Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Waldemar Chmielewski
  • RWEFragmenty różnych programów, data emisji: 01-01-1985 Relacja z procesu w sprawie o uprowadzenie i zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki, mowy końcowe oskarżonych: G.Piotrowskiego;... więcejRelacja z procesu w sprawie o uprowadzenie i zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki, mowy końcowe oskarżonych: G.Piotrowskiego; L.Pękali, W.Chmielewskiego i A.Pietruszki. Wiadomości: w przededniu 80. rocznicy urodzin W.Gomułki Biuro Polityczne KC PZPR podjęło uchwałę o edycji jego pism; cotygodniowe spotkanie J.Urbana, rzecznika rządu z dziennikarzami zagranicznymi, podczas którego ustosunkował się do niektórych publikacji prasy zachodniej dotyczących Polski; w genewskim Pałacu Narodów wznowiła pracę konferencja rozbrojeniowa; Francja i RFN postanowiły wspólnie przeciwdziałać pladze terroryzmu; ministrowie spraw zagranicznych Hiszpanii i Wielkiej Brytanii zapowiedzieli coroczne konsultacje w sprawie Gibraltaru. Wiadomości: kończąc wizytę w Wenezueli Jana Paweł II odwiedził przemysłowe miasto nad rzeką Orinoko; informacje ze sportu m.in. sukces polskich wspinaczy w Himalajach: A.Czoka i J.Kukuczki. Panorama świata - program A.Zychowicza i Z.Stankiewicza: omówienie konferencji 35 państw w Sztokholmie (relacja telefoniczna A.Kedaj); sytuacji na Bliskim Wschodzie. zwiń
  • RWEFragmenty różnych programów Sprawozdanie z procesu w sprawie o uprowadzenie i zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki: wyjaśnienia oskarżonych L.Pękali i... więcejSprawozdanie z procesu w sprawie o uprowadzenie i zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki: wyjaśnienia oskarżonych L.Pękali i W.Chmielewskiego (2.01.1985). Dziennik wieczorny m.in.: informacje o przyjęciach na studia medyczne; Centrum Pamiętnikarstwa Polskiego ogłasza konkurs na "Dziennik 1985 r. Polaków portret własny". Fragment pierwszej audycji w Nowym Roku 1985. Rozmowa T.Łozińskiej z D.Bujnowską - tkaczką. Wiadomości: prezydenci Syrii i Libanu przeprowadzili w Damaszku II turę rozmów; obradujący w Genewie ministrowie do spraw ropy państw OPEK postanowili stworzyć system kontroli gwarantujący respektowanie przez kraje członkowskie ustalonych cen ropy naftowej i kwot wydobycia; Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa z Zarządem Głównym Bojowników o Wolność i Demokrację wystosował apel o pamięć dla tych co ofiarą życia wnieśli wkład w zwycięstwo nad faszyzmem; PAP opublikowała teksty uchwał XVIII plenum KC PZPR w sprawie 40. rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem. Panorama świata - przed mikrofonem K.Wojna i A.Zychowicz: omówienie wyborów parlamentarnych w Indiach. zwiń
  • RWEFragmenty różnych programów Warszawa, Program I: informacje pogodowe dla kierowców; godz. 22:27; muzyka; godz. 22:30. Sprawozdanie dźwiękowe z kolejnego dnia... więcejWarszawa, Program I: informacje pogodowe dla kierowców; godz. 22:27; muzyka; godz. 22:30. Sprawozdanie dźwiękowe z kolejnego dnia procesu w sprawie o uprowadzenie i zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki, jaki toczy się przed Sądem Wojewódzkim w Toruniu: opinia lekarza w sprawie stanu zdrowia oskarżonego Waldemara Chmielewskiego; wyjaśnienia W. Chmielewskiego, 3.01.1985. Nałożone dwie audycje na siebie: fragment mszy św. transmitowanej z kościoła św. Krzyża w Warszawie (mszę celebruje i homilię wygłasza ks. Wiesław Kądziela) oraz muzyka i wiadomości w j. czeskim; fragment kolędy "Cicha noc". zwiń
  • RWEFragmenty różnych programów Relacja z procesu w sprawie o uprowadzenie i zabójstwo ks. J.Popiełuszki. Głos zabierają obrońcy oskarżonych: mecenas J.[Ilas],... więcejRelacja z procesu w sprawie o uprowadzenie i zabójstwo ks. J.Popiełuszki. Głos zabierają obrońcy oskarżonych: mecenas J.[Ilas], obrońca oskarżonego G.Piotrowskiego; adwokat E. Graczyk, obrońca oskarżonego L.Pękali; adwokat Z.[Pubaniec], obrońca W.Chmielewskiego. Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwróciło się do społeczności akademickiej z apelem o podjęcie rzeczowej dyskusji nt. ustawy o szkolnictwie wyższym; amerykański sekretarz stanu G.Schultz wygłosił w Kongresie "twarde" przemówienie; do Belgradu przybył zachodnio-niemiecki minister spraw zagranicznych H.D.Genscher; Jan Paweł II przybył do małej miejscowości ekwadorskiej. Rozmowa z L.Kropiwnickim o różnych sprawach związanych z posiadaniem, przechowywaniem, wpłacaniem i wypłacaniem wartości dewizowych w Polsce; odczytanie listu do redakcji nadesłanego przez A.Ciepiałkowskiego z Poznania, relacja G.Chmielewskiego z Krakowa o sytuacji w górach. Radio Kierowców. Przed mikrofonem M.Leśniewski: rozmowa z J.Wójtowiczem, dyrektorem Zakładu Naprawy Samochodów "Auto-naprawa" w Radomiu. zwiń
