Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Różne wypowiedzi

01.01.1900 00:00
  • Wypowiedzi m.in.: kardynała J.Krola o wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce; W.Pahra, austriackiego ministra spraw zagranicznych apel o przywrócenie praw obywatelskich i zwolnienie aresztowanych; premiera Francji P.Mauroya nt. stanu wojennego w Polsce; P.Carnitiego, sekretarza generalnego włoskich związków zawodowych CISL nt. stanu wojennego; prezy Dodaj do playlisty
Wypowiedzi m.in.: kardynała J.Krola o wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce; W.Pahra, austriackiego ministra spraw zagranicznych apel o przywrócenie praw obywatelskich i zwolnienie aresztowanych; premiera Francji P.Mauroya nt. stanu wojennego w Polsce; P.Carnitiego, sekretarza generalnego włoskich związków zawodowych CISL nt. stanu wojennego; prezydenta USA R.Reagana nt. stanu wojennego; ministra spraw zagranicznych W.Brytanii lorda Carringtona nt. stanu wojennego i losu L.Wałęsy; A.Battistelliego, lidera włoskich związków zawodowych nt. jego wrażeń z pobytu w Polsce; A.Benji, przewodniczącego Narodowej Austriackiej Rady nt. rozwoju wydarzeń w Polsce; B.Kreiskiego, kanclerza Austrii nt. pomocy dla Polaków; prezydenta Reagana przedstawiającego dylemat jak pomóc Polsce i Polakom w obliczu stanu wojennego; kanclerza RFN H.Schmidta wyrażającego poparcie dla polskich robotników i deklaracji UE dot. Polski; R.Spasowskiego, ambasadora Polski w USA zwracającego się do USA o udzielenie azylu politycznego.