Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Janusz Bokszczanin
 • RWECzy Powstanie wybuchło za wcześnie? cz. I, data emisji: 17-11-1969 Dyskusja "okrągłego stołu" - pod przewodnictwem Jana Nowaka-Jeziorańskiego - na temat: "Czy Powstanie Warszawskie wybuchło... więcejDyskusja "okrągłego stołu" - pod przewodnictwem Jana Nowaka-Jeziorańskiego - na temat: "Czy Powstanie Warszawskie wybuchło przedwcześnie?". Uwagi m.in. o sytuacji wojskowej przed wybuchem powstania; planach operacyjnych dowódcy AK; planach Stalina wobec Warszawy. W rozmowie uczestniczą: płk. Janusz Bokszczanin - ps. "Sęk", Stefan Korboński - kierownik walki cywilnej w delegaturze rządu w chwili wybuchu powstania, Andrzej Pomian - oficer i emisariusz Armii Krajowej i Tadeusz Żenczykowski - szefe zwiń
 • RWEGenerał Grot-Rowecki we wspomnieniach żołnierzy AK, data emisji: 25-08-1974 Audycja Tadeusza Żenczykowskiego. Wspomnienia gen. Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego - pierwszego komendanta poprzedniczki... więcejAudycja Tadeusza Żenczykowskiego. Wspomnienia gen. Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego - pierwszego komendanta poprzedniczki ZWZ-AK, Służby Zwycięstwu Polski; gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego - następcy generała Grota-Roweckiego na stanowisku komendanta głównego AK; gen. Tadeusza Pełczyńskiego - szefa sztabu KG AK; płk. Przemysława Kraczkiewicza - kierownika konspiracyjnej produkcji uzbrojenia w KG AK; gen. Kazimierza Sawickiego - m.in. komendanta Lwowskiego Okręgu AK; płk. Janusza Bokszczanina - szefa wydziału broni szybkich w KG AK; Tadeusza Żenczykowskiego (ps. Kowalik, Kania) - szefa wydziału "N" w BiP-ie KG AK. zwiń
 • RWERozmowa z płk Januszem Bokszczaninem Rozmowa Jana Nowaka - dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE - z płk Januszem Bokszczaninem - b. szefem sztabu KG AK, zastępcą... więcejRozmowa Jana Nowaka - dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE - z płk Januszem Bokszczaninem - b. szefem sztabu KG AK, zastępcą Delegata Sił Zbrojnych na Kraj, wiceprezesem Wolności i Niepodległości (WiN) - m.in. o ocenie płk Jana Rzepeckiego - b. szefa Biura Informacji i Propagandy KG ZWZ- AK, b. Delegata Sił Zbrojnych na Kraj, prezesa WiN-u; likwidacji AK; Akcji NIE; WiN-e. zwiń
 • RWERozmowa z płk Januszem Bokszczaninem Rozmowa Jana Nowaka - dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE - z płk Januszem Bokszczaninem - b. szefem Sztabu KG AK, zastępcą Delegata... więcejRozmowa Jana Nowaka - dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE - z płk Januszem Bokszczaninem - b. szefem Sztabu KG AK, zastępcą Delegata Sił Zbrojnych na Kraj - na temat m.in. koncepcji powstania, spotkań z komendantami głównymi AK, wejścia Rosjan, sprawy 16, likwidacji AK. zwiń
 • RWERozmowa z płk Januszem Bokszczaninem, data emisji: 22-03-1969 Rozmowa Jana Nowaka - dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE - z płk Januszem Bokszczaninem - b. szefem sztabu KG AK, zastępcą Delegata... więcejRozmowa Jana Nowaka - dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE - z płk Januszem Bokszczaninem - b. szefem sztabu KG AK, zastępcą Delegata Sił Zbrojnych na Kraj, zastępcą komendanta Wolności I Niepodległości (WiN) - m.in. o przygotowaniach kierownictwa walki podziemnej do realizacji planu "Burza". zwiń
 • RWERozmowa z płk Januszem Bokszczaninem Rozmowa Jana Nowaka - dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE - z płk Januszem Bokszczaninem - b. szefem sztabu KG AK, zastępcą Delegata... więcejRozmowa Jana Nowaka - dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE - z płk Januszem Bokszczaninem - b. szefem sztabu KG AK, zastępcą Delegata Sił Zbrojnych na Kraj, zastępcą komendanta Wolności i Niepodległości (WiN) - m.in. o przygotowanich do powszechnego powstania przeciwko okupantom (plan "Burza"). zwiń
 • RWERozmowa z płk Januszem Bokszczaninem Rozmowa Jana Nowaka - dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE - z płk Januszem Bokszczaninem - b. szefem sztabu KG AK, zastępcą Delegata... więcejRozmowa Jana Nowaka - dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE - z płk Januszem Bokszczaninem - b. szefem sztabu KG AK, zastępcą Delegata Sił Zbrojnych na Kraj, zastępcą komendanta Wolności i Niepodległości (WiN) - m.in. o sylwetkach gen Stefana Grota-Roweckiego - b. komendanta głównego AK; gen Stanisława Tatara - b. szefa oddziału operacyjnego KG ZWZ- AK, zastępcy szefa sztabu AK; gen Stanisława Grodzkiego - b. komendanta organizacji «Unia», komendanta obszaru AK Zachód; gen. Janusza Albrechta - b. szefa sztabu KG ZWZ. zwiń
 • RWERozmowa z płk Januszem Bokszczaninem Rozmowa Jana Nowaka - dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE - z płk Januszem Bokszczaninem - b. szefem Sztabu KG AK, zastępcą Delegata... więcejRozmowa Jana Nowaka - dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE - z płk Januszem Bokszczaninem - b. szefem Sztabu KG AK, zastępcą Delegata Sił Zbrojnych na Kraj, zastępcą komendanta Wolności i Niepodległości (WiN) - o gen. Tadeuszu Borze-Komorowskim - b. komendancie głównym AK oraz genezie decyzji o wybuchu powstania warszawskiego. zwiń
 • RWERozmowa z płk Januszem Bokszczaninem Rozmowa Jana Nowaka - dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE - z płk Januszem Bokszczaninem - b. szefem sztabu KG AK, zastępcą Delegata... więcejRozmowa Jana Nowaka - dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE - z płk Januszem Bokszczaninem - b. szefem sztabu KG AK, zastępcą Delegata Sił Zbronych na Kraj, zastępcą komendanta Wolności i Niepodległości (WiN) - o własnych perypetiach, gen Leopoldzie Okulickim - jako zastępcy komendanta głównego AK oraz początkach powstania warszawskiego. zwiń
 • RWERozmowa z płk Januszem Bokszczaninem Rozmowa Jana Nowaka - dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE - z płk Januszem Bokszczaninem - b. szefem sztabu KG AK, zastępcą Delegata... więcejRozmowa Jana Nowaka - dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE - z płk Januszem Bokszczaninem - b. szefem sztabu KG AK, zastępcą Delegata Sił Zbrojnych na Kraj, zastępcą komendanta Wolności i Niepodległości (WiN) - na temat rozbieżności w łonie kierownictwa walki podziemnej, dotyczących kwestii rozpoczęcia powstania warszawskiego. zwiń
 • RWERozmowa z płk Januszem Bokszczaninem Rozmowa Jana Nowaka - dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE - z płk Januszem Bokszczaninem - b. szefem sztabu KG AK, zastępcą Delegata... więcejRozmowa Jana Nowaka - dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE - z płk Januszem Bokszczaninem - b. szefem sztabu KG AK, zastępcą Delegata Sił Zbrojnych na Kraj, zastępcą komendanta Wolności i Niepodległości (WiN) - m.in. o sylwetkach gen. Stefana Grota-Roweckiego - b. komendanta głównego AK oraz gen Janusza Albrechta - b. szefa sztabu ZWZ. zwiń
 • RWERozmowa z płk Januszem Bokszczaninem Rozmowa Jana Nowaka - dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE - z płk Januszem Bokszczaninem - b. szefem sztabu KG AK, zastępcą Delegata... więcejRozmowa Jana Nowaka - dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE - z płk Januszem Bokszczaninem - b. szefem sztabu KG AK, zastępcą Delegata Sił Zbrojnych na Kraj, zastępcą komendanta Wolności i Niepodległości: gł. na tematy związane z wybuchem i przebiegiem powstania warszawskiego. zwiń