Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Javier Perez de Cuellar
  • RWEFragmenty różnych programów, data emisji: 01-01-1985 Relacja z posiedzenia ONZ: wystąpienie niezidentyfikowanej osoby w [ j. hiszpańskim]- otwarcie sesji. Fragmenty wystąpienia gen.... więcejRelacja z posiedzenia ONZ: wystąpienie niezidentyfikowanej osoby w [ j. hiszpańskim]- otwarcie sesji. Fragmenty wystąpienia gen. W.Jaruzelskiego na forum ONZ na temat działalności tej organizacji dla pokoju na świecie, pozdrowienia dla Javiera Pereza de Cuellar, sekretarza generalnego ONZ. Uwagi dotyczące olbrzymich strat narodu polskiego poniesionych podczas II wojny światowej, omówienie dokonań państwa socjalistycznego w dziedzinie gospodarczej, kulturalnej i socjalnej (27.09.1985). Fragment powieści: "Małżeństwo Anny" Jana Dobraczyńskiego. Czyta [Teresa Lipowska]. Piosenka Zespołu "Quinn". Rozmowa Marka Borowca z pracownikami Uniwersytetu Szczecińskiego nt. badań dna morza oraz racjonalnego wykorzystywania surowców mineralnych i biologicznych. W rozmowie udział biorą: Idzi Wrzyciński, Stanisław Plejterski, Edward Choma, Zbigniew Puchalski. Rozmowa Doroty Kasperowicz i Anny Stępniak na temat pielęgnacji urody. Fragment II aktu baletu "Jezioro Łabędzie" - Piotra Czajkowskiego - pt: "Odessa i Książę" - w wykonaniu orkiestry symfonicznej. zwiń
  • RWEPanorama roku, data emisji: 30-12-1988 Audycja pod red. Wacława Pomorskiego. Przedstawienie najważniejszych wydarzeń w Polsce i na świecie w 1988 r. oraz przypadających... więcejAudycja pod red. Wacława Pomorskiego. Przedstawienie najważniejszych wydarzeń w Polsce i na świecie w 1988 r. oraz przypadających na ten rok rocznic - m.in. stosunki USA-ZSRR (fragment przemówienia prezydenta USA Ronalda Reagana na Uniwersytecie Moskiewskim podczas wizyty w ZSRR); fragment przemówienia Michaiła Gorbaczowa przed odlotem z Nowego Jorku do ZSRR (wizyta przerwana trzęsieniem ziemi w Armenii); fragm. wypowiedzi R. Regana na temat spotkania z M. Gorbaczowem; "Wszystko Tobie ukochana Z zwiń
  • RWERóżne wypowiedzi Wypowiedzi: dyrektora Agencji Komunikacji Stanów Zjednoczonych (USICA) Charlesa Wicka na temat sytuacji w Polsce, w tym losu Lecha... więcejWypowiedzi: dyrektora Agencji Komunikacji Stanów Zjednoczonych (USICA) Charlesa Wicka na temat sytuacji w Polsce, w tym losu Lecha Wałęsy; Sekretarza Generalnego ONZ Javiera Perez de Cuellar na temat szanowania praw człowieka w Polsce; papieża Jana Pawła II apelującego o uspokojenie nastrojów społecznych w Polsce; przewodniczącego zachodnioniemieckich związków zawodowych Heinza–Oskara Vettera krytykującego i żądającego uchylenia stanu wojennego w Polsce; Sekretarza Stanu USA Alexandra Haiga uważającego, że ówczesna sytuacja w Polsce rzucała cień na stosunki Wschód–Zachód i wypowiedział się na temat programu START; nowojorskiego kongresmana Petera Peysera czytającego list napisany przez Waltera Polowczaka,14-letniego ukraińskiego chłopca walczącego o pozostanie w USA i wypowiada się na temat tego listu; Edwarda Derwińskiego, kongresmana z Illinois na temat listu Polowczaka. zwiń
  • RWERóżne wypowiedzi Wypowiedzi: przywódcy amerykańskich związków zawodowych Lane'a Kirklanda nt. sankcji gospodarczych wobec Polski i ZSRR; Magdy... więcejWypowiedzi: przywódcy amerykańskich związków zawodowych Lane'a Kirklanda nt. sankcji gospodarczych wobec Polski i ZSRR; Magdy Mojcik, przedstawicielki "Solidarności" na spotkaniu z Sekretarzem Stanu USA Alexandrem Haig'iem na temat moralnego wsparcia Zachodu dla "S" i presji ekonomicznej na polskie władze; przedstawiciela międzynarodowego związku robotników portowych Thomasa Gleason'a oświadczającego, że jego związek odmawaia handlu towarowego z Polską do czasu, kiedy Lech Wałęsa i pozostali int zwiń
  • RWESeminarium Ruchu "Wolność i Pokój" (Brak początku). Wypowiedź niezidentyfikowanej osoby (kobiety) zatrzymanej przez milicję, żeby nie uczestniczyła w seminarium.... więcej(Brak początku). Wypowiedź niezidentyfikowanej osoby (kobiety) zatrzymanej przez milicję, żeby nie uczestniczyła w seminarium. Seminarium Ruchu Wolność i Pokój – maj 1987 r.: powitanie uczestników seminarium z zagranicy; odczytanie listu od grupy Pokój i Prawa Człowieka z NRD: „Propozycja deklaracji zaproponowana dla obywateli państw Układu Warszawskiego”; wystąpienie reprezentanta grupy zajmującej się problemami nowej polityki odprężenia; list profesorów polskich dotyczący problemu handlu bronią adresowany do Xaviera Pereza de Cuellara – sekretarza generalnego ONZ; odczytanie przez Marka Saltera tekstu, który wyraża wspólne stanowisko grupy zajmującej się prawami człowieka (język angielski, tłumaczenie na j. polski). Rozmowy w kuluarach o Ruchu Wolność i Pokój. zwiń