Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Fakty, wydarzenia, opinie (cz.0139)

12.01.1988 00:00
  • Audycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: korespondencja Marka Lehnerta z Rzymu - na temat wywiadu z Aleksandrem Dubczekiem - przywódcą praskiej wiosny - zamieszczonym w dzienniku włoskiej partii komunistycznej "Unita"; korespondencja Jacka Kalabińskiego ze Stanów Zjednoczonych - o seminarium które poświęcone było sowieckiej "pierestrojce"; k Dodaj do playlisty
Audycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: korespondencja Marka Lehnerta z Rzymu - na temat wywiadu z Aleksandrem Dubczekiem - przywódcą praskiej wiosny - zamieszczonym w dzienniku włoskiej partii komunistycznej "Unita"; korespondencja Jacka Kalabińskiego ze Stanów Zjednoczonych - o seminarium które poświęcone było sowieckiej "pierestrojce"; korespondencja Jerzego Bajera z Nowego Jorku - o sytuacji w Afganistanie; przegląd prasy zachodniej - poświęcony sytuacji w Czechosłowacji.