Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Marian Brzezicki
  • RWEŚmierć gen. Władysława Andersa Reakcje rodaków na wiadomość o śmierci gen. W. Andersa: rozmowa T. Kryski-Karskiego z plutonowym Buszewskim; wypowiedź mecenasa... więcejReakcje rodaków na wiadomość o śmierci gen. W. Andersa: rozmowa T. Kryski-Karskiego z plutonowym Buszewskim; wypowiedź mecenasa Władysława Nadratowskiego, Haliny Karskiej; rozmowa z chorążym Mańką; wypowiedzi: Mariana Brzezickiego, Romualda Wernika; rozmowa z R. Zakrzewskim, F. Różycką, Franciszkiem Różyckim; gen. Bronisławem Duchem, mjr Z. Szadkowskim, wypowiedź ambasadora Edwarda Raczyńskiego; gen. Stanisława Kopańskiego. Lektor Tadeusz Kryska-Karski. zwiń
  • RWEŚmierć gen. Władysława Andersa (2) Fragment reportażu Wojciecha Trojanowskiego z mszy żałobnej gen. Władysława Andersa w katedrze westminsterskiej w Londynie (tylko... więcejFragment reportażu Wojciecha Trojanowskiego z mszy żałobnej gen. Władysława Andersa w katedrze westminsterskiej w Londynie (tylko opis pamiątek polskich znajdujących się w katedrze). Relacja Wojciecha Trojanowskiego z Londynu który znajduje się w Instytucie gen. Sikorskiego - wrażenia o śmierci gen. Andersa: Gen. Zygmunta Bohusza-Szyszko, płk. Ignatowskiego, Eugeniusza Lubomirskiego, gen. Mariana Kukiela, kmdr Wrońskiego. Przedstawienie przez Tadeusza Kryskę-Karskiego reakcji rodaków na wiadomość o śmierci gen. W. Andersa. Rozmowa T. Kryski-Karskiego z plutonowym Buszewskim; wypowiedzi: mec. Władysława Nadratowski ego; Haliny Karskiej; rozmowa z chorążym Mańką; wypowiedzi Mariana Brzezickiego, Romualda Wernika; rozmowa z R. Zakrzewskim, F. Różycką, Franciszkiem Różyckim. zwiń