Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Peter Carrington
  • RWEPanorama dnia - cz.102, data emisji: 08-01-1982 Audycja pod redakcją Aleksandra Menharda. Komentarz na temat aresztowanych, więzionych i przetrzymywanych w rozrzuconych po Polsce... więcejAudycja pod redakcją Aleksandra Menharda. Komentarz na temat aresztowanych, więzionych i przetrzymywanych w rozrzuconych po Polsce kilkudziesięciu obozach internowania; uwagi Tadeusza Mieleszko (Jerzego Kaniewicza) na temat listu gończego rozesłanego za Władysławem Frasyniukiem - członkiem Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" i przewodniczącym Zarządu Regionu Dolny Śląsk; korespondencja Teresy Michałowicz z Nowego Jorku - na temt sytuacji w Polsce; fragmenty wypowiedzi na temat roli Moskwy w związku z wydarzeniami w Polsce: [Lorda Petera Carringtona] - brytyjskiego ministra spraw zagranicznych, belgijskiego ministra spraw zagranicznych i Hansa-Dietricha Genschera - ministra spraw zagranicznych Niemcy (tłumaczenia na j. polski); relacja Piotra Mokotowskiego - na temat założenia grupy koordynacyjnej Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Paryżu; "Solidarność ma głos" - komentarz Janusza Marchwińskiego (fragment referatu Andrzeja Celińskiego na I zjeździe NSZZ "Solidarność"). zwiń
  • RWEPanorama dnia - cz.374, data emisji: 18-12-1981 Audycja pod redakcją Zygmunta Jabłońskiego: informacje Tadeusza Mieleszki (Jerzego Kaniewicza) - reakcje francuskiego pisma "Le... więcejAudycja pod redakcją Zygmunta Jabłońskiego: informacje Tadeusza Mieleszki (Jerzego Kaniewicza) - reakcje francuskiego pisma "Le Monde" na wydarzenia w Polsce po wprowadzeniu stanu wojennego; wypowiedzi zachodnich polityków na temat wydarzeń w Polsce: Ronalda Regana - prezydenta USA (tłumaczenie na j. polski), Carringtona - brytyjskiego ministra spraw zagranicznych (tłum. na j. polski), przewodniczącego austriackiej rady narodowej (tłum. na j. polski), Helmuta Schmidta - kanclerza Niemiec Zachodn zwiń
  • RWERóżne wypowiedzi Fragmenty wypowiedzi: I sekretarza KC PZPR.Stanisława Kani na temat przyszłości Polski; lorda Carringtona, ministra spraw... więcejFragmenty wypowiedzi: I sekretarza KC PZPR.Stanisława Kani na temat przyszłości Polski; lorda Carringtona, ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii nt. skutków radzieckiej interwencji w Polsce; Sekretarz Stanu USA Edmund Muskie skutków radzieckiej interwencji w Polsce; lorda Carringtona na temat pomocy gospodarczej dla Polski; Edmunda Muskie na temat ekonomicznych kosztów wobec jakiej kolwiek interwencji sowieckiej; premier Margaret Thatcher nt. wydarzeń, które miały miejsce w Polsce; Stan zwiń
  • RWERóżne wypowiedzi Fragmenty wypowiedzi: amerykańskiego sekretarza obrony Caspara Weinbergera nt. pogłębienia kryzysu w Polsce; amerykańskiego... więcejFragmenty wypowiedzi: amerykańskiego sekretarza obrony Caspara Weinbergera nt. pogłębienia kryzysu w Polsce; amerykańskiego sekretarza stanu Williama Dyessa nt. jego rozmów z wicepremierem Mieczysławem Jagielskim; papieża Jana Pawła II chwalącego umiarkowanie w Polsce (j. włoski); amerykańskiego sekretarza obrony Caspara Weinbergera nt. ostatnich wydarzeń w Polsce; amerykańskiego sekretarza obrony Caspara Weinbergera mówiącego o tym, że Sowieci próbują zastraszyć Polskę; amerykańskiego sekretarza stanu Williama Dyessa podsumowywującego wizytę Jagielskiego, przedstawia analizę upadku pomocy dla Polski; lorda Petera Carringtona, ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii -ostrzega, że interwencja w Polsce może być "ostatnią kroplą przepełniającą czarę"; I sekretarza KC KPZR Leonida Breżniewa twierdzącego, że socjalizm jest w Polsce zagrożony; Santiago Carrillo, sekretarza generalnego KPH (Komunistycznej Partii Hiszpanii) - stwierdza, że międzynarodowa konferencja nie da odpowiedzia na polskie problemy. zwiń
  • RWERóżne wypowiedzi, data emisji: 24-04-1981 Fragmenty wypowiedzi: ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytani, lorda Petera Carringtona na temat możliwości radzieckiej... więcejFragmenty wypowiedzi: ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytani, lorda Petera Carringtona na temat możliwości radzieckiej interwencji w Polsce; Jana Pawła II (j.włoski). Słychać pielgrzymów śpiewających pieśni. zwiń
