Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Jerzy Bajer
 • RWEAudycja poetycka, data emisji: 23-10-1988 Audycja Jerzego Bajera. Wiersze Cypriana Kamila Norwida recytowane i śpiewane przez Stana Borysa oraz z nim rozmowa. Wiersze... więcejAudycja Jerzego Bajera. Wiersze Cypriana Kamila Norwida recytowane i śpiewane przez Stana Borysa oraz z nim rozmowa. Wiersze m.in.: "Coraz to z Ciebie.." * "Taka rozmowa była o Chopinie..." * "Pierwszy list co mnie doszedł z Europy..." * "Klaskaniem mając obrzękłe prawice..." * "Do kraju tego, gdzie kruszyna chleba..." * "Coraz to z Ciebie...". Wiersze i piosenki pochodzą z płyty S. Borysa pt. "Piszę pamiętnik artysty". zwiń
 • RWEAudycja poetycka, data emisji: 23-10-1988 Rozmowa Jerzego Bajera z Nowego Jorku ze Stanem Borysem - polskim artystą, pieśniarzem mieszkającym obecnie w USA - na temat... więcejRozmowa Jerzego Bajera z Nowego Jorku ze Stanem Borysem - polskim artystą, pieśniarzem mieszkającym obecnie w USA - na temat poezji Cypriana Kamila Norwida, pracy artystycznej i planów na przyszłość. Utwory C. K. Norwida recytuje i śpiewa S. Borys: "Coraz to z Ciebie…", " Taka rozmowa była o Chopinie…", "Pierwszy list do mię doszedł…", "A wy - o moi…", "Klaskaniem mająć obrzękłe prawice…", "Do kraju tego…". zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0137), data emisji: 05-01-1988 Audycja pod redakcją Lechosława Gawlikowskiego: korespondencja Jerzego Bajera z Nowego Jorku - o rozmowach na temat Afganistanu;... więcejAudycja pod redakcją Lechosława Gawlikowskiego: korespondencja Jerzego Bajera z Nowego Jorku - o rozmowach na temat Afganistanu; korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu - na temat poprawy kursu dolara amerykańskiego; przegląd prasy zachodniej - o perspektywach reform w Związku Radzieckim. Sygnał RWE. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0139), data emisji: 12-01-1988 Audycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: korespondencja Marka Lehnerta z Rzymu - na temat wywiadu z Aleksandrem Dubczekiem... więcejAudycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: korespondencja Marka Lehnerta z Rzymu - na temat wywiadu z Aleksandrem Dubczekiem - przywódcą praskiej wiosny - zamieszczonym w dzienniku włoskiej partii komunistycznej "Unita"; korespondencja Jacka Kalabińskiego ze Stanów Zjednoczonych - o seminarium które poświęcone było sowieckiej "pierestrojce"; korespondencja Jerzego Bajera z Nowego Jorku - o sytuacji w Afganistanie; przegląd prasy zachodniej - poświęcony sytuacji w Czechosłowacji. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0141), data emisji: 01-01-1988 Audycja pod redakcją Lechosława Gawlikowskiego: uwagi Jerzego Bajera z Nowego Jorku - o polityce reform w ZSRR i sytuacji... więcejAudycja pod redakcją Lechosława Gawlikowskiego: uwagi Jerzego Bajera z Nowego Jorku - o polityce reform w ZSRR i sytuacji wewnętrznej tego kraju; uwagi Jacka Kalabińskiego o stosunkach Wschód-Zachód w 1987 r.; uwagi Józefa Darskiego - podsumowujące wydarzenia w obozie radzieckim. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0143), data emisji: 14-01-1988 Audycja pod redakcją Wiesława Wawrzyniaka: korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu - na temat wznowienia w Genewie... więcejAudycja pod redakcją Wiesława Wawrzyniaka: korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu - na temat wznowienia w Genewie amerykańsko-radzieckich rozmów rozbrojeniowych; "ONZ a sytuacja na okupowanych przez Izrael ziemiach Palestyny" - komentarz Jerzego Bajera z Nowego Jorku; przegląd prasy zachodniej opracowany przez Marka Olsienkiewicza - poświęcony podsumowaniu wizyty Hansa-Dietricha Genschera - ministra spraw zagranicznych RFN w Polsce. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0145), data emisji: 19-01-1988 Audycja pod redakcją Piotra Załuskiego: korespondencja Jana Andrzeja Stepka z Paryża - na temat konferencji laureatów nagrody... więcejAudycja pod redakcją Piotra Załuskiego: korespondencja Jana Andrzeja Stepka z Paryża - na temat konferencji laureatów nagrody Nobla; "Afganistan - bolesny problem współczesności" - korespondencja Jerzego Bajera z Nowego Jorku; "Raport banku światowego" - korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza - poświęcony wizycie Eduarda Szewardnadze - ministra spraw zagranicznych ZSRR w RFN. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0146), data emisji: 28-01-1988 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Janem Józefem Lipskim - przewodniczącym... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Janem Józefem Lipskim - przewodniczącym Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS) - dotycząca stanowiska PPS wobec planowanej przez wladze PRL podwyżki cen; korespondencja Jerzego Bajera ze Stanów Zjednoczonych - o sprawie Funduszu Społecznego Solidarności (rozmowa z przewodniczącym delegacji Komitetu Pomocy Medycznej dla Polski); komentarz Andrzeja Świdlickiego - o warszawskich powiązaniach Abu Nidala - palestyńskiego terrorysty; komentarz pióra Lechosława Gawlikowskiego - na temat zakończonej wizyty Helmuta Kohla - kanclerza Republiki Federalnej Niemiec w Czechosłowacji; komentarz Wiesława Wawrzyniaka - o wydarzeniach w NRD. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0147), data emisji: 28-01-1988 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: "Kompleks spraw blisko-wschodnich" - komentarz Jerzego Bajera ze Stanów Zjednoczonych;... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: "Kompleks spraw blisko-wschodnich" - komentarz Jerzego Bajera ze Stanów Zjednoczonych; korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu - o stanie gospodarki amerykańskiej; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza - poświęcony wizycie Helmuta Kohla - kanclerza RFN w Czechosłowacji. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0148), data emisji: 03-02-1988 Audycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: rozmowa Jerzego Bajera z Jerzym Surdykowskim - publicystą - na temat podwyżek cen w... więcejAudycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: rozmowa Jerzego Bajera z Jerzym Surdykowskim - publicystą - na temat podwyżek cen w Polsce; "Niedotrzymane obietnice" - komentarz Mieczysława Górskiego - o problemach związanych z reformą gospodarczą; komentarz Lechosława Gawlikowskiego - o zarzutach Jerzego Urbana skierowanych na komentatorów RWE - podających informacje o podwyżce cen żywności i jej konsekwencjach; rozmowa telefoniczna Tadeusza Zachurskiego z Maciejem Iłowieckim - o zarzutach J. Urba zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0149), data emisji: 03-02-1988 Audycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu - o pomocy finansowej USA dla... więcejAudycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu - o pomocy finansowej USA dla partyzanckich ugrupowań antyrządowych contras w Nikaragui; korespondencja Jerzego Bajera z Nowego Jorku - o amerykańskim planie zażegnania konfliktu między Izraelem a Palestyńczykami; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza - poświęcony problemom Przymierza Atlantyckiego w związku ze zbliżającym się szczytem NATO w Brukseli i zapoczątkowanym w tych dniach dialogiem między Grecją i Turcją. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0153), data emisji: 04-03-1988 Audycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: rozmowa Marka Łatyńskiego (Michała Suszyckiego) - dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE z... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: rozmowa Marka Łatyńskiego (Michała Suszyckiego) - dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE z Jackiem Kuroniem - na temat podłoża i znaczenia "wydarzeń marcowych 1968 r." z perspektywy dwudziestu lat; korespondencja Jerzego Bajera z Nowego Jorku - o nowojorskim spotkaniu dyrektora Międzynarodowego Instytutu Badań Strategicznych - na którym mówił o sytuacji w ZSRR; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza - poświęcony podsumowaniu brukselskiego spotkania na szczycie państw członkowskich NATO. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0155), data emisji: 05-03-1988 Audycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: dyskusja okrągłego stołu z udziałem Jerzego Bajera (zagajenie dyskusji), Macieja... więcejAudycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: dyskusja okrągłego stołu z udziałem Jerzego Bajera (zagajenie dyskusji), Macieja Iłowieckiego, Jerzego Surdykowskiego, Macieja Wierzyńskiego, Jacka Kalabińskiego - na temat stanu polskiej prasy. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0167), data emisji: 21-03-1988 Audycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: uwagi na temat sytuacji w Armenii i Azerbejdżanie; korespondencja Jerzego Bajera z... więcejAudycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: uwagi na temat sytuacji w Armenii i Azerbejdżanie; korespondencja Jerzego Bajera z Nowego Jorku - o procesie osób oskarżonych o próby nielegalnego eskportu broni ze Stanów Zjednoczonych do kilku różnych krajów, w tym także do Polski; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza - poświęcony aktualnym aspektom negocjacji pokojowych w sprawie Afganistanu. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0171), data emisji: 25-03-1988 Audycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: uwagi na temat sytuacji w Armenii i Azerbejdżanie; korespondencja Jacka... więcejAudycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: uwagi na temat sytuacji w Armenii i Azerbejdżanie; korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu - o wizycie Eduarda Szewardnadze - ministra spraw zagranicznych ZSRR w Waszyngtonie; korespondencja Jerzego Bajera z Nowego Jorku - związana z wizytą Eduarda Szewardnadze w Waszyngtonie; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza - poświęcony analizie wyników amerykańsko-radzieckich rozmów ministerialnych w Waszyngtonie. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0174), data emisji: 28-03-1988 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: "Wokół spraw Afganistanu" - korespondencja Jerzego Bajera z Nowego Jorku; korespondencja... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: "Wokół spraw Afganistanu" - korespondencja Jerzego Bajera z Nowego Jorku; korespondencja Tadeusza Zachurskiego z Waszyngtonu - o polityce zagranicznej Ronalda Reagana - prezydenta USA - w ocenie "Washington Post"; komentarz pióra Lechosława Gawlikowskiego - o wydarzeniach w Czechosłowacji oraz wywiadach udzielonych Radiu Wolna Europa przez kardynała Frantiszka Tomaska, Vaclava Havla - dramaturga i Josefa Zverziny - działacza praw człowieka; uwagi dziennika "New York Times" - dotyczące sytuacji politycznej w Armenii; rozmowa Macieja Morawskiego z dr Markiem Edelmanem - w związku z uroczystością odsłonięcia w Warszawie pomnika pamięci dwóch zamordowanych w Związku Radzieckim działaczy żydowskich: Wiktora Altera i Henryka Ehrlicha. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0179), data emisji: 08-04-1988 Audycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: korespondencja Józefa Ruszara z Nowego Jorku - na temat zakończenia przez Georga... więcejAudycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: korespondencja Józefa Ruszara z Nowego Jorku - na temat zakończenia przez Georga Schulza - amerykańskiego sekretarza stanu - misji pokojowej na Bliskim Wschodzie; korespondencja Tadeusza Zachurskiego z Waszyngtonu - o amerykańskim systemie obrony SDI; korespondencja Bronisława Wildsteina z Paryża - o orientacji militarnej we Francji; przegląd prasy zachodniej - o sporze w Związku Radzieckim wokół polityki Michaiła Gorbaczowa. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0181), data emisji: 11-04-1988 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: korespondencja Marka Lehnerta z Rzymu - o rozmowach w Watykanie na temat sytuacji... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: korespondencja Marka Lehnerta z Rzymu - o rozmowach w Watykanie na temat sytuacji Kościoła w Czechosłowacji; korespondencja Tadeusza Zachurskiego z Waszyngtonu - o wystąpieniu Ronalda Reagana - prezydenta USA (fragmenty wystąpienia R. Reagana); korespondencja Jerzego Bajera z Nowego Jorku - na temat sytuacji w Afganistanie; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza - na temat perspektyw rozwiązania konfliktu afgańskiego po zakończeniu genewskich rokowań pokojowych. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0183), data emisji: 18-04-1988 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: "Opór wobec polityki Gorbaczowa" - korespondencja Jerzego Bajera z Nowego Jorku;... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: "Opór wobec polityki Gorbaczowa" - korespondencja Jerzego Bajera z Nowego Jorku; korespondencja Marka Lehnerta z Rzymu o problemach związanych z zabójstwem dokonanym na senatorze Roberto Ruffillim; "Co się dzieje w niezależnych kołach w Niemieckiej Republice Demokratycznej?" - korespondencja Grzegorza Ziętkiewicza z Berlina Zachodniego; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza, dotyczący konfliktu izraelsko-palestyńskiego w świetle zamachu na szefa sekcji wojskowej Organizacji Wyzwolenia Palestyny Al-Wazira. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0189), data emisji: 27-04-1988 Audycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: rozmowa telefoniczna Jerzego Bajera z prof. Richardem Pipesem - amerykańskim... więcejAudycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: rozmowa telefoniczna Jerzego Bajera z prof. Richardem Pipesem - amerykańskim ekspertem od spraw radzieckich - o "głasnosti" i "pierestrojce" i innych aktualnych problemach ZSRR; korespondencja Tadeusza Zachurskiego z Waszyngtonu - o zespole obserwatorów z ramienia ONZ - którzy mają nadzorować ewakuację wojsk radzieckich z Afganistanu; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza - poświęcony drugiej rocznicy katastrofy w Czarnobylu. Sy zwiń