Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Marian Bagiński
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0092), data emisji: 18-06-1983 Audycja pod redakcją Piotra Sawickiego. Rozmowa Józefa Ptaczka z Andrzejem Mietkowskim - byłym działaczem Studenckiego Komitetu... więcejAudycja pod redakcją Piotra Sawickiego. Rozmowa Józefa Ptaczka z Andrzejem Mietkowskim - byłym działaczem Studenckiego Komitetu Solidarności w Krakowie (SKS); korespondencja Mariana Bagińskiego z Wiednia - o reakcjach prasy austriackiej na wizytę Papieża w Polsce; przegląd prasy zachodniej - w związku z wizytą Ojca św. Jana Pawła II w Polsce. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0099), data emisji: 21-06-1983 Audycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej. Korespondencja Macieja Morawskiego z Paryża - o reakcjach francuskich na papieską... więcejAudycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej. Korespondencja Macieja Morawskiego z Paryża - o reakcjach francuskich na papieską pielgrzymkę go Polski; rozmowa M. Morawskiego z Danutą Nowakowską - nauczycielką z Gdańska, przewodniczącą komisji mandatowo-wyborczej na I zjeździe NSZZ "Solidarność", członkinią komitetu koordynacyjnego NSZZ "Solidarność" na Zachodzie - o papieskiej pielgrzymce do Polski; korespondencja Tadeusza Kryski-Karskiego z Londynu - o brytyjskich reakcjach na wizytę Papieża; korespondencja Mariana Bagińskiego z Wiednia - o reakcjach prasy austriackiej na wizytę papieską; informacja na temat przygotowań w Austrii do planowanej wizyty Jana Pawła II; komentarz na temat wyrażenia poparcia dla NSZZ "Solidarność" przez związek metalowców w Niemcy; przegląd prasy zachodniej - na temat sytuacji w Związku Radzieckim po plenum KC KPZR. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0105), data emisji: 23-06-1983 Audycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej. Korespondencja Macieja Morawskiego z Paryża - o reakcjach francuskich na wizytę Jana... więcejAudycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej. Korespondencja Macieja Morawskiego z Paryża - o reakcjach francuskich na wizytę Jana Pawła II w Polsce; korespondencja Mariana Bagińskiego z Wiednia - o reakcjach prasy austriackiej na papieską wizytę do Polski; korespondencja Tadeusza Kryski-Karskiego z Londynu - o reakcjach brytyjskich na wizytę papieską; przegląd prasy zachodniej - związany z pielgrzymką Ojca św. do Polski. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0295), data emisji: 12-09-1988 Audycja pod redakcją Janusza Marchwińskiego: relacja Marha Lehnerta - na temat rozmowy Jana Pawła II z dziennikarzami na pokładzie... więcejAudycja pod redakcją Janusza Marchwińskiego: relacja Marha Lehnerta - na temat rozmowy Jana Pawła II z dziennikarzami na pokładzie samolotu do Zimbabwe (fragment wypowiedzi Ojca św. do Polaków); korespondencja Marina Bagińskiego z Wiednia - o uroczystościach poświęconych Odsieczy Wiedeńskiej; relacja M. Lehnerta z Rzymu; relacja Grzegorza Ziętkiewicza z Berlina - o przemówieniu premiera rządu Bawarii; informacje na temat: sytuacji w Birmie; ZSRR i Afganistanie; korespondencja Bronisława Wildsteina z Paryża - o sytuacji politycznej Francji. zwiń
 • RWEGodzina bez Kwadransa, data emisji: 18-08-1991 Audycja Jana Tyszkiewicza: relacja Mariana Bagińskiego z Wiednia w związku z 20. rocznicą śmierci Jana Kiepury; aria Rudolfa z I... więcejAudycja Jana Tyszkiewicza: relacja Mariana Bagińskiego z Wiednia w związku z 20. rocznicą śmierci Jana Kiepury; aria Rudolfa z I aktu "La Boheme" Giacomo Puccini'ego w wykonaniu J. Kiepury; śpiewana lekcja języka angielskiego. Muzyka. zwiń
