Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Śmierć gen. Władysława Andersa

01.01.1900 00:00
  • Reakcje rodaków na wiadomość o śmierci gen. W. Andersa: rozmowa T. Kryski-Karskiego z plutonowym Buszewskim; wypowiedź mecenasa Władysława Nadratowskiego, Haliny Karskiej; rozmowa z chorążym Mańką; wypowiedzi: Mariana Brzezickiego, Romualda Wernika; rozmowa z R. Zakrzewskim, F. Różycką, Franciszkiem Różyckim; gen. Bronisławem Duchem, mjr Z. Szadkow Dodaj do playlisty
Reakcje rodaków na wiadomość o śmierci gen. W. Andersa: rozmowa T. Kryski-Karskiego z plutonowym Buszewskim; wypowiedź mecenasa Władysława Nadratowskiego, Haliny Karskiej; rozmowa z chorążym Mańką; wypowiedzi: Mariana Brzezickiego, Romualda Wernika; rozmowa z R. Zakrzewskim, F. Różycką, Franciszkiem Różyckim; gen. Bronisławem Duchem, mjr Z. Szadkowskim, wypowiedź ambasadora Edwarda Raczyńskiego; gen. Stanisława Kopańskiego. Lektor Tadeusz Kryska-Karski.