Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Panorama dnia - cz.222

28.06.1988 00:00
  • Audycja pod redakcją Andrzeja Borowicza: komentarze i uwagi Stanisława Deji; Piotra Sawickiego i A. Borowicza - z pierwszego dnia konferencji partyjnej KPZR w Moskwie (odczytanie fragmentów wystąpienia Michaiła Gorbaczowa); uwagi na temat sytuacji w Armenii; relacja Jerzego Nowackiego z paryskiego biura Kontakt - m.in. o zebraniu komitetu organizac Dodaj do playlisty
Audycja pod redakcją Andrzeja Borowicza: komentarze i uwagi Stanisława Deji; Piotra Sawickiego i A. Borowicza - z pierwszego dnia konferencji partyjnej KPZR w Moskwie (odczytanie fragmentów wystąpienia Michaiła Gorbaczowa); uwagi na temat sytuacji w Armenii; relacja Jerzego Nowackiego z paryskiego biura Kontakt - m.in. o zebraniu komitetu organizacyjnego NSZZ "Solidarność" - na którym zdecydowano zaprotestować wobec decyzji dyrekcji stoczni gdańskiej przedłużającej czas pracy o 15 minut (fragment tekstu protestu); o nowych działaniach władz skierowanych przeciw "Solidarności" w Suwałkach; o obchodach w Poznaniu 32-giej rocznicy "poznańskiego czerwca 1956 r."; rozmowa telefoniczna Piotra Załuskiego z Józefem Piniorem - o przyczynach przełożenia procesu (J. Piniora i Czesława Borowczyka) oraz happeningowej akcji wrocławskiej grupy "Pomarańczowa Alternatywa". Przerywniki muzyczne.