 • RWEGodzina bez Kwadransa Audycja Jana Tyszkiewicza: piosenka w j. angielskim; uwagi Mariana Bagińskiego na temat sensacyjnego odkrycia w Alpach - zwłok... więcejAudycja Jana Tyszkiewicza: piosenka w j. angielskim; uwagi Mariana Bagińskiego na temat sensacyjnego odkrycia w Alpach - zwłok człowieka sprzed około czterech tysięcy lat; utwór muzyczny; "Znów nie mam kawy..." - piosenka w wykonaniu Grzegorza Turnaua; rozmowa J. Tyszkiewicza z Grzegorzem Turnauem - kompozytorem, piosenkarzem. zwiń
 • RWEObrzędy Wielkoponiedziałkowe Krakowa, data emisji: 19-04-1987 "Obrzędy Wielkoponiedziałkowe Krakowa: śmigus-dyngus, emaus, rękawka" - audycja Mariana Bagińskiego. "Bazie" - recytacja wiersza... więcej"Obrzędy Wielkoponiedziałkowe Krakowa: śmigus-dyngus, emaus, rękawka" - audycja Mariana Bagińskiego. "Bazie" - recytacja wiersza Mariana Hemara. zwiń
 • RWEObrzędy Wielkoponiedziałkowe Krakowa Audycja Mariana Bagińskiego, w realizacji Zdzisława Kołodziejskiego - na temat powstania i tradycji zabaw ludowych: Śmingus... więcejAudycja Mariana Bagińskiego, w realizacji Zdzisława Kołodziejskiego - na temat powstania i tradycji zabaw ludowych: Śmingus Dyngus, Emaus i Rękawka. Recytacja wiersza Mariana Hemara pt. "Bazie". zwiń
 • RWEPanorama dnia - (cz.020), data emisji: 12-05-1988 Audycja pod redakcją Adama Barskiego i realizacji Marii Wachowiak. W audycji m.in.: komentarze zachodniej prasy na wydarzenia... więcejAudycja pod redakcją Adama Barskiego i realizacji Marii Wachowiak. W audycji m.in.: komentarze zachodniej prasy na wydarzenia strajkowe w PRL - relacje: Marka Lenherta z Rzymu; Mariana Bagińskiego z Wiednia; Floriana Lubickiego z Londynu * Relacja Grzegorza Ziętkiewicza na temat przybycia delegacji PRL do Berlina Zachodniego * «Rocznica śmierci Piłsudskiego» - program przygotowany przez Józefa Ptaczka - w 53 rocznicę śmierci J. Piłsudskiego. Fragmenty wierszy: Leopolda Staffa i Kazimierza Wierzyńskiego - pt. "Wawel". Pieśń - "My Pierwsza Brygada" * «Rocznica śmierci gen. Władysława Andersa» - program przygotowany przez J. Ptaczka - w 18 rocznicę śmierci. Melodia pieśni: "Czerwone maki na Monte Cassino" * Przyznanie dwóch nagród literackich przez fundację im. Kościelskich w Genewie, dla Pawła Huelle - dziennikarza i Piotra Sommera - autora zbiorów poetyckich. zwiń
 • RWEPanorama dnia - (cz.024), data emisji: 13-05-1988 I część audycji pod redakcją Wacława Pomorskiego i Wojciecha Wojnowicza. W audycji m.in.: krótka relacja z Paryża - o wygasaniu... więcejI część audycji pod redakcją Wacława Pomorskiego i Wojciecha Wojnowicza. W audycji m.in.: krótka relacja z Paryża - o wygasaniu akcji strajkowych na terenie kraju * Relacje: Jana Minkiewicza z Amsterdamu - o wydaleniu z kraju grupy belgijskich pacyfistów; wiecu na Politechnice Warszawskiej; Jerzego Nowackiego z Paryża - o strajku w Hucie im. Lenina; wiecu na Politechnice Krakowskiej * Komentarze zachodniej prasy na wydarzenia strajkowe w PRL - relacje: Mariana Bagińskiego z Wiednia; Jerzego Bekkera z Nowego Jorku * Informacje: o ostrzeżeniu przedstawicieli sześciu agencji zachodnich przez MSZ, o pozbawienie akredytacji o ile nie przestaną informować o wydarzeniach w Polsce w sposób stronniczy; nowych, potężnych manifestacjach w Armenii; badaniu opinii publicznej w ZSRR, które miały wykazać kto «więcej» lub «mniej» popiera reformy Michaiła Gorbaczowa - I sekretarza KC PZPR; «Związku Demokratycznym» - nowym niezależnym ugrupowaniu powstałym w ZSRR i jego planach. zwiń
