Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Rozmowa z płk Januszem Bokszczaninem

01.01.1900 00:00
  • Rozmowa Jana Nowaka - dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE - z płk Januszem Bokszczaninem - b. szefem sztabu KG AK, zastępcą Delegata Sił Zbrojnych na Kraj, zastępcą komendanta Wolności i Niepodległości (WiN) - m.in. o sylwetkach gen Stefana Grota-Roweckiego - b. komendanta głównego AK; gen Stanisława Tatara - b. szefa oddziału operacyjnego KG ZWZ- AK Dodaj do playlisty
Rozmowa Jana Nowaka - dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE - z płk Januszem Bokszczaninem - b. szefem sztabu KG AK, zastępcą Delegata Sił Zbrojnych na Kraj, zastępcą komendanta Wolności i Niepodległości (WiN) - m.in. o sylwetkach gen Stefana Grota-Roweckiego - b. komendanta głównego AK; gen Stanisława Tatara - b. szefa oddziału operacyjnego KG ZWZ- AK, zastępcy szefa sztabu AK; gen Stanisława Grodzkiego - b. komendanta organizacji «Unia», komendanta obszaru AK Zachód; gen. Janusza Albrechta - b. szefa sztabu KG ZWZ.