Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Fakty, wydarzenia, opinie (cz.0860)

30.11.1989 00:00
  • Audycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: rozmowa Sławomira Sussa z prof. Januszem Beksiakiem - doradcą rządu do spraw gospodarczych, towarzyszącym Lechowi Wałęsie w podróży do Wielkiej Brytanii. Uwagi Aleksandra Wieczorkowskiego o przebiegu obrad sejmowych, poświęconych m.in. poprawkom do Konstytucji PRL; "Pomniki, święta i ulice" - komentarz Al Dodaj do playlisty
Audycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: rozmowa Sławomira Sussa z prof. Januszem Beksiakiem - doradcą rządu do spraw gospodarczych, towarzyszącym Lechowi Wałęsie w podróży do Wielkiej Brytanii. Uwagi Aleksandra Wieczorkowskiego o przebiegu obrad sejmowych, poświęconych m.in. poprawkom do Konstytucji PRL; "Pomniki, święta i ulice" - komentarz Aliny Grabowskiej - o niektórych politycznych wydarzeniach w Polsce; uwagi pióra Tadeusza Mieleszki (Jerzego Kaniewicza) na temat najnowszych wydarzeń w Czechosłowacji. Korespondencja Marka Lehnerta z Rzymu na temat wizyty Michaiła Gorbaczowa w Watykanie (uwagi o tym jak w przeszłości układały się stosunki między Stolicą Apostolską a Rosją i Związkiem Radzieckim).