 • RWEPanorama dnia - (cz.029), data emisji: 17-05-1988 II część audycji pod redakcją Wacława Pomorskiego i realizacji Haliny Hraniewickiej. W audycji m.in.: korespondencje Jerzego... więcejII część audycji pod redakcją Wacława Pomorskiego i realizacji Haliny Hraniewickiej. W audycji m.in.: korespondencje Jerzego Nowackiego z Paryża i Jana Minkiewicza z Amsterdamu - na temat sytuacji w Polsce po wygaśnieciu fali strajków * Oświadczenie Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS, w związku z zatrzymaniem przez policję działaczy PPS - czynnie wspierających akcje strajkowe Polskiego świata pracy * Relacje: Tadeusza Zachurskiego z Waszyngtonu - na temat zamieszczonych w prasie zachodniej artykułów o Lechu Wałęsie; Mariana Bagińskiego z Wiednia - m.in. o przybyciu do Wiednia Czesława Kiszczaka - ministra spraw wewnętrznych PRL; Marka Lehnerta - o pobycie papieża Jana Pawła II w Paragwaju * Sprawy radzieckie: m.in. o intelektualistach radzieckich, którzy zaapelowali do kierownictwa Kremla o przełożenie terminów wszechzwiązkowej konferencji partyjnej; Nikołaju Bucharinie - działaczu rosyjskim - skazanym na śmierć jako agent imperializmu; pierwszym wyroku w związku z pogromem Ormian. zwiń
 • RWEPanorama dnia - (cz.040), data emisji: 21-08-1988 II część audycji pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego, w realizacji radiowej Zdzisława Kani. Wydanie speclalne. W audycji... więcejII część audycji pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego, w realizacji radiowej Zdzisława Kani. Wydanie speclalne. W audycji m.in.: fragment wypowiedzi A. Świejkowskiego, na temat wydania oświadczenia przez Tymczasową Radę Rolników z woj. warszawskiego, w którym wyrażają poparcie i solidarność ze strajkującymi robotnikami * Opinia Stefana Solisa - właściciela gospodarstwa w woj. lubelskim - o sytuacji strajkowej * Relacja Jana Minkiewicza z Amsterdamu - o sytuacji strajkowej w Szczecinie * Korespondencje na temat reakcji zachodnich środków masowego przekazu na sytuację w Polsce: Jerzego Stepka z Paryża; Mariana Bagińskiego z Wiednia; Jerzego Bekkera - z Nowego Jorku * Rozmowa Jacka Kaczmarskiego z Piotrem Chruszczyńskim - szefem biura "Solidarność" w Paryżu - na temat działalności biura w okresie strajkowym * Relacja Mirosława Chojeckiego - z Paryża - przedstawiającego fragment komunikatu komitetu strajkowego Kombinatu Metalurgicznego Huty im. Lenina w Nowej Hucie. zwiń
 • RWEPanorama dnia - (cz.150), data emisji: 02-03-1983 Audycja pod redakcją Wacława Pomorskiego. W audycji m.in.: relacja Kazimierza Komły - na temat pielgrzymki Ojca św. Jana Pawła II... więcejAudycja pod redakcją Wacława Pomorskiego. W audycji m.in.: relacja Kazimierza Komły - na temat pielgrzymki Ojca św. Jana Pawła II do ośmiu krajów Ameryki Środkowej i regionu Karaibskiego (modlitwa Ojca św. w j. polskim); relacja Tadeusza Nowakowskiego - z przylotu Ojca św. do Lizbony i Kostaryki; muzyka; fragment wypowiedzi Hansa Dietricha Genschera - zachodnio-niemieckiego ministra Spraw Zagranicznych - o problemach polskich - podczas obrad ministrów spraw zagranicznych państw Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) w Bonn 2.III.1983 r. (tłumaczenie na j. polski); relacja Mariana Bagińskiego z Wiednia - o sytuacji intelektualistów w Polsce; "W wielkim świecie zagubiona..." (recytacja); muzyka; tekst listu Światowej Konfederacji Pracy skierowanego do gen. Wojciecha Jaruzelskiego - w związku z prowadzonym śledztwem przeciwko aresztowanym przywódcom NSZZ "Solidarność"; komentarz na temat procesu Anny Walentynowicz (fragment rozmowy z A.Walentynowicz - w kuluarach I zjazdu delegatów NSZZ Solidarność 1981 r. w Gdańsku). zwiń
