Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Fakty, wydarzenia, opinie (cz.0824)

22.10.1989 00:00
  • Audycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: przemówienie Tadeusza Mazowieckiego - premiera - wygłoszone do Polonii w ambasadzie PRL w Rzymie; korespondencja Aleksandra Wieczorkowskiego z Warszawy na temat polityki Andrzeja Drawicza - nowego prezesa Radiokomitetu. Rozmowa telefoniczna S. Jałowieckiego z Henrykiem Kurtą - współpracownikiem belgijs Dodaj do playlisty
Audycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: przemówienie Tadeusza Mazowieckiego - premiera - wygłoszone do Polonii w ambasadzie PRL w Rzymie; korespondencja Aleksandra Wieczorkowskiego z Warszawy na temat polityki Andrzeja Drawicza - nowego prezesa Radiokomitetu. Rozmowa telefoniczna S. Jałowieckiego z Henrykiem Kurtą - współpracownikiem belgijskiego radia - o elementach polskich w polityce Wspólnoty Europejskiej.