Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Panorama dnia - (cz.024)

13.05.1988 00:00
  • I część audycji pod redakcją Wacława Pomorskiego i Wojciecha Wojnowicza. W audycji m.in.: krótka relacja z Paryża - o wygasaniu akcji strajkowych na terenie kraju * Relacje: Jana Minkiewicza z Amsterdamu - o wydaleniu z kraju grupy belgijskich pacyfistów Dodaj do playlisty
I część audycji pod redakcją Wacława Pomorskiego i Wojciecha Wojnowicza. W audycji m.in.: krótka relacja z Paryża - o wygasaniu akcji strajkowych na terenie kraju * Relacje: Jana Minkiewicza z Amsterdamu - o wydaleniu z kraju grupy belgijskich pacyfistów; wiecu na Politechnice Warszawskiej; Jerzego Nowackiego z Paryża - o strajku w Hucie im. Lenina; wiecu na Politechnice Krakowskiej * Komentarze zachodniej prasy na wydarzenia strajkowe w PRL - relacje: Mariana Bagińskiego z Wiednia; Jerzego Bekkera z Nowego Jorku * Informacje: o ostrzeżeniu przedstawicieli sześciu agencji zachodnich przez MSZ, o pozbawienie akredytacji o ile nie przestaną informować o wydarzeniach w Polsce w sposób stronniczy; nowych, potężnych manifestacjach w Armenii; badaniu opinii publicznej w ZSRR, które miały wykazać kto «więcej» lub «mniej» popiera reformy Michaiła Gorbaczowa - I sekretarza KC PZPR; «Związku Demokratycznym» - nowym niezależnym ugrupowaniu powstałym w ZSRR i jego planach.