Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Podręcznik historii

01.01.1985 00:00
  • "Podręcznik historii najnowszej" - audycja M. Kołodzieja. Cz. II "Sprawa polska w czasie I wojny światowej", "Działalność Piłsudskiego w przededniu wybuchu wojny. Wymarsz I Kadrowej Kompanii Strzelców z Krakowa do Kielc", "Powstanie Legionów", "Walki I Brygady", "Polska Organizacja Wojskowa", "Stosunek mocarstw do sprawy polskiej", "Rada Regencyjna Dodaj do playlisty
"Podręcznik historii najnowszej" - audycja M. Kołodzieja. Cz. II "Sprawa polska w czasie I wojny światowej", "Działalność Piłsudskiego w przededniu wybuchu wojny. Wymarsz I Kadrowej Kompanii Strzelców z Krakowa do Kielc", "Powstanie Legionów", "Walki I Brygady", "Polska Organizacja Wojskowa", "Stosunek mocarstw do sprawy polskiej", "Rada Regencyjna", "Udział delegacji polskiej w Konferencji Paryskiej", " Traktat Wersalski" *Odezwa rosyjskiego rządu tymczasowego z III 1917 r. gwarantująca Polakom prawo do niepodległego państwa * "W obronie rezolucji o wojnie" - przemówienia W. Lenina z 1917 r. *Cz. III "Powstanie niepodległego państwa polskiego", "Geneza odzyskania przez Polskę niepodległości", "Tymczasowy Rząd RP w Lublinie", "Józef Piłsudski - Tymczasowym Naczelnikiem Państwa", "Działalność rządu J. Moraczewskiego", "Sytuacja na ziemiach byłego zaboru pruskiego. Powstanie wielkopolskie", "Konflikt polsko-ukraiński", "Sprawa Śląska Cieszyńskiego", "Wybory do Sejmu Ustawodawczego", "Reforma rolna", "Sytuacja na Górnym Śląsku".