Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Fakty, wydarzenia, opinie (cz.0916)

05.03.1990 00:00
  • Audycja pod redakcją Wiesława Wawrzyniaka: informacja o śmierci prof. Klemensa Szaniawskiego - filozofa i logika, przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego; korespondencja Grzegorza Ziętkiewicza z Berlina Zachodniego o dyskusjach wewnątrzniemieckich na temat formy i terminu uznania zachodniej granicy Polski; wypowiedź Tadeusza Folka - r Dodaj do playlisty
Audycja pod redakcją Wiesława Wawrzyniaka: informacja o śmierci prof. Klemensa Szaniawskiego - filozofa i logika, przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego; korespondencja Grzegorza Ziętkiewicza z Berlina Zachodniego o dyskusjach wewnątrzniemieckich na temat formy i terminu uznania zachodniej granicy Polski; wypowiedź Tadeusza Folka - rzeczoznawcy prawnego z Kolonii - na temat stanu prawnego w RFN w kwestii odszkodowań dla obywateli polskich-robotników przymusowych III Rzeszy; korespondencja Tadeusza Zachurskiego z Waszyngtonu o reakcjach ustawodawców amerykańskich na problem zjednoczenia Niemiec i granicy polsko-niemieckiej; uwagi o sytuacji w dzień po wyborach do władz republik rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej.