Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Piotr Chruszczyński
  • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0192), data emisji: 30-04-1988 Audycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: informacje Jerzego Nowackiego z paryskiego "Kontaktu" - o sytuacji strajkowej w... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: informacje Jerzego Nowackiego z paryskiego "Kontaktu" - o sytuacji strajkowej w Polsce; doniesienia agencyjne zebrane przez Konrada Tatarowskiego - o manifestacjach w Polsce; komentarz na temat rozpatrzenia przez rząd PRL ustawy o nadzwyczajnych uprawnieniach i upoważnieniach dla Rady Ministrów oraz strajku w Nowej Hucie; rozmowa telefoniczna Marka Łatyńskiego - dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE z Lechem Wałęsą - przewodniczącym NSZZ "Solidarność"; odcz zwiń
  • RWEJak powstawała Solidarność (cz.68), data emisji: 24-02-1985 Audycja Janusza Marchwińskiego - na temat NSZZ "Solidarność" pracowników wymiaru sprawiedliwości: wypowiedzi Piotra... więcejAudycja Janusza Marchwińskiego - na temat NSZZ "Solidarność" pracowników wymiaru sprawiedliwości: wypowiedzi Piotra Chruszczyńskiego - członka zarządu regionu Mazowsze, przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" sądów okręgu łomżyńskiego. zwiń
  • RWEPanorama dnia - (cz.040), data emisji: 21-08-1988 II część audycji pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego, w realizacji radiowej Zdzisława Kani. Wydanie speclalne. W audycji... więcejII część audycji pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego, w realizacji radiowej Zdzisława Kani. Wydanie speclalne. W audycji m.in.: fragment wypowiedzi A. Świejkowskiego, na temat wydania oświadczenia przez Tymczasową Radę Rolników z woj. warszawskiego, w którym wyrażają poparcie i solidarność ze strajkującymi robotnikami * Opinia Stefana Solisa - właściciela gospodarstwa w woj. lubelskim - o sytuacji strajkowej * Relacja Jana Minkiewicza z Amsterdamu - o sytuacji strajkowej w Szczecinie * Korespondencje na temat reakcji zachodnich środków masowego przekazu na sytuację w Polsce: Jerzego Stepka z Paryża; Mariana Bagińskiego z Wiednia; Jerzego Bekkera - z Nowego Jorku * Rozmowa Jacka Kaczmarskiego z Piotrem Chruszczyńskim - szefem biura "Solidarność" w Paryżu - na temat działalności biura w okresie strajkowym * Relacja Mirosława Chojeckiego - z Paryża - przedstawiającego fragment komunikatu komitetu strajkowego Kombinatu Metalurgicznego Huty im. Lenina w Nowej Hucie. zwiń
  • RWEPanorama dnia - cz.169, data emisji: 05-10-1983 Audycja pod redakcją Aleksandra Menharda. Tekst telegramu sekretarza generalnego Międzynarodowej Federacji Wolnych Związków... więcejAudycja pod redakcją Aleksandra Menharda. Tekst telegramu sekretarza generalnego Międzynarodowej Federacji Wolnych Związków Zawodowych do Lecha Wałęsy (tłumaczenie z j. angielskiego); korespondencja Jana Kułakowskiego - sekretarza generalnego Światowej Konfederacji Pracy w Brukseli; korespondencja Witolda Zadrowskiego z Paryża - o reakcjach francuskich związków zawodowych na wiadomość o wyróżnieniu L. Wałęsy; oświadczenie brytyjskich związków zawodowych; rozmowa z Joanną Pilarską - działaczką Solidarności w Brukseli; słowa Mirosława Chojeckiego - jednego z założycieli Niezależnej Oficyny Wydawniczej "Nowa" - skierowane do Lecha Wałęsy oraz Danuty Nowakowskiej i Piotra Chruszczyńskiego - z Paryża; rozmowa A. Menharda z Danutą Pacyńską-Drzewińską i Franciszkiem Drzewińskim - działaczami Solidarności. zwiń
  • RWEPanorama dnia - cz.235, data emisji: 30-08-1988 Audycja pod redakcją Andrzeja Borowicza: komentarz Adama Sikory na temat oświadczenia australijskich górników; rozmowa Jana... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Borowicza: komentarz Adama Sikory na temat oświadczenia australijskich górników; rozmowa Jana Andrzeja Stepka z Piotrem Chruszczyńskim - na temat konferencji prasowej zorganizowanej przez Solidarność w Paryżu; korespondencja Pawła Gajowniczka z Oslo - na temat statku norweskiego z darami przybyłego do portu gdańskiego; komentarz Jerzego Rawicza o reakcjach prasy francuskiej na wydarzenia w Polsce; komentarz Floriana Lubickiego o reakcjach prasy brytyjskiej na wydarzenia w Polsce; korespondencja Piotra Mroczyka z Waszyngtonu na temat 25. rocznicy założenia tzw. gorącej linii między Waszyngtonem a Moskwą; informacje na temat katastrofy lotniczej na amerykańskim lotnisku wojskowym w Ramstein. zwiń
  • RWEProgram specjalny, data emisji: 01-01-1983 "Panorama" - audycja P. Trzyńskiego w związku z przyznaniem L. Wałęsie - Pokojowej Nagrody Nobla. W audycji wypowiedzi, komentarze... więcej"Panorama" - audycja P. Trzyńskiego w związku z przyznaniem L. Wałęsie - Pokojowej Nagrody Nobla. W audycji wypowiedzi, komentarze nt. tego wydarzenia: wypowiedź E. Aarvika - przewodniczącego Norweskiego Komitetu Nobla, komentarze A. Borowicza i A. Barskiego; korespondencja T. Michałowicz z Ameryki: wypowiedzi: A. Mazewskiego - prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej, prof. Z. Brzezińskiego, J. Kaszuby - prezesa Kongresu Polonii Kanadyjskiej, J. Nowaka-Jeziorańskiego - dyrektora RP RWE; korespondencja P. Kobylińskiego z Nowego Jorku; korespondencja J. Kułakowskiego z Brukseli, korespondencja W. Zadrowskiego z Paryża; odczytanie oświadczenia wydanego przez Centralę Brytyjskich Związków Zawodowych; rozmowa z J. Pilarską z Biura Koordynacyjnego NSZZ "Solidarność" za granicą, odczytanie oświadczenia tego biura; gratulacje składane L. Wałęsie przez: M. Chojeckiego - założyciela Niezależnej Oficyny Wydawniczej w Paryżu, D. Nowakowską i P. Chruszczyńskiego z biura koordynacyjnego "Solidarności"; rozmowa z Danutą i F. Drzewińskim - działaczami "Solidarności". zwiń
  • RWERozmowy o polityce (cz.06), data emisji: 22-04-1989 "Przed sądem" - audycja Aliny Grabowskiej - dotycząca stanu prawa w Polsce, sytuacji sędziów i sądownictwa oraz wyników "okrągłego... więcej"Przed sądem" - audycja Aliny Grabowskiej - dotycząca stanu prawa w Polsce, sytuacji sędziów i sądownictwa oraz wyników "okrągłego stołu" w tej dziedzinie. Dyskusja z udziałem: Wandy Falkowskiej - publicystki (Londyn); Jacka Taylora - mecenasa (Gdańsk); Piotra Chruszczyńskiego - kierownika Biura "Solidarności" w Paryżu; Andrzeja Świdlickiego (Monachium). zwiń