Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Czesław Borowczyk
  • RWEPanorama dnia - cz.220, data emisji: 25-06-1988 Audycja pod redakcją Jacka Kaczmarskiego: relacja Janusza Marchwińskiego z trzeciego dnia pielgrzymki Jana Pawła II w Austrii;... więcejAudycja pod redakcją Jacka Kaczmarskiego: relacja Janusza Marchwińskiego z trzeciego dnia pielgrzymki Jana Pawła II w Austrii; muzyka; komentarze na temat: zatwierdzenia przez Sąd Najwyższy decyzji sądu niższej instancji odmawiającej rejestracji kolejnych zakładowych komórek NSZZ "Solidarność"; skazania 27 osób na wysokie grzywny za zbieranie pieniędzy na pomoc dla uczestników majowych strajków; apelu kardynała Franciszka Macharskiego do władz o zaprzestanie szykanowania osób organizujących pomoc dla strajkujących; zwolnienia z aresztu Józefa Piniora i Czesława Borowczyka - działaczy dolnośląskiej "Solidarności" (rozmowa telefoniczna Andrzeja Borowicza z J. Piniorem); wydania paszportu na wyjazd Jackowi Kuroniowi; "ZSRR przed konferencją partyjną" - komentarz; informacja na temat zgody władz na otwarcie w stolicy ZSRR biura radiostacji "Głos Ameryki". zwiń
  • RWEPanorama dnia - cz.222, data emisji: 28-06-1988 Audycja pod redakcją Andrzeja Borowicza: komentarze i uwagi Stanisława Deji; Piotra Sawickiego i A. Borowicza - z pierwszego dnia... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Borowicza: komentarze i uwagi Stanisława Deji; Piotra Sawickiego i A. Borowicza - z pierwszego dnia konferencji partyjnej KPZR w Moskwie (odczytanie fragmentów wystąpienia Michaiła Gorbaczowa); uwagi na temat sytuacji w Armenii; relacja Jerzego Nowackiego z paryskiego biura Kontakt - m.in. o zebraniu komitetu organizacyjnego NSZZ "Solidarność" - na którym zdecydowano zaprotestować wobec decyzji dyrekcji stoczni gdańskiej przedłużającej czas pracy o 15 minut (fragment tekstu protestu); o nowych działaniach władz skierowanych przeciw "Solidarności" w Suwałkach; o obchodach w Poznaniu 32-giej rocznicy "poznańskiego czerwca 1956 r."; rozmowa telefoniczna Piotra Załuskiego z Józefem Piniorem - o przyczynach przełożenia procesu (J. Piniora i Czesława Borowczyka) oraz happeningowej akcji wrocławskiej grupy "Pomarańczowa Alternatywa". Przerywniki muzyczne. zwiń