  • RWERóżne wypowiedzi Wypowiedzi m.in.: kardynała J.Krola o wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce; W.Pahra, austriackiego ministra spraw zagranicznych... więcejWypowiedzi m.in.: kardynała J.Krola o wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce; W.Pahra, austriackiego ministra spraw zagranicznych apel o przywrócenie praw obywatelskich i zwolnienie aresztowanych; premiera Francji P.Mauroya nt. stanu wojennego w Polsce; P.Carnitiego, sekretarza generalnego włoskich związków zawodowych CISL nt. stanu wojennego; prezydenta USA R.Reagana nt. stanu wojennego; ministra spraw zagranicznych W.Brytanii lorda Carringtona nt. stanu wojennego i losu L.Wałęsy; A.Battistelliego, lidera włoskich związków zawodowych nt. jego wrażeń z pobytu w Polsce; A.Benji, przewodniczącego Narodowej Austriackiej Rady nt. rozwoju wydarzeń w Polsce; B.Kreiskiego, kanclerza Austrii nt. pomocy dla Polaków; prezydenta Reagana przedstawiającego dylemat jak pomóc Polsce i Polakom w obliczu stanu wojennego; kanclerza RFN H.Schmidta wyrażającego poparcie dla polskich robotników i deklaracji UE dot. Polski; R.Spasowskiego, ambasadora Polski w USA zwracającego się do USA o udzielenie azylu politycznego. zwiń
  • RWERóżne wypowiedzi Wypowiedzi: prezydenta R.Reagana przesyłającego życzenia noworoczne dla Polaków; kanclerza RFN H.Schmidta w wystąpieniu... więcejWypowiedzi: prezydenta R.Reagana przesyłającego życzenia noworoczne dla Polaków; kanclerza RFN H.Schmidta w wystąpieniu noworocznym nt. ostatnich wydarzeń w Polsce; prezydenta Włoch S.Pertiniego protestującego w wystąpieniu noworocznym przeciwko stanowi wojennemu w Polsce; Jana Pawła II podczas noworocznej audiencji chwalącego pracę "Solidarności" i podsumowującego kończący się rok; przewodniczącego Rady Państwa H.Jabłońskiego wezwanie do zakończenia podziałów społecznych; byłego ambasadora Pols zwiń
  • RWERóżne wypowiedzi Wypowiedzi m.in.: prezydenta RFN K.Carstensa wzywającego do przestrzegania praw człowieka w Polsce; ministra spraw zagr. RFN... więcejWypowiedzi m.in.: prezydenta RFN K.Carstensa wzywającego do przestrzegania praw człowieka w Polsce; ministra spraw zagr. RFN H.D.Genschera oczekującego zdecydowanej postawy wobec Polski na spotkaniu NATO; premier Wlk. Brytanii M.Thatcher wyrażającej nadzieję, że akcja NATO przyniesie korzyść Polsce; Jana Pawła II stwierdzającego, że stan wojenny narusza podstawowe prawa człowieka; przewodniczącego niemieckiej SPD W.Brandta komentującego list napisany do niego przez gen.W.Jaruzelskiego zwiń
  • RWERóżne wypowiedzi Wypowiedzi m.in.: Sekretarza Stanu USA, A.Haiga o konieczności ponownego potwierdzenia w Madrycie układu z Helsinek; E.Meese,... więcejWypowiedzi m.in.: Sekretarza Stanu USA, A.Haiga o konieczności ponownego potwierdzenia w Madrycie układu z Helsinek; E.Meese, doradcy prezydenta USA nt. długów Polski i tworzenia jednolitego frontu zachodnich sojuszników wobec Polski i ZSRR; ministra spraw zagranicznych Kanady M.MacGuigana podczas sesji otwarcia konferencji w Madrycie nt. poszanowania praw człowieka w Polsce; szefa delegacji radzieckiej w Madrycie Ilyjczewa oskarżającego zachodnich delegatów na konferencję o szerzenie kłamstwa i wtrącanie się państw NATO w wewnętrzne sprawy Polski; ministra spraw zagranicznych J.Wiejacza i szefa polskiej delegacji W.Konarskiego nt. stanu wojennego w Polsce i wypuszczania internowanych ludzi z więzień; dra J.Grebskiego, członka "Solidarności", przebywającego w Szwajcarii po wprowadzeniu stanu wojennego, nt. wypowiedzi ministra Wiejacza i sytuacji w Polsce; brytyjskiego ministra spraw zagranicznych lorda Carringtona o sytuacji w Polsce, odpowiedzialności ZSRR za wprowadzenie stanu wojennego. zwiń
  • RWERóżne wypowiedzi Wypowiedzi: Jana Pawła II odprawiającego mszę na stadionie narodowym w Lagos w Nigerii podczas pielgrzymki po Afryce (nigeryjczycy... więcejWypowiedzi: Jana Pawła II odprawiającego mszę na stadionie narodowym w Lagos w Nigerii podczas pielgrzymki po Afryce (nigeryjczycy śpiewają papieżowi "Sto lat"); ministra spraw zagranicznych Polski Józefa Wiejacza nie zgadzającego się z tezami wobec Polski postawionymi przez Alexandra Haiga podczas konferencji madryckiej; ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii lorda Petra Alexandra Carringtona na temat postawy polskiej delegacji, która była według niego nie do przyjęcia; szefa amerykańsk zwiń