 • RWEPanorama dnia - (cz.152), data emisji: 03-03-1983 Audycja pod redakcją Zygmunta Jabłońskiego. W audycji m.in.: korespondencja Tadeusza Nowakowskiego - z wizyty Jana Pawła II w... więcejAudycja pod redakcją Zygmunta Jabłońskiego. W audycji m.in.: korespondencja Tadeusza Nowakowskiego - z wizyty Jana Pawła II w Kostaryce; muzyka; korespondencja Macieja Morawskiego z Paryża - na temat wystąpienia Francoisa Mitterranda - prezydenta Francji - w obronie NSZZ "Solidarność"; muzyka; komentarz na temat planowanego zamachu na Lecha Wałęsę; muzyka; tekst listu brytyjskich uczonych i intelektualistów występujących przeciwko wytoczonemu przez władze PRL procesowi czołowych działaczy KOR-u (zamieszczony w "The Times"); muzyka; odczytanie wypowiedzi Petera Kojmansa - przewodniczącego holenderskiej delegacji na konferencji Komisji Praw Człowieka przy ONZ w Genewie - dotyczącej sytuacji w Polsce; muzyka; korespondencja Mariana Bagińskiego z Wiednia - na temat uprowadzenia samolotu linii lotniczych LOT o trasie przelotu Okęcie-Sofia; muzyka. zwiń
 • RWEPanorama dnia - (cz.410), data emisji: 07-05-1990 Magazyn aktualności J. Marchwińskiego. W audycji: fragment relacji K. Kłopotowskiego - z Nowego Jorku – nt. USA, które kupowały w... więcejMagazyn aktualności J. Marchwińskiego. W audycji: fragment relacji K. Kłopotowskiego - z Nowego Jorku – nt. USA, które kupowały w latach 80-tych broń sowiecką; Informacje nt.: Czechosłowacji, która ma nadzieję do końca stulecia uzyskać członkostwo we wspólnocie europejskiej; reperkusji upadku dyktatur komunistycznych nie tylko we Wschodniej Europie, ale także w Afryce; relacja T. Zachurskiego - z Waszyngtonu nt.: oświadczenia dyrektora Wykonawczego Międzynarodowego Funduszu Walutowego we Francji, który popiera polskie reformy; pobytu L. Balcerowicza we Francji; wpływów na decyzję Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego; relacja M. Morawskiego - z Paryża. Fragmenty wypowiedzi byłego Ministra Spraw Wewnętrznych Francji , który uważa, że Francja powinna była stanąć na czele wielkiego ruchu Solidarności z narodami Europy Środkowo-Wschodniej; relacja M. Bagińskiego - z Wiednia o kolejnej 45-tej rocznicy oswobodzenia obozów koncentracyjnych w Austrii; wiadomości sportowe H. Grzymały - m.in. o Międzynarodowych Mistrzostwach Bawarii w tenisie. zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.106, data emisji: 13-02-1982 Audycja pod redakcją Wacława Pomorskiego. Korespondencja Piotra Mokotowskiego z Paryża - o reakcjach Francuzów na wydarzenia w... więcejAudycja pod redakcją Wacława Pomorskiego. Korespondencja Piotra Mokotowskiego z Paryża - o reakcjach Francuzów na wydarzenia w Polsce; uwagi na temat pobytu Krystyny Jandy - aktorki - w Paryżu w sprawach filmowych; korespondencja P. Mokotowskiego z Paryża - o akcjach artystów francuskich na rzecz Polski; korespondencja Karola Zbyszewskiego z Londynu - o pomocy Brytyjczyków dla Polski; korespondencja Mariana Bagińskiego z Wiednia - o pomocy Austriaków; uwagi autora o uprowadzeniach samolotów PLL LOT do Berlina Zachodniego; korespondencja Aliny Grabowskiej z Berlina Zachodniego - na temat XXXII Festiwalu Filmów w Berlinie. zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.129, data emisji: 