Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Różne wypowiedzi

01.01.1900 00:00
  • Wypowiedzi: dyrektora Agencji Komunikacji Stanów Zjednoczonych (USICA) Charlesa Wicka na temat sytuacji w Polsce, w tym losu Lecha Wałęsy; Sekretarza Generalnego ONZ Javiera Perez de Cuellar na temat szanowania praw człowieka w Polsce; papieża Jana Pawła II apelującego o uspokojenie nastrojów społecznych w Polsce; przewodniczącego zachodnioniemieck Dodaj do playlisty
Wypowiedzi: dyrektora Agencji Komunikacji Stanów Zjednoczonych (USICA) Charlesa Wicka na temat sytuacji w Polsce, w tym losu Lecha Wałęsy; Sekretarza Generalnego ONZ Javiera Perez de Cuellar na temat szanowania praw człowieka w Polsce; papieża Jana Pawła II apelującego o uspokojenie nastrojów społecznych w Polsce; przewodniczącego zachodnioniemieckich związków zawodowych Heinza–Oskara Vettera krytykującego i żądającego uchylenia stanu wojennego w Polsce; Sekretarza Stanu USA Alexandra Haiga uważającego, że ówczesna sytuacja w Polsce rzucała cień na stosunki Wschód–Zachód i wypowiedział się na temat programu START; nowojorskiego kongresmana Petera Peysera czytającego list napisany przez Waltera Polowczaka,14-letniego ukraińskiego chłopca walczącego o pozostanie w USA i wypowiada się na temat tego listu; Edwarda Derwińskiego, kongresmana z Illinois na temat listu Polowczaka.