Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Klemens Szaniawski
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0504), data emisji: 20-12-1988 Audycja pod redakcją Piotra Załuskiego: komentarz Aliny Grabowskiej na temat pierwszego dnia partyjnego plenum w Warszawie;... więcejAudycja pod redakcją Piotra Załuskiego: komentarz Aliny Grabowskiej na temat pierwszego dnia partyjnego plenum w Warszawie; komentarz Lechosława Gawlikowskiego na temat wystąpienia Władysława Baki na plenum KC; rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z prof. Klemensem Szaniawskim - na temat sytuacji w Polsce; korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu o ekspertyzach Banku Światowego dotyczących zadłużenia państw wschodnioeuropejskich. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0570), data emisji: 07-02-1989 Audycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: relacja telefoniczna Piotra Nowiny-Konopki o nastrojach panujących w kołach... więcejAudycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: relacja telefoniczna Piotra Nowiny-Konopki o nastrojach panujących w kołach bliskich przewodniczącemu NSZZ "Solidarność" Lechowi Wałęsie po rozpoczęciu rozmów "okrągłego stołu"; rozmowa telefoniczna Adama Barskiego z prof. Klemensem Szaniawskim na temat rozmów "okrągłego stołu"; wypowiedź telefoniczna Jana Maria Rokity - działacza "Solidarności" z Krakowa o rozpoczętych rozmowach "okrągłego stołu"; komentarz Wiesława Wawrzyniaka o sytuacji politycznej na Węgrzech. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0694), data emisji: 16-05-1989 Audycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: rozmowa Wiesława Wawrzyniaka z Jerzym Milewskim - kierownikiem biura zagranicznego... więcejAudycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: rozmowa Wiesława Wawrzyniaka z Jerzym Milewskim - kierownikiem biura zagranicznego "Solidarności" w Brukseli - na temat m.in. znaczenia zagranicznych wizyt Lecha Wałęsy oraz roli biura zagranicznego "Solidarności" po legalizacji związku; rozmowa Tadeusza Zachurskiego z prof. Klemensem Szaniawskim - przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, pełniącym funkcję przewodniczącego komisji do spraw stowarzyszeń i organizacji społecznych przy Komitecie Obywatelskim - na temat znaczenia wyborów dla dalszych losów Polski; "Partia pozbywa się tożsamości politycznej" - uwagi Aliny Grabowskiej na marginesie partyjnej kampanii wyborczej; komentarz Tadeusza Mieleszki (Jerzego Kaniewicza) na temat drugiego dnia pobytu Michaiła Gorbaczowa w Pekinie. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0745), data emisji: 10-07-1989 Audycja pod redakcją Andrzeja Borowicza: rozmowy dotyczące wystąpienia prezydenta USA w polskim parlamencie: Jacka Kalabińskiego z... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Borowicza: rozmowy dotyczące wystąpienia prezydenta USA w polskim parlamencie: Jacka Kalabińskiego z prof. Zbigniewem Brzezińskim; Piotra Mroczyka z prof. Klemensem Szaniawskim; korespondencja Tadeusza Zachurskiego z Waszyngtonu o reakcjach prasy amerykańskiej na wizytę prezydenta USA w Polsce; przegląd prasy zachodniej w opracowniu Marka Olsienkiewicza poświęcony wizycie prezydenta USA w Polsce. Sygnał RWE. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0916), data emisji: 05-03-1990 Audycja pod redakcją Wiesława Wawrzyniaka: informacja o śmierci prof. Klemensa Szaniawskiego - filozofa i logika, przewodniczącego... więcejAudycja pod redakcją Wiesława Wawrzyniaka: informacja o śmierci prof. Klemensa Szaniawskiego - filozofa i logika, przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego; korespondencja Grzegorza Ziętkiewicza z Berlina Zachodniego o dyskusjach wewnątrzniemieckich na temat formy i terminu uznania zachodniej granicy Polski; wypowiedź Tadeusza Folka - rzeczoznawcy prawnego z Kolonii - na temat stanu prawnego w RFN w kwestii odszkodowań dla obywateli polskich-robotników przymusowych III Rzeszy; korespondencja Tadeusza Zachurskiego z Waszyngtonu o reakcjach ustawodawców amerykańskich na problem zjednoczenia Niemiec i granicy polsko-niemieckiej; uwagi o sytuacji w dzień po wyborach do władz republik rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1388), data emisji: 11-05-1988 Audycja pod redakcją Piotra Załuskiego: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Jackiem Kuroniem - o sytuacji strajkowej w... więcejAudycja pod redakcją Piotra Załuskiego: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Jackiem Kuroniem - o sytuacji strajkowej w Stoczni Gdańskiej; uwagi autora do wypowiedzi J. Kuronia * Rozmowa Marka Łatyńskiego (Michała Suszyckiego) - dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE z prof. Klemensem Szaniawskim - na temat m.in.: sytuacji politycznej w Polsce; sytuacji na wyższych uczelniach; oceny postawy młodzieży uniwersyteckiej; sytuacji strajkowej w zakładach w Gdańsku i Krakowie * Oświadczenia z 10.V.1988 zwiń
 • RWEGazeta dźwiękowa nr 06 Gazeta dźwiękowa Stefana Bratkowskiego. Przegląd wydarzeń krajowych m.in.: o wyborze prof. Klemensa Szaniawskiego na stanowisko... więcejGazeta dźwiękowa Stefana Bratkowskiego. Przegląd wydarzeń krajowych m.in.: o wyborze prof. Klemensa Szaniawskiego na stanowisko rektora Uniwersytetu Warszawskiego, który nie został zaakceptowany przez rząd ze względu na działałność w Komitecie Porozumiewawczym Stowarzyszeń Twórczych i Naukowych; "Siedzimy na widowni…" - piosenka; "Czego chcieć razem, a czego osobno" - felieton; "Już po nas…" - piosenka; "Tajwan" - felieton; "Gra się toczy, gra w pozory…" - piosenka; "Patrz na nasze, jak na moje" - felieton; "Głowa w górę człeku…" - piosenka zwiń
 • RWEPo dziesięciu latach (cz.01), data emisji: 15-10-1988 Audycja poświęcona 10. rocznicy pontyfikatu papieża Jana Pawła II - pierwszego w historii papieża Polaka. Wypowiedzi Edwarda... więcejAudycja poświęcona 10. rocznicy pontyfikatu papieża Jana Pawła II - pierwszego w historii papieża Polaka. Wypowiedzi Edwarda Raczyńskiego - seniora polskiej emigracji niepodległościowej, byłego ambasadora Polski w Londynie i prezydenta RP na uchodźstwie; prof Klemensa Szaniawskiego - prezesa Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, byłego rektora Uniwersytetu Warszawskiego; prof Jana Kielanowskiego - biologa, członka Polskiej Akademii Nauk (wypowiedź telefoniczna); prof. Marii Radomskiej - członkini prymasowskiej Rady Społecznej (wypowiedź telefoniczna); Stefana Korbońskiego - działacza PSL, w okresie wojny ostatniego delegata rządu Rzeczypospolitej Polskiej na kraj. Wypowiedzi dotyczą znaczenia pontyfikatu Ojca św. dla Kościoła powszechnego i świata oraz dla kościoła polskiego i Polski, zawierają osobiste odczucia związane z latami pontyfikatu Jana Pawła II. zwiń
 • RWEPolacy i Żydzi - współdomownicy czy wrogowie, data emisji: 11-03-1990 Audycja Aliny Grabowskiej oparta o nagranie dyskusji w towarzystwie Polska-Izrael w Warszawie. Głos zabierają: prof. Klemens... więcejAudycja Aliny Grabowskiej oparta o nagranie dyskusji w towarzystwie Polska-Izrael w Warszawie. Głos zabierają: prof. Klemens Szaniawski; Krzysztof Śliwiński - zastępca naczelnego redaktora Gazety Wyborczej; Stanisława Krajewskiego - działacza żydowskiego. Muzyka. zwiń
 • RWEPolska jaka może być (nr 037) Audycja Danuty Drzewińskiej: "Z iskry" - komentarz autorki o kryzysie gospodarczym w Polsce * "Modus vivendi" - rozmowa Ewy... więcejAudycja Danuty Drzewińskiej: "Z iskry" - komentarz autorki o kryzysie gospodarczym w Polsce * "Modus vivendi" - rozmowa Ewy Szempińskiej z prof. Klemensem Szaniawskim na temat: "Jak żyć w dzisiejszych czasach?" (czyta lektor) * Rozmowa Jacka Żakowskiego - dziennikarza miesięcznika "Powściągliwość i praca" z Teresą Tomczyszyn-Wiśniewską - emerytowaną nauczycielką j. polskiego na temat sensu życia, jego treści, wartości (czyta lektor) * "Przez oświatę do wolności" - artykuł z podziemnego pisma "Solidarność Rolników" (czyta lektor) * "O pojednaniu" - felieton Jacka Kaczmarskiego zwiń
 • RWEPolska jaka może być (nr 134), data emisji: 15-11-1986 "Miejsce twórcy w kościele" - tekst wystąpienia prof. Klemensa Szaniawskiego podczas jednej z imprez odbywających się w ramach... więcej"Miejsce twórcy w kościele" - tekst wystąpienia prof. Klemensa Szaniawskiego podczas jednej z imprez odbywających się w ramach Duszpasterstwa Środowisk Twórczych. Tekst zamieszczony w niezależnym miesięczniku "Most" * Tekst wywiadu z prof. Władysławem Bartoszewskim - udzielony przedstawicielom zachodnio-niemieckiego wydawnictwa katolickiego - cz.1. Rozmowa dotyczy sytuacji Polski, jej uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych * "Trochę chłopskiej filozofii" - tekst artykułu Władysława Wojno - na temat konieczności przywrócenia należytej rangi chłopskim gospodarstwom rodzinnym * "Przeciwnicy systemu" - dokument Polskiego Porozumienia Niepodległościowego z 1977 r. * "Co to jest sowietyzacja" - tekst z niezależnego pisma "Replika" * "Egalitaryzm realny" - felieton. zwiń
 • BBCPolskie uniwersytety, data emisji: 05-12-1985 Profesor Klemes Szaniawski o sytuacji na polskich uniwersytetach.
 • RWESłowo o ks. Jerzym, data emisji: 27-10-1985 Audycja Janiny Jankowskiej (odtworzona z kasety magnetofonowej) - poświęcona ks. Jerzemu Popiełuszce. W audycji m. in.: wypowiedzi... więcejAudycja Janiny Jankowskiej (odtworzona z kasety magnetofonowej) - poświęcona ks. Jerzemu Popiełuszce. W audycji m. in.: wypowiedzi o ks. Jerzym - prof Klemensa Szaniawskiego, Marii Chwalibóg, Jacka Lipińskiego, Hanny Skarżanki i Romy Szczepkowskiej; fragmenty homilii ks. Jerzego Popiełuszki z lat 1982-1983; recytacja wierszy Zbigniewa Herberta i Ryszarda Krynickiego. zwiń