29-12-1981 Audycja pod redakcją Wacława Pomorskiego. Korespondencja Tadeusza Kryski-Karskiego z Londynu - na temat pomocy dla Polski;... więcejAudycja pod redakcją Wacława Pomorskiego. Korespondencja Tadeusza Kryski-Karskiego z Londynu - na temat pomocy dla Polski; korespondencja Macieja Morawskiego z Paryża - o reakcjach francuskich na sytuację w Polsce; informacje na temat akcji protestacyjnej przeciwko bezprawiu zorganizowanej przez Komitet Solidarności z "Solidarnością"; informacje na temat głodówki Polaków w Wiedniu (oświadczenie jednego z uczestników głodówki); korespondencja Mariana Bagińskiego z Wiednia - o akcjach pomocy dla uchodźców z Polski; korespondencja Bogdana Kleczyńskiego ze Sztokholmu - związana z sytuacją w Polsce; korespondencja M. Morawskiego z Paryża - o demonstracjach na rzecz Polski; komentarz Józefa Ptaczka - o wznowieniu imprez kulturalno-oświatowych (czyta lektor). zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.139, data emisji: 31-05-1982 Przegląd aktualności. Relacja dźwiękowa z wizyty Jana Pawła II w Wielkiej Brytanii - dzień IV. Relacja Andrzeja Krzeczunowicza z... więcejPrzegląd aktualności. Relacja dźwiękowa z wizyty Jana Pawła II w Wielkiej Brytanii - dzień IV. Relacja Andrzeja Krzeczunowicza z Yorku - stolicy najbardziej rozległego hrabstwa w Wielkiej Brytanii (fragment przemówienia Ojca św. - na temat małżeństwa); korespondencja Kazimierza Komły z Rzymu - o reakcjach włoskich na wizytę Ojca św. w Wielkiej Brytanii; korespondencja Mariana Bagińskiego z Wiednia - o reakcjach austriackich na pielgrzymkę Ojca św.; tekst posłania Ojca św. skierowanego do górnikó zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.143, data emisji: 03-06-1982 Audycja pod redakcją Andrzeja Borowicza. Reportaż z Krakowa zamieszczony w amerykańskim dzienniku New York Times - o nastrojach w... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Borowicza. Reportaż z Krakowa zamieszczony w amerykańskim dzienniku New York Times - o nastrojach w Krakowie zwłaszcza w środowiskach studenckich i intelektualistów; korespondencja Tadeusza Nowakowskiego z Rzymu - podsumowująca podróż Jana Pawła II do Wielkiej Brytanii; korespondencja Stanisława Bronowskiego - o reakcjach prasy włoskiej na wizytę Papieża w Wielkiej Brytanii; korespondencja Mariana Bagińskiego z Wiednia - o komentarzach prasy austriackiej na podróż Papieża; korespondencja Jerzego Głębockiego z Londynu - o konflikcie falklandzkim; korespondencja Macieja Morawskiego z Paryża - o podróży Ronalda Reagana - przezydenta USA - do Europy; pogadanka Zygmunta Jabłońskiego - o Januszu Wedowie - zmarłym koledze i pracowniku Rozgłośni Polskiej RWE. zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.149, data emisji: 04-03-1983 Audycja pod redakcją Wacława Pomorskiego. Korespondencja Mariana Bagińskiego z Wiednia - o uchodźcach przebywających na terenie... więcejAudycja pod redakcją Wacława Pomorskiego. Korespondencja Mariana Bagińskiego z Wiednia - o uchodźcach przebywających na terenie Austrii; informacje na temat red. Wandy Konarzewskiej - pracownika Telewizji Polskiej; komentarz Tadeusza Mieleszki (Jerzego Kaniewicza) - w związku z 30. rocznicą śmierci Józefa Stalina; muzyka; komentarz Tadeusza Kryski-Karskiego - na temat śmierci Artura Koestlera - pisarza, filozofa i historyka i jego żony Cyntii; "Polemika między Trybuną Ludu i UNITA - włoskim dziennikem" - uwagi pióra Włodzimierza Sznarbachowskiego; "Każdy Włoch to urodzony..." (piosenka w wykonaiu Toli Korian). zwiń