Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Enrico Berlinguer
  • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0535), data emisji: 06-01-1989 Audycja pod redakcją Józefa Ptaczka: komentarz Adama Barskiego o rehabilitacji ofiar stalinowskiego terroru w Związku Radzieckim;... więcejAudycja pod redakcją Józefa Ptaczka: komentarz Adama Barskiego o rehabilitacji ofiar stalinowskiego terroru w Związku Radzieckim; "Teoretyczny organ partii radzieckiej "Komunist" o stanowisku jakie nie żyjący już przywódca Komunistycznej Partii Włoch Enrico Berlinguer zajął po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego" - korespondencja Marka Lehnerta z Rzymu; korespondencja Jerzego Bekkera z Nowego Jorku o dyskutowanej na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych sprawie zestrzelenia przez myśliwce am zwiń
  • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1321), data emisji: 29-08-1976 Audycja poświęcona wystąpieniom polskich intelektualistów w sprawie czerwcowego protestu robotników i represji jakie na nich... więcejAudycja poświęcona wystąpieniom polskich intelektualistów w sprawie czerwcowego protestu robotników i represji jakie na nich spadły: tekst listu czternastu przedstawicieli środowisk twórczych - sygnatariuszy "Memoriału 59" - adresowany do Marszałka Sejmu; tekst otwarty do władz PRL, podpisany przez 11 młodych dziennikarzy i byłych działaczy ruchu studenckiego z okresu marca 1968 r.; tekst listu Jacka Kuronia - działacza demokratycznej opozycji do Enrico Berlinguera - szefa włoskiej partii komuni zwiń
  • RWEPanorama dnia - (cz.153), data emisji: 03-03-1983 Audycja pod redakcją Zygmunta Jabłońskiego. Korespondencja Teresy Michałowicz z Nowego Jorku - na temat przyznania nagrody dla... więcejAudycja pod redakcją Zygmunta Jabłońskiego. Korespondencja Teresy Michałowicz z Nowego Jorku - na temat przyznania nagrody dla Aleksandra Sołżenicyna; uwagi pióra Włodzimierza Sznarbachowskiego - na temat przemówienia Enrico Berlinguera - szefa Włoskiej Partii Komunistycznej - na inauguracji XVI ogólnokrajowego zjazdu włoskiej partii komunistycznej w Mediolanie; korespondencja Jerzego Rawicza z Paryża - na temat francuskiego lekarza znajdującego się w rękach Armii Czerwonej w Afganistanie; kome zwiń
  • RWEPanorama dnia - cz.075, data emisji: 18-02-1981 Przegląd najważniejszych wydarzeń. Korespondencja Stanisława Bronowskiego - o reakcjach prasy włoskiej na wizytę Jana Pawła II na... więcejPrzegląd najważniejszych wydarzeń. Korespondencja Stanisława Bronowskiego - o reakcjach prasy włoskiej na wizytę Jana Pawła II na Filipinach; omówienie wydarzeń w Polsce; korespondencja Teresy Michałowicz z Nowego Jorku - o przejawach poparcia amerykańskiego świata pracy dla NSZZ "Solidarność"; omówienie listu KPZR do Enrico Berliguer'a - sekretarza włoskiej partii komunistycznej; komentarz na temat zaognienia sytuacji w hiszpańskim kraju Basków. Lektor: Wacław Pomorski. zwiń