaków; Swietłana Deja - dziennikarka z Łotwy mieszkająca na Zachodzie; Jacek Kaczmarski. zwiń
 • RWERozmowy o polityce (cz.82), data emisji: 15-12-1990 "Kampania prezydencka w środkach przekazu" - audycja Aliny Grabowskiej. Wypowiedź Andrzeja Drawicza - prezesa Radiokomitetu.
 • RWESpotkanie z Andrzejem Drawiczem, data emisji: 24-12-1988 Fragmenty spotkania z Andrzejem Drawiczem - poetą, publicystą, tłumaczem literatury rosyjskiej i radzieckiej - w monachijskim... więcejFragmenty spotkania z Andrzejem Drawiczem - poetą, publicystą, tłumaczem literatury rosyjskiej i radzieckiej - w monachijskim klubie niezależnej myśli politycznej im. Juliusza Mieroszewskiego pod hasłem "Inna Rosja". Z A. Drawiczem rozmawiają Alina Grabowska i Jacek Kaczmarski. zwiń
 • RWEStosunki polsko-rosyjskie, data emisji: 25-05-1995 Debata z udziałem: Krzysztofa Skubiszewskiego, Jurija Kaszlewa - ambasadora Rosji w Polsce, Andrzeja Drawicza, prof. Richarda... więcejDebata z udziałem: Krzysztofa Skubiszewskiego, Jurija Kaszlewa - ambasadora Rosji w Polsce, Andrzeja Drawicza, prof. Richarda Pipesa - na temat stosunków polsko-rosyjskich. Debatę prowadzi Roman Żelazny. zwiń
 • RWEStudio wyborcze Rozgłośni Polskiej RWE, data emisji: 25-11-1990 Audycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego i Sławomira Sussa: informacje Piotra Załuskiego (studio wyborcze w Warszawie) o... więcejAudycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego i Sławomira Sussa: informacje Piotra Załuskiego (studio wyborcze w Warszawie) o wynikach wyborów prezydenckich w Polsce; rozmowy Tomasza Piotrowskiego z Leszkiem Moczulskim; Włodzimierzem Cimoszewiczem, prof. Bronisławem Geremkiem, wypwiedź prof. Stefana Amsterdamskiego oraz Andrzeja Drawicza - prezesa Radiokomitetu i Macieja Iłowieckiego - prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich; relacja Wacława Białego z Lublina. zwiń
 • RWETransmisja ze spotkania z Andrzejem Drawiczem w Kolonii, data emisji: 30-06-1990 Transmisja ze spotkania z Andrzejem Drawiczem w Kolonii: miniwykład A. Drawicza na temat Telewizji Polskiej; pytania z Sali i... więcejTransmisja ze spotkania z Andrzejem Drawiczem w Kolonii: miniwykład A. Drawicza na temat Telewizji Polskiej; pytania z Sali i odpowiedzi A. Drawicza. Brak zakończenia. zwiń