  • RWEFragmenty różnych programów Relacja z procesu w sprawie o uprowadzenie i zabójstwo ks. J.Popiełuszki, audycję przygotowali M.Kassa i Z.Krajewski,... więcejRelacja z procesu w sprawie o uprowadzenie i zabójstwo ks. J.Popiełuszki, audycję przygotowali M.Kassa i Z.Krajewski, 28.01.1985."Wektory - gospodarka i polityka" - przed mikrofonem Z.Stankiewicz. Wiadomości: na posiedzeniu Prezydium rządu rozpatrywało główne problemy społecznego, gospodarczego i przestrzennego rozwoju kraju w latach 1986-1995; na spotkaniu Prezydium Komitetu Wykonawczego Rady Krajowej PRON z kierownictwem OPZZ, przewodniczący A.Miodowicz przekazał deklarację przystąpienia do Ruchu; kanclerz H.Kohl w wywiadzie dla zachodnioniemieckiej telewizji osobiście potwierdził udział w wyznaczonym na połowę czerwca zlocie rewizjonistycznego ziomkostwa Ślązaków w Hanowerze; Jan Paweł II zawitał do Wenezueli; Irak ogłosił rozpoczęcie nowej ofensywy lądowej przeciwko wojskom irańskim; przed Sądem Wojewódzkim we Wrocławiu wznowiony został proces o rewindykację 80 milionów złotych pobranych w 1981 z wrocławskiego oddziału NBP przez J.Piniora, ówczesnego skarbnika w zarządzie regionu Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność". zwiń
  • RWEFragmenty różnych programów Relacja z procesu o uprowadzenie i zabójstwo ks. J.Popiełuszki: zeznania świadka Józefa M.; odtworzenie i odczytanie zeznań... więcejRelacja z procesu o uprowadzenie i zabójstwo ks. J.Popiełuszki: zeznania świadka Józefa M.; odtworzenie i odczytanie zeznań W.Chmielewskiego z przesłuchania 25.10.1984; odtworzenie taśmy magnetowidowej, na której jest scena wyłowienia zwłok ks. J.Popiełuszki; odczytanie zeznań świadków: Eugeniusza M.; Beaty M.. Wiadomości: w Warszawie odbywać się będą dalsze imprezy związane z 40-leciem wyzwolenia Warszawy; w Belwederze uroczystość wręczenia aktów nominacyjnych profesorom zwyczajnym i nadzwyczajnym; w Waszyngtonie dwóch senatorów po spotkaniu z sekretarzem stanu G.Schultzem oznajmiło, że spodziewają się rozpoczęcia w marcu nowych rokowań rozbrojeniowych między USA a ZSRR; na rozmowy z kanclerzem H.Kohlem przybyła premier rządu brytyjskiego M.Thatcher; rozmowa A.Borkowskiego z J.Gawjanemm wiceministrem finansów; relacja Z.Pileckiego z Zielonej Góry; przegląd prasy: "Trybuna Ludu", "Życie Warszawy", "Sztandar Młodych"; "Żołnierski zjazd" - audycja J.Wojdy: rozmowa z ppłk. A.Mazurkiewiczem o szkoleniu podwodnym na pływalni WSO Wojsk Pancernych w Poznaniu. zwiń
  • RWEPrawda o procesie toruńskim, data emisji: 10-02-1985 Fragmenty zeznań oskarżonych, świadków, stanowiska oskarżycieli posiłkowych, wnioski dowodowe i informacje o przebiegu rozprawy -... więcejFragmenty zeznań oskarżonych, świadków, stanowiska oskarżycieli posiłkowych, wnioski dowodowe i informacje o przebiegu rozprawy - zatajone przez radio warszawskie: informacje ogólne o przekazywaniu informacji z procesu; tekst wypowiedzi prrucznika Leszka Pękala (fragment zatajony); fragment zeznań porucznika L. Pękala - przedstawionego w radiu warszawskim; zadawanie pytań L. Pękali przez Jana Olszewskiego; odczytanie ważniejszych pytań zadawanych przez adwokatów oskarżycieli posiłkowych oraz odpowiedzi L. Pękali (fragment zatajony); odczytanie zeznań Chmielewskiego (zatajone); odczytanie zadawanych pytań Chmielewskiemu przez mecenasa J. Olszewskiego; omównienie przez sprawozdawcę radiowego zeznań Grzegorza Piotrowskiego; odczytanie zeznań G. Piotrowskiego; fragm. zeznań G. Piotrowskiego. Lektor: Alina Grabowska. zwiń
  • RWESprawozdanie dźwiękowe z procesu w sprawie o uprowadzenie i zabójstwo ks. Popiełuszki, data emisji: 04-01-1985 Fragment (brak początku) informacji pogodowych dla kierowców; Warszawa, Program I (godz. 22:30). Sprawozdanie dźwiękowe z piątego... więcejFragment (brak początku) informacji pogodowych dla kierowców; Warszawa, Program I (godz. 22:30). Sprawozdanie dźwiękowe z piątego dnia procesu w sprawie o uprowadzenie i zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki, jaki toczy się przed Sądem Wojewódzkim w Toruniu: wyjaśnienia oskarżonego Waldemara Chmielewskiego. Muzyka. zwiń