Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Prawda o procesie toruńskim

10.02.1985 00:00
  • Fragmenty zeznań oskarżonych, świadków, stanowiska oskarżycieli posiłkowych, wnioski dowodowe i informacje o przebiegu rozprawy - zatajone przez radio warszawskie: informacje ogólne o przekazywaniu informacji z procesu; tekst wypowiedzi prrucznika Leszka Pękala (fragment zatajony); fragment zeznań porucznika L. Pękala - przedstawionego w radiu wars Dodaj do playlisty
Fragmenty zeznań oskarżonych, świadków, stanowiska oskarżycieli posiłkowych, wnioski dowodowe i informacje o przebiegu rozprawy - zatajone przez radio warszawskie: informacje ogólne o przekazywaniu informacji z procesu; tekst wypowiedzi prrucznika Leszka Pękala (fragment zatajony); fragment zeznań porucznika L. Pękala - przedstawionego w radiu warszawskim; zadawanie pytań L. Pękali przez Jana Olszewskiego; odczytanie ważniejszych pytań zadawanych przez adwokatów oskarżycieli posiłkowych oraz odpowiedzi L. Pękali (fragment zatajony); odczytanie zeznań Chmielewskiego (zatajone); odczytanie zadawanych pytań Chmielewskiemu przez mecenasa J. Olszewskiego; omównienie przez sprawozdawcę radiowego zeznań Grzegorza Piotrowskiego; odczytanie zeznań G. Piotrowskiego; fragm. zeznań G. Piotrowskiego. Lektor: Alina Grabowska.