Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Janusz Beksiak
  • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0594), data emisji: 01-03-1989 Audycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: komentarz Danuty Drzewińskiej na temat manifestacji studenckich w Poslce; relacja... więcejAudycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: komentarz Danuty Drzewińskiej na temat manifestacji studenckich w Poslce; relacja Piotra Nowiny-Konopki z obrad "okrągłego stołu"; rozmowa telefoniczna Jacka Kalabińskiego z prof. Januszem Beksiakiem na temat przebiegu rozmów w zespole do spraw gospodarczych; rozmowa telefoniczna Adama Barskiego z dr. Markiem Edelmanem o rozmowach w podzespole do spraw zdrowia. zwiń
  • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0610), data emisji: 08-03-1989 Audycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: refleksje Włodzimierza Odojewskiego na temat odkłamywania Katynia; rozmowa... więcejAudycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: refleksje Włodzimierza Odojewskiego na temat odkłamywania Katynia; rozmowa telefoniczna Andrzeja Borowicza z Wojciechem Lamentowiczem - członkiem Komitetu Obywatelskiego Lecha Wałęsy, uczestniczącym w obradach w podzespole do spraw stowarzyszeń i samorządu terytorialnego - na temat rozmów "okrągłego stołu"; rozmowa telefoniczna Jacka Kalabińskiego z prof. Januszem Beksiakiem o obradach w zespole do spraw gospodarczych; komentarz Danuty Drzewińskiej o protestach przeciwko budowie w Polsce elektrowni atomowych; uwagi Aliny Grabowskiej z okazji rocznicy "marca 1968 r.". zwiń
  • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0820), data emisji: 30-09-1989 Audycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: przegląd wiadomości; rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z mecenasem Piotrem... więcejAudycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: przegląd wiadomości; rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z mecenasem Piotrem Andrzejewskim - senatorem z województwa piotrkowskiego - o programie wyborczym; relacja Wacława Białego z Lublina o Seminarium Samorządowym w Fajsławicach; komentarz Jacka Kalabińskiego z Warszawy o planie gospodarczym przygotowanym przez grupę ekspertów Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego (zwanym potocznie planem Janusza Beksiaka). Rozmowa telefoniczna Macieja Morawskie zwiń
  • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0857), data emisji: 03-12-1989 Audycja pod redakcją Józefa Rozwadowskiego: "Dubczek znowu na scenie politycznej" - komentarz pióra Stanisława Jałowieckiego;... więcejAudycja pod redakcją Józefa Rozwadowskiego: "Dubczek znowu na scenie politycznej" - komentarz pióra Stanisława Jałowieckiego; uwagi na temat zakończonego spotkania na szczycie między przywódcami Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego; komentarz na temat opozycji wewnętrznej przeciwko polityce Michaiła Gorbaczowa; rozmowa Sławomira Sussa z prof. Januszem Beksiakiem i Januszem Onyszkiewiczem - na temat wizyty Lecha Wałęsy w Londynie; korespondencja Floriana Lubickiego z Londynu o polonijnej części wizyty L. Wałęsy w Londynie. zwiń
  • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0860), data emisji: 30-11-1989 Audycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: rozmowa Sławomira Sussa z prof. Januszem Beksiakiem - doradcą rządu do spraw... więcejAudycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: rozmowa Sławomira Sussa z prof. Januszem Beksiakiem - doradcą rządu do spraw gospodarczych, towarzyszącym Lechowi Wałęsie w podróży do Wielkiej Brytanii. Uwagi Aleksandra Wieczorkowskiego o przebiegu obrad sejmowych, poświęconych m.in. poprawkom do Konstytucji PRL; "Pomniki, święta i ulice" - komentarz Aliny Grabowskiej - o niektórych politycznych wydarzeniach w Polsce; uwagi pióra Tadeusza Mieleszki (Jerzego Kaniewicza) na temat najnowszych wydarzeń w Czechosłowacji. Korespondencja Marka Lehnerta z Rzymu na temat wizyty Michaiła Gorbaczowa w Watykanie (uwagi o tym jak w przeszłości układały się stosunki między Stolicą Apostolską a Rosją i Związkiem Radzieckim). zwiń