Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Danuta Drzewińska
 • RWEDzieci dzieciom, data emisji: 18-11-1990 Audycja Danuty Drzewińskiej. Rozmowa z ks. Krzysztofem Małachowskim, Jerzym Nagórkim i Andrzejem Zalewskim - reprezentującymi... więcejAudycja Danuty Drzewińskiej. Rozmowa z ks. Krzysztofem Małachowskim, Jerzym Nagórkim i Andrzejem Zalewskim - reprezentującymi fundację "Dzieci dzieciom" (fundacja apostolstwa eucharystycznego dla dzieci niepełnosprawnych). zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0114), data emisji: 03-05-1984 Audycja pod redakcją Michała Suszyckiego (Marka Łatyńskiego). W audycji m.in.: fragment przemówienia Jana Pawła II do pielgrzymów... więcejAudycja pod redakcją Michała Suszyckiego (Marka Łatyńskiego). W audycji m.in.: fragment przemówienia Jana Pawła II do pielgrzymów z Polski; przemówienie Zdzisława Najdera (Mateusza Kielskiego) - dyrektora RWE - w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja; "Naród i państwo, ich wzajemne relacje" - rozważania anonimowego autora; "Stosunek Moskwy do obecnej ekipy rządzącej w Warszawie" - komentarz pióra Mateusza Kielskiego (Zdzisława Najdera); "Zawód: reporter" - komentarz Danuty Drzewińskiej. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0132), data emisji: 04-05-1987 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: tekst posłania Grzegorza Wierzyńskiego w związku z 35-leciem RWE; przemówienie Jana... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: tekst posłania Grzegorza Wierzyńskiego w związku z 35-leciem RWE; przemówienie Jana Nowaka, byłego dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE; przemówienie Zygmunta Michałowskiego, byłego dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE; "Moje lata w RWE" - tekst Zdzisława Najdera, byłego dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE; informacje na temat konferencji plenarnej Episkopatu Polski, która odbyła się w Częstochowie. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0133), data emisji: 04-05-1987 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: korespondencja Andrzeja Krzeczunowicza z RFN o wizycie Jana Pawła II w Monachium;... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: korespondencja Andrzeja Krzeczunowicza z RFN o wizycie Jana Pawła II w Monachium; korespondencja Bogdana Molińskiego z Waszyngtonu o ocenie ekspertów amerykańskich co do sytuacji w kierownictwie Kremla. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0140), data emisji: 01-01-1988 Audycja pod redakcją Lechosława Gawlikowskiego: komentarz Aliny Grabowskiej - podsumowujący 1987 r.; "Krajobraz przed bitwą" -... więcejAudycja pod redakcją Lechosława Gawlikowskiego: komentarz Aliny Grabowskiej - podsumowujący 1987 r.; "Krajobraz przed bitwą" - komentarz Danuty Drzewińskiej - o społeczeństwie i opozycji w Polsce w 1987 r.; uwagi Waldemara Kuczyńskiego - o sytuacji gospodarczej w Polsce w 1987 r. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0146), data emisji: 28-01-1988 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Janem Józefem Lipskim - przewodniczącym... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Janem Józefem Lipskim - przewodniczącym Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS) - dotycząca stanowiska PPS wobec planowanej przez wladze PRL podwyżki cen; korespondencja Jerzego Bajera ze Stanów Zjednoczonych - o sprawie Funduszu Społecznego Solidarności (rozmowa z przewodniczącym delegacji Komitetu Pomocy Medycznej dla Polski); komentarz Andrzeja Świdlickiego - o warszawskich powiązaniach Abu Nidala - palestyńskiego terrorysty; komentarz pióra Lechosława Gawlikowskiego - na temat zakończonej wizyty Helmuta Kohla - kanclerza Republiki Federalnej Niemiec w Czechosłowacji; komentarz Wiesława Wawrzyniaka - o wydarzeniach w NRD. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0147), data emisji: 28-01-1988 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: "Kompleks spraw blisko-wschodnich" - komentarz Jerzego Bajera ze Stanów Zjednoczonych;... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: "Kompleks spraw blisko-wschodnich" - komentarz Jerzego Bajera ze Stanów Zjednoczonych; korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu - o stanie gospodarki amerykańskiej; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza - poświęcony wizycie Helmuta Kohla - kanclerza RFN w Czechosłowacji. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0152), data emisji: 07-03-1988 Audycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: komentarz na temat wypowiedzi rzecznika praw obywatelskich PRL w sprawie pluralizmu... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: komentarz na temat wypowiedzi rzecznika praw obywatelskich PRL w sprawie pluralizmu związkowego; korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu - o najnowszych doniesieniach na temat perspektyw polskiego zadłużenia; komentarz Danuty Drzewińskiej - na temat oficjalnej i niezależnej konferencji ekologicznej; komentarz Stanisława Jałowieckiego - o odmowie wydania Lechowi Wałęsie paszportu na wyjazd do Australii i uniemożliwieniu mu tym samym wzięcia udziału w kongresie Międzynarodowj Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych (MKWZZ). zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0160), data emisji: 14-03-1988 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: rozmowa Macieja Morawskiego z prof. Ryszardem Benderem - posłem na Sejm PRL - w związku... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: rozmowa Macieja Morawskiego z prof. Ryszardem Benderem - posłem na Sejm PRL - w związku z jego przemówieniem na którym domagał się wyjaśnienia masowego mordu w Katyniu; komentarz Aliny Grabowskiej - o "białych plamach"; omówienie korespondencji - jaka ukazała się w zachodnioniemieckim dzienniku "Stuttgarter Zeitung" - której autor zwraca uwagę na pewne niekonsekwencje wewnętrznej polityki władz PRL; korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu - na temat wizyty Icchaka Szamira - premiera Izraela w Waszyngtonie. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0161), data emisji: 14-03-1988 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: "Afganistan przed rozstrzygnięciem" - komentarz Andrzeja Świdlickiego; korespondencja z... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: "Afganistan przed rozstrzygnięciem" - komentarz Andrzeja Świdlickiego; korespondencja z Belgradu - o rozpoczętej podróży Michaiła Gorbaczowa - działacza Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego (KPZR) do Jugosławii; "Kohl-Gorbaczow: wymiana wizyt" - komentarz; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza - poświęcony polityce wewnętrznej i zagranicznej Związku Radzieckiego. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0168), data emisji: 24-03-1988 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: uwagi na temat: odrzucenia wniosku o rejestrację Niezależnego Zrzeszenia Studentów;... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: uwagi na temat: odrzucenia wniosku o rejestrację Niezależnego Zrzeszenia Studentów; uwagi Adama Barskiego - na temat wywiadu Lecha Wałęsy dla agencji Reutera; korespondencja Waldemara Kuczńskiego z Paryża - o wyposażeniu rządu PRL w specjalne uprawnienia; "Postulaty polskiej wsi" - wypowiedzi telefoniczne: Tadeusza Nawrockiego z Warszawy, Władysława Jesiotra z Anina pod Warszawą i Antoniego Wojnarowicza z Ustrzyk. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0169), data emisji: 24-03-1988 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: "Przed spotkaniem na szczycie" - korespondencja Tadeusza Zachurskiego z Waszyngtonu;... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: "Przed spotkaniem na szczycie" - korespondencja Tadeusza Zachurskiego z Waszyngtonu; "Armenia po uchwale Rady Najwyższej" - komentarz pióra Andrzeja Krzeczunowicza; uwagi na marginesie zjazdu kołchoźników w Związku Radzieckim; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza - poświęcony sytuacji w Armenii w świetle rezolucji uchwalonej na Nadzwyczajnej Sesji Rady Najwyższej ZSRR. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0170), data emisji: 25-03-1988 Audycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: rozmowa Lechosława Gawlikowskiego i Aleksandra Świejkowskiego - na temat obrad X... więcejAudycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: rozmowa Lechosława Gawlikowskiego i Aleksandra Świejkowskiego - na temat obrad X Kongresu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego; rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Leszkiem Moczulskim - na temat aktualnej sytuacji w Polsce; "O elektrowniach atomowych inaczej" - komentarz Danuty Drzewińskiej. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0171), data emisji: 25-03-1988 Audycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: uwagi na temat sytuacji w Armenii i Azerbejdżanie; korespondencja Jacka... więcejAudycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: uwagi na temat sytuacji w Armenii i Azerbejdżanie; korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu - o wizycie Eduarda Szewardnadze - ministra spraw zagranicznych ZSRR w Waszyngtonie; korespondencja Jerzego Bajera z Nowego Jorku - związana z wizytą Eduarda Szewardnadze w Waszyngtonie; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza - poświęcony analizie wyników amerykańsko-radzieckich rozmów ministerialnych w Waszyngtonie. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0174), data emisji: 28-03-1988 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: "Wokół spraw Afganistanu" - korespondencja Jerzego Bajera z Nowego Jorku; korespondencja... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: "Wokół spraw Afganistanu" - korespondencja Jerzego Bajera z Nowego Jorku; korespondencja Tadeusza Zachurskiego z Waszyngtonu - o polityce zagranicznej Ronalda Reagana - prezydenta USA - w ocenie "Washington Post"; komentarz pióra Lechosława Gawlikowskiego - o wydarzeniach w Czechosłowacji oraz wywiadach udzielonych Radiu Wolna Europa przez kardynała Frantiszka Tomaska, Vaclava Havla - dramaturga i Josefa Zverziny - działacza praw człowieka; uwagi dziennika "New York Times" - dotyczące sytuacji politycznej w Armenii; rozmowa Macieja Morawskiego z dr Markiem Edelmanem - w związku z uroczystością odsłonięcia w Warszawie pomnika pamięci dwóch zamordowanych w Związku Radzieckim działaczy żydowskich: Wiktora Altera i Henryka Ehrlicha. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0175), data emisji: 28-03-1988 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: komentarz Andrzeja Świdlickiego - na temat systemu represji w Polsce; tekst listu Jana... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: komentarz Andrzeja Świdlickiego - na temat systemu represji w Polsce; tekst listu Jana Sądka - na temat warszawskiego metra; przegląd prasy zachodniej - poświęcony sytuacji w Polsce. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0179), data emisji: 08-04-1988 Audycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: korespondencja Józefa Ruszara z Nowego Jorku - na temat zakończenia przez Georga... więcejAudycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: korespondencja Józefa Ruszara z Nowego Jorku - na temat zakończenia przez Georga Schulza - amerykańskiego sekretarza stanu - misji pokojowej na Bliskim Wschodzie; korespondencja Tadeusza Zachurskiego z Waszyngtonu - o amerykańskim systemie obrony SDI; korespondencja Bronisława Wildsteina z Paryża - o orientacji militarnej we Francji; przegląd prasy zachodniej - o sporze w Związku Radzieckim wokół polityki Michaiła Gorbaczowa. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0180), data emisji: 11-04-1988 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: komunikat i oświadczenie Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność" po zakończeniu... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: komunikat i oświadczenie Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność" po zakończeniu obrad 9.IV.1988 r. - czyta Jacek Kuroń; rozmowa Marka Łatyńskiego (Michała Suszyckiego) ze Steny Hoyerem i Donem Ritterem - amerykańskimi kongresmenami z Kongresowej Komisji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie - podczas ich wizyty w Polsce (tłumaczenie na j. polski); tekst listu Jana Sądka z Warszawy - o podwyżce cen węgla. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0181), data emisji: 11-04-1988 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: korespondencja Marka Lehnerta z Rzymu - o rozmowach w Watykanie na temat sytuacji... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: korespondencja Marka Lehnerta z Rzymu - o rozmowach w Watykanie na temat sytuacji Kościoła w Czechosłowacji; korespondencja Tadeusza Zachurskiego z Waszyngtonu - o wystąpieniu Ronalda Reagana - prezydenta USA (fragmenty wystąpienia R. Reagana); korespondencja Jerzego Bajera z Nowego Jorku - na temat sytuacji w Afganistanie; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza - na temat perspektyw rozwiązania konfliktu afgańskiego po zakończeniu genewskich rokowań pokojowych. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0182), data emisji: 18-04-1988 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: relacja telefoniczna Jacka Kuronia z Warszawy - z obchodów 45. rocznicy powstania w... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: relacja telefoniczna Jacka Kuronia z Warszawy - z obchodów 45. rocznicy powstania w getcie warszawskim; korespondencja Bronisława Wildsteina z Paryża - o wywiadzie udzielonym paryskiemu dziennikowi "Liberation" przez dr Marka Edelmana; korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu - o sytuacji w Zatoce Perskiej; korespondencja Józefa Ruszara z Nowego Jorku - o prasie amerykańskiej zajmującej się różnymi aspektami sprawy Afganistanu. zwiń