Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Franciszek Drzewiński
  • RWEDokumenty stanu wojennego, data emisji: 02-04-1983 Audycja Adama Barskiego. Rozmowa z Danutą Pacyńską-Drzewińską - dziennikarką oraz jej mężem Franciszkiem Drzewińskiem -... więcejAudycja Adama Barskiego. Rozmowa z Danutą Pacyńską-Drzewińską - dziennikarką oraz jej mężem Franciszkiem Drzewińskiem - przewodniczącym "Solidarności" w "Polmozbycie" w Warszawie - dotycząca 13.XII.1981 r. (wprowadzenia stanu wojennego). zwiń
  • RWEJak powstawała Solidarność (cz.16), data emisji: 09-10-1983 Audycja Janusza Marchwińskiego - poświęcona Pierwszemu Krajowemu Zjazdowi Delegatów NSZZ "Solidarność. W audycji m.in. fragment... więcejAudycja Janusza Marchwińskiego - poświęcona Pierwszemu Krajowemu Zjazdowi Delegatów NSZZ "Solidarność. W audycji m.in. fragment nabożeństwa w intencji pomyślnych obrad Zjazdu Solidarności (5.IX.1981 r.); otwarcie obrad Zjazdu przez Lecha Wałęsę; odczytanie przez Stanisława Cioska - minista w rządzie PRL - posłania od Mieczysława Rakowskiego - wicepremiera; fragmenty wystąpień: L. Wałęsy (7.IX.1981 r.); Karola Modzelewskiego (8.IX.1981 r.); Jana Józefa Szczepańskiego - prezesa Związku Literatów Polskich (26.IX.1981 r.); Jana Rulewskiego (27.IX.1981 r.) i ks. Józefa Tischnera; przyjęcie uchwały programowej przez Zjazd; pożegnanie delegatów Zjazdu przez L. Wałęsę. Między wypowiedziami poszczególnych osób refleksje Danuty Pacyńskiej-Drzewińskiej - przewodniczącej Rady Delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Komitecie do Spraw Radia i Telewizji w Warszawie oraz Franciszka Drzewińskiego - przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w warszawskim "POLMOZBYCIE", członka komisji Interwencji regionu Mazowsze. zwiń
  • RWEJak powstawała Solidarność (cz.63), data emisji: 20-01-1985 Audycja Janusza Marchwińskiego - na temat pracy Biur Interwencyjnych, działających przy wszystkich zarządach regionów - (cz.I).... więcejAudycja Janusza Marchwińskiego - na temat pracy Biur Interwencyjnych, działających przy wszystkich zarządach regionów - (cz.I). Fragmenty wypowiedzi: Franciszka Drzewińskiego - współpracownika Biura Interwencyjnego Mazowsza; Marii Kamińskiej - etatowego pracownika Biura Interwencyjnego; Jana Józefa Lipskiego - byłego członka KSS KOR; Andrzeja Bednarza - jednego z organizatorów i pracowników Komisji Interwencyjnej przy MKZ-cie w Legnicy. zwiń
  • RWEJak powstawała Solidarność (cz.64), data emisji: 27-01-1985 Audycja Janusza Marchwińskiego - na temat pracy Biur Interwencyjnych, działających przy wszystkich zarządach regionów - (cz.II).... więcejAudycja Janusza Marchwińskiego - na temat pracy Biur Interwencyjnych, działających przy wszystkich zarządach regionów - (cz.II). Fragmenty wypowiedzi: Krystyny Wiśniewskiej - przewodniczącej Krajowego Biura Interwencyjnego NSZZ "Solidarność"; Franciszka Drzewińskiego - pracownika warszawskiego "Polmozbytu", działającego społeczenie w Biurze Interwencji regionu Mazowsze; Marka Góranowskiego - przewodniczącego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania - o infiltracji słupskiego MKZ-tu przez Służbę Bezpieczeństwa; Marii Kamińskiej - pracowniak biura przy regionie Mazowsze. zwiń
  • RWEJak powstawała Solidarność (cz.65), data emisji: 03-02-1985 Audycja Janusza Marchwińskiego - na temat pracy Biur Interwencyjnych, działających przy wszystkich zarządach regionów - (cz.III).... więcejAudycja Janusza Marchwińskiego - na temat pracy Biur Interwencyjnych, działających przy wszystkich zarządach regionów - (cz.III). Fragmenty wypowiedzi: Jana Józefa Lipskiego - członka KSS KOR; Krystyny Wiśniewskiej - przewodniczącej Krajowego Biura Interwencyjnego NSZZ "Solidarność"; Franciszka Drzewińskiego - współpracownika Komisji Interwencyjnej przy regionie Mazowsze; Andrzeja Bednarza z Legnicy. zwiń
  • RWEO nas samych (cz. XXXVI), data emisji: 03-09-1983 Audycja o strukturze, zadaniach i pracy Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Rozmowa Franciszka Drzewińskiego z Danutą... więcejAudycja o strukturze, zadaniach i pracy Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Rozmowa Franciszka Drzewińskiego z Danutą Gamarnikow. zwiń
  • RWEPanorama dnia - cz.169, data emisji: 05-10-1983 Audycja pod redakcją Aleksandra Menharda. Tekst telegramu sekretarza generalnego Międzynarodowej Federacji Wolnych Związków... więcejAudycja pod redakcją Aleksandra Menharda. Tekst telegramu sekretarza generalnego Międzynarodowej Federacji Wolnych Związków Zawodowych do Lecha Wałęsy (tłumaczenie z j. angielskiego); korespondencja Jana Kułakowskiego - sekretarza generalnego Światowej Konfederacji Pracy w Brukseli; korespondencja Witolda Zadrowskiego z Paryża - o reakcjach francuskich związków zawodowych na wiadomość o wyróżnieniu L. Wałęsy; oświadczenie brytyjskich związków zawodowych; rozmowa z Joanną Pilarską - działaczką Solidarności w Brukseli; słowa Mirosława Chojeckiego - jednego z założycieli Niezależnej Oficyny Wydawniczej "Nowa" - skierowane do Lecha Wałęsy oraz Danuty Nowakowskiej i Piotra Chruszczyńskiego - z Paryża; rozmowa A. Menharda z Danutą Pacyńską-Drzewińską i Franciszkiem Drzewińskim - działaczami Solidarności. zwiń
  • RWEProgram specjalny, data emisji: 01-01-1983 "Panorama" - audycja P. Trzyńskiego w związku z przyznaniem L. Wałęsie - Pokojowej Nagrody Nobla. W audycji wypowiedzi, komentarze... więcej"Panorama" - audycja P. Trzyńskiego w związku z przyznaniem L. Wałęsie - Pokojowej Nagrody Nobla. W audycji wypowiedzi, komentarze nt. tego wydarzenia: wypowiedź E. Aarvika - przewodniczącego Norweskiego Komitetu Nobla, komentarze A. Borowicza i A. Barskiego; korespondencja T. Michałowicz z Ameryki: wypowiedzi: A. Mazewskiego - prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej, prof. Z. Brzezińskiego, J. Kaszuby - prezesa Kongresu Polonii Kanadyjskiej, J. Nowaka-Jeziorańskiego - dyrektora RP RWE; korespondencja P. Kobylińskiego z Nowego Jorku; korespondencja J. Kułakowskiego z Brukseli, korespondencja W. Zadrowskiego z Paryża; odczytanie oświadczenia wydanego przez Centralę Brytyjskich Związków Zawodowych; rozmowa z J. Pilarską z Biura Koordynacyjnego NSZZ "Solidarność" za granicą, odczytanie oświadczenia tego biura; gratulacje składane L. Wałęsie przez: M. Chojeckiego - założyciela Niezależnej Oficyny Wydawniczej w Paryżu, D. Nowakowską i P. Chruszczyńskiego z biura koordynacyjnego "Solidarności"; rozmowa z Danutą i F. Drzewińskim - działaczami "Solidarności". zwiń