Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Roman Dmowski
 • fot. Wikipedia, domena publiczna Ur.1864, zm. 1939. Polityk narodowy, współzałożyciel Narodowej Demokracji. Przeciwnik polityczny Józefa Piłsudskiego.

  Czołowy ideolog polskiego nacjonalizmu, zwolennik połączenia ziem polskich pod protektoratem Rosji i autonomii Królestwa Polskiego. Propagował antysemityzm.

  W 1919 jako delegat Polski na Konferencji Pokojowej w Paryżu, wraz z Ignacym Paderewskim, podpisał Traktat Wersalski.

Nagrania na temat: Roman Dmowski
 • RWEDane nam było przeżyć - świadkowie historii Materiały dźwiękowe do audycji dokumentalnej Rozgłośni Polskiej RWE pt. "Dane nam było przeżyć - świadkowie historii",... więcejMateriały dźwiękowe do audycji dokumentalnej Rozgłośni Polskiej RWE pt. "Dane nam było przeżyć - świadkowie historii", zawierającej wypowiedzi uczstników ważnych wydarzeń politycznych, dotyczących Polski w latach 1898-1945: Wojsko polskie w Kijowie - 8.05.1920 - wspomnienia Władysława Wojskiego * Jak powstał plan bitwy warszawskiej - sierpień 1920 r. - relacja gen Bronisława Regulskiego - oficera Sztabu Generalnego * Wypowiedź gen Maxime'a Weyganda (j. francuski) - na temat planu bitwy warszawsk zwiń
 • RWEDo niepodległości 1864-1918 (cz.16), data emisji: 30-10-1988 "Koncepcja Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego odzyskania niepodległości Polski wobec nadciągającej I wojny światowej" -... więcej"Koncepcja Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego odzyskania niepodległości Polski wobec nadciągającej I wojny światowej" - pogadanka Andrzeja Pomiana. zwiń
 • RWEDo niepodległości 1864-1918 (cz.17), data emisji: 30-10-1988 "Koncepcja Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego odzyskania niepodległości Polski wobec nadciągającej I wojny światowej" -... więcej"Koncepcja Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego odzyskania niepodległości Polski wobec nadciągającej I wojny światowej" - pogadanka Andrzeja Pomiana. zwiń
 • RWEDwadzieścia lat niepodległości (cz.12), data emisji: 07-07-1962 Cykl wspomnień Kajetana Morawskiego - dyplomaty, literata, ekonomisty, ostatniego ambasadora RP w Paryżu. Audycja przedstawiająca... więcejCykl wspomnień Kajetana Morawskiego - dyplomaty, literata, ekonomisty, ostatniego ambasadora RP w Paryżu. Audycja przedstawiająca sylwetki najwybitniejszych polityków 20-lecia międzywojennego: Józefa Piłsudskiego; Romana Dmowskiego; Wincentego Witosa; Ignacego Daszyńskiego oraz Ignacego Paderewskiego. zwiń
 • RWEHistoryczne reminiscencje (cz.10), data emisji: 13-08-1967 Z dziejów porozbiorowych -"Piłsudski, Beseler i heroiczne samobójstwo Legionów" - o politycznym tle decyzji Józefa Piłsudskiego -... więcejZ dziejów porozbiorowych -"Piłsudski, Beseler i heroiczne samobójstwo Legionów" - o politycznym tle decyzji Józefa Piłsudskiego - komendanta Legionów - o odmowie przysięgi na wierność państwom centralnym (gen. Hansowi Beselerowi - generalnemu gubernatorowi warszawskiemu) i w konsekwencji rozwiązaniu Legionów (VII.1917 roku) - audycja gen. prof. Mariana Kukiela. Zapowiedź - Danuta Nowakowska. zwiń
 • RWEPiłsudski Audycja Marii Krzesińskiej poświęcona pamięci Józefa Piłsudskiego i Legionów: fragm. wypowiedzi Marszałka na temat "utrwalonego... więcejAudycja Marii Krzesińskiej poświęcona pamięci Józefa Piłsudskiego i Legionów: fragm. wypowiedzi Marszałka na temat "utrwalonego głosu"; pieśni legionowe: "Do marszu Drużyno Strzelecka", "Piechota", fragm. wspomnień gen. Kasprzyckiego, ówczesnego dowódcy I Kadrowej; pieśń: "Raduje się serce…", "Legiony"; fragm. wspomnień płk Antoniego Sikorskiego, żołnierza I Brygady; fragm. wspomnień gen. Kazimierza Sosnkowskiego ; odczytanie wspomnień Romana Dmowskiego nt. możliwości przejęcia władzy przez J. Piłsudskiego; "Nie rzucim Ciebie - Wodzu Nasz…"; "Orzeł na drzewcu"; "Hej polscy żołnierze…"; fragm. wspomnień Bronisława Regulskiego, ówczesnego oficera Sztabu Generalnego; "Aż wyszłaś w polne drogi"; pieśń: "Nie chcemy już od was uznania…"; "Wiedzą, że brwi krzaczaste…" - utwór; fragm. wypowiedzi gen. Henryka Piątkowskiego; "Jedzie, jedzie na Kasztance"; "Pan Jezus leży na sianku…"; fragm. wspomnień Kajetana Morawskiego - ówczesnego przewodniczącego Izby Rolniczej; "Budzą się w krypcie prochy…"; fragm. wypowiedzi Joanny Onyszkiewicz, wnuczki Marszałka (urwana). zwiń
 • RWEPiłsudski czy Dmowski (cz. III), data emisji: 03-02-1982 Pogadanka Jana Nowaka - o wkładzie wybitnych postaci historycznych w odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1918.
 • RWEPiłsudski i jego Legiony, data emisji: 25-12-1983 Obszerne fragmenty audycji dokumentalnej Marii Krzesińskiej. W audycji m.in.: "My Pierwsza Brygada" (melodia) ; fragm. wypowiedzi... więcejObszerne fragmenty audycji dokumentalnej Marii Krzesińskiej. W audycji m.in.: "My Pierwsza Brygada" (melodia) ; fragm. wypowiedzi J. Piłsudskiego z "Gawędy o utrwalonym głosie"; "My Pierwsza Brygada" (melodia); "Naprzód drużyno..." - śpiew; przedstawienie sylwetki J. Piłsudskiego; "Za dużo już upadku..." (recytacja); "Piechota" (śpiew); powstanie Pierwszej Kadrowej Kompanii; wspomnienia gen. Tadeusza Kasprzyckiego - ówczesny dowódca Pierwszej Kadrowej Kompanii w randze porucznika; "Pierwsza Kadr zwiń
 • RWEPodręcznik historii, data emisji: 01-01-1985 "Podręcznik historii najnowszej" - audycja M. Kołodzieja. Cz. II "Sprawa polska w czasie I wojny światowej", "Działalność... więcej"Podręcznik historii najnowszej" - audycja M. Kołodzieja. Cz. II "Sprawa polska w czasie I wojny światowej", "Działalność Piłsudskiego w przededniu wybuchu wojny. Wymarsz I Kadrowej Kompanii Strzelców z Krakowa do Kielc", "Powstanie Legionów", "Walki I Brygady", "Polska Organizacja Wojskowa", "Stosunek mocarstw do sprawy polskiej", "Rada Regencyjna", "Udział delegacji polskiej w Konferencji Paryskiej", " Traktat Wersalski" *Odezwa rosyjskiego rządu tymczasowego z III 1917 r. gwarantująca Polakom prawo do niepodległego państwa * "W obronie rezolucji o wojnie" - przemówienia W. Lenina z 1917 r. *Cz. III "Powstanie niepodległego państwa polskiego", "Geneza odzyskania przez Polskę niepodległości", "Tymczasowy Rząd RP w Lublinie", "Józef Piłsudski - Tymczasowym Naczelnikiem Państwa", "Działalność rządu J. Moraczewskiego", "Sytuacja na ziemiach byłego zaboru pruskiego. Powstanie wielkopolskie", "Konflikt polsko-ukraiński", "Sprawa Śląska Cieszyńskiego", "Wybory do Sejmu Ustawodawczego", "Reforma rolna", "Sytuacja na Górnym Śląsku". zwiń
 • RWEPogadanka na temat Romana Dmowskiego Pogadanka Tadeusza Bieleckiego na temat Romana Dmowskiego – męża stanu, pisarza.
 • RWEPolska jaka może być (nr 066), data emisji: 20-07-1985 "Nacjonalizm w polskiej myśli politycznej" - dyskusja z udziałem Piotra Kazimierczaka, Józefa Ruszara i Konrada Tatarowskiego... więcej"Nacjonalizm w polskiej myśli politycznej" - dyskusja z udziałem Piotra Kazimierczaka, Józefa Ruszara i Konrada Tatarowskiego (zagajenie dyskusji). Fragmenty artykułów Izajasza Berlina pt. "Nacjonalizm"; fragmenty artykułów Romana Dmowskiego, Aleksandra Halla, Wojciecha Karpińskiego, Barbary Toruńczyk; fragmenty deklaracji ideowej Ruchu Młodej Polski. zwiń
 • RWEPolska jaka może być (nr 158), data emisji: 20-07-1985 Audycja Konrada Tatarowskiego - na temat nacjonalizmu w polskiej myśli politycznej. Fragment artykułu Izajasza [Berlina] - pt.... więcejAudycja Konrada Tatarowskiego - na temat nacjonalizmu w polskiej myśli politycznej. Fragment artykułu Izajasza [Berlina] - pt. "Nacjonalizm"; dyskusja z udziałem Piotra Kazimierczaka, Józefa Ruszara i K. Tatarowskiego; fragmenty artykułów Romana Dmowskiego - pt. "Myśli nowoczesnego Polaka" i "Podstawy polityki polskiej"; dyskusja; fragment artykułu Barbary Toruńczyk - ze wstępu do Antologii o Narodowej Demokracji; dyskusja; fragment artykułu Wojciecha Karpińskiego - pt. " Roman Dmowski". zwiń
 • RWEPrzywódcy emigracyjni mówią do kraju, data emisji: 02-01-1966 Przemówienie Tadeusza Bieleckiego - prezesa Rady Jedności Narodowej i prezesa Stronnictwa Narodowego - wygłoszone z okazji 27.... więcejPrzemówienie Tadeusza Bieleckiego - prezesa Rady Jedności Narodowej i prezesa Stronnictwa Narodowego - wygłoszone z okazji 27. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego. Zapowiedź - Hanna Dorwska. zwiń
 • RWEPrzywódcy na wygnaniu przemawiają do Kraju (cz.09), data emisji: 02-01-1968 Przemówienie dr Tadeusza Bieleckiego - prezesa Stronnictwa Narodowego - wygłoszone z okazji rocznicy śmierci Romana Dmowskiego.
 • RWEPrzywódcy na wygnaniu przemawiają do Kraju (cz.25), data emisji: 02-01-1963 Wspomnienie Tadeusza Bieleckiego - prezesa Stronnictwa Narodowego na emigracji - o Romanie Dmowskim - ideowym przywódcy polskiego... więcejWspomnienie Tadeusza Bieleckiego - prezesa Stronnictwa Narodowego na emigracji - o Romanie Dmowskim - ideowym przywódcy polskiego ruchu narodowo-demokratycznego. zwiń
 • RWERozmowa z Piotrem Wierzbickim, data emisji: 08-01-1989 Rozmowa Konrada Tatarowskiego z pisarzem i publicystą Piotrem Wierzbickim o działalności i programie politycznym Romana Dmowskiego... więcejRozmowa Konrada Tatarowskiego z pisarzem i publicystą Piotrem Wierzbickim o działalności i programie politycznym Romana Dmowskiego - przywódcy stronnictwa Narodowo-Demokratycznego w Polsce - w związku z 50. rocznicą jego śmierci. zwiń
 • RWESpotkanie w Tokio, data emisji: 24-12-1974 Słuchowisko dokumentalne Wiktora Trościanko na temat pobytu Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego w Japonii podczas wojny... więcejSłuchowisko dokumentalne Wiktora Trościanko na temat pobytu Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego w Japonii podczas wojny rosyjsko-japońskiej 1905 roku. Wykonawcy: Jerzy Bożekowski - zapowiedzi i James Douglas; W. Trościanko - zapowiedzi i narracja; Halina Markowska - Maria Niklewiczowa; Andrzej Chomiński - Roman Dmowski; Janusz Marchwiński - Witold Jodko-Narkiewicz; Wacław Krajewski - Józef Piłsudski; Bogusław Jerke - Tytus Filipowicz; Ludwik Frendl - Japończyk; Marek Olsienkiewicz - gen. Kod zwiń
 • RWESpotkanie w Tokio, data emisji: 26-12-1974 Słuchowisko dokumentalne Wiktora Trościanko o wizycie Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego w Japonii podczas wojny... więcejSłuchowisko dokumentalne Wiktora Trościanko o wizycie Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego w Japonii podczas wojny rosyjsko-japońskiej 1905 roku (dokończenie). zwiń
 • Spotkanie z Romanem Dmowskim w Polsce Odrodzonej - wspomina Tadeusz Bielecki, polityk, publicysta, prezes Stronnictwa Narodowego, działacz emigracyjny, data emisji: 03-04-2012
 • RWEŚwiadkowie historii (cz.062), data emisji: 20-07-1965 Wspomnienia Kajetana Morawskiego - dyplomaty, ostatniego ambasadora II RP w Paryżu - dotyczące spuścizny polityczno-ideowej Romana... więcejWspomnienia Kajetana Morawskiego - dyplomaty, ostatniego ambasadora II RP w Paryżu - dotyczące spuścizny polityczno-ideowej Romana Dmowskiego. zwiń