Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Program specjalny

01.01.1983 00:00
  • "Panorama" - audycja P. Trzyńskiego w związku z przyznaniem L. Wałęsie - Pokojowej Nagrody Nobla. W audycji wypowiedzi, komentarze nt. tego wydarzenia: wypowiedź E. Aarvika - przewodniczącego Norweskiego Komitetu Nobla, komentarze A. Borowicza i A. Barskiego; korespondencja T. Michałowicz z Ameryki: wypowiedzi: A. Mazewskiego - prezesa Kongresu Pol Dodaj do playlisty
"Panorama" - audycja P. Trzyńskiego w związku z przyznaniem L. Wałęsie - Pokojowej Nagrody Nobla. W audycji wypowiedzi, komentarze nt. tego wydarzenia: wypowiedź E. Aarvika - przewodniczącego Norweskiego Komitetu Nobla, komentarze A. Borowicza i A. Barskiego; korespondencja T. Michałowicz z Ameryki: wypowiedzi: A. Mazewskiego - prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej, prof. Z. Brzezińskiego, J. Kaszuby - prezesa Kongresu Polonii Kanadyjskiej, J. Nowaka-Jeziorańskiego - dyrektora RP RWE; korespondencja P. Kobylińskiego z Nowego Jorku; korespondencja J. Kułakowskiego z Brukseli, korespondencja W. Zadrowskiego z Paryża; odczytanie oświadczenia wydanego przez Centralę Brytyjskich Związków Zawodowych; rozmowa z J. Pilarską z Biura Koordynacyjnego NSZZ "Solidarność" za granicą, odczytanie oświadczenia tego biura; gratulacje składane L. Wałęsie przez: M. Chojeckiego - założyciela Niezależnej Oficyny Wydawniczej w Paryżu, D. Nowakowską i P. Chruszczyńskiego z biura koordynacyjnego "Solidarności"; rozmowa z Danutą i F. Drzewińskim - działaczami "Solidarności".