Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Henryk Bąk
  • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0911), data emisji: 24-02-1990 Audycja pod redakcją Piotra Sawickiego: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego ze Zdzisławem Najderem - byłym dyrektorem RWE,... więcejAudycja pod redakcją Piotra Sawickiego: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego ze Zdzisławem Najderem - byłym dyrektorem RWE, kierownikiem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie - na temat prac Komitetu; relacja Aleksandra Wieczorkowskiego z Warszawy z obrad Sejmu; komentarz Aleksandra Świejkowskiego na temat na temat obrad Komitetu Wykonawczego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Warszawie (rozmowa z Hanną Chorążyną - przewodniczącą Rady Naczelnej oraz Henrykiem Bąkiem -wiceprezesem Naczelne zwiń
  • RWEJak kształtowała się "Solidarność" (cz.188), data emisji: 28-09-1981 I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność: wystąpienie prof. Edwarda Lipińskiego o historii KORu: oświadczenie o rozwiązaniu się... więcejI Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność: wystąpienie prof. Edwarda Lipińskiego o historii KORu: oświadczenie o rozwiązaniu się KORu; uchwała w imieniu robotników Radomia i Ursusa (w związku z przemówieniem Lipińskiego i rozwiązaniem KORu - podziękowanie zjazdu dla KORu; I czytanie projektu ordynacji wyborczej i głosowanie nad wstępnymi wariantami ordynacji; uwagi Adama Strzębosza, eksperta związku w kwestiach prawnych; informacja o aresztowaniu Tadeusza Arendta, przewodniczącego KZ w kopalni Szczygłowice; odczytanie przez Ryszarda Słowika (region częstochowski) oświadczenia w sprawie prowokacyjnego charakteru działań władz w regionie; wypowiedź Jerzego Jastrzębowskiego o otrzymaniu Prix Italia przez Janinę Jankowską, dziennikarkę Solidarności; krótka wypowiedź J.Jankowskiej; przemówienie Zbigniewa Żmudziaka w imieniu komitetu założycielskiego ZZ funkcjonariuszy MO; rozmowa z milicjantami; przedstawienie wariantów ordynacji wyborczej; dyskusja Henryka Bąka i Macieja Głuszkowskiego; wyjaśnienia Adama Strzembosza o zasadach ordynacji wyborczej. zwiń
  • RWEPSL - próba reanimacji, data emisji: 17-09-1989 Audycja Aleksandra Świejkowskiego: fragmenty wypowiedzi: Gabriela Janowskiego - senatora, członka prezydium Tymczasowej Krajowej... więcejAudycja Aleksandra Świejkowskiego: fragmenty wypowiedzi: Gabriela Janowskiego - senatora, członka prezydium Tymczasowej Krajowej Rady Rolników "Solidarność"; Henryka Bąka - założyciela i prezesa jednego z kilku już działających w Polsce ugrupowań Polskiego Stronnictwa Ludowego; Władysława Żabińskiego - posła, przewodniczącego NSZZ Rolników Indywidualnych w Tarnowskiem; Stanisława Kubasa - sekretarza Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL utworzonego z inicjatywy gen. Franciszka Kamińskiego; Hanny Chorążyny - sekretarza PSL na emigracji. Fragment oświadczenia Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników Solidarność z maja 1985 r.; fragment odezwy Konwentu Seniorów Niezależnego Ruchu Ludowego Solidarność; odezwa Stanisława Janisza; deklaracja ideowo-programowa Niezależnego Ruchu