Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Fakty, wydarzenia, opinie (cz.0132)

04.05.1987 00:00
  • Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: tekst posłania Grzegorza Wierzyńskiego w związku z 35-leciem RWE; przemówienie Jana Nowaka, byłego dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE; przemówienie Zygmunta Michałowskiego, byłego dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE; "Moje lata w RWE" - tekst Zdzisława Najdera, byłego dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE; informacje Dodaj do playlisty
Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: tekst posłania Grzegorza Wierzyńskiego w związku z 35-leciem RWE; przemówienie Jana Nowaka, byłego dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE; przemówienie Zygmunta Michałowskiego, byłego dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE; "Moje lata w RWE" - tekst Zdzisława Najdera, byłego dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE; informacje na temat konferencji plenarnej Episkopatu Polski, która odbyła się w Częstochowie.