Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Fakty, wydarzenia, opinie (cz.1321)

29.08.1976 00:00
  • Audycja poświęcona wystąpieniom polskich intelektualistów w sprawie czerwcowego protestu robotników i represji jakie na nich spadły: tekst listu czternastu przedstawicieli środowisk twórczych - sygnatariuszy "Memoriału 59" - adresowany do Marszałka Sejmu; tekst otwarty do władz PRL, podpisany przez 11 młodych dziennikarzy i byłych działaczy ruchu s Dodaj do playlisty
Audycja poświęcona wystąpieniom polskich intelektualistów w sprawie czerwcowego protestu robotników i represji jakie na nich spadły: tekst listu czternastu przedstawicieli środowisk twórczych - sygnatariuszy "Memoriału 59" - adresowany do Marszałka Sejmu; tekst otwarty do władz PRL, podpisany przez 11 młodych dziennikarzy i byłych działaczy ruchu studenckiego z okresu marca 1968 r.; tekst listu Jacka Kuronia - działacza demokratycznej opozycji do Enrico Berlinguera - szefa włoskiej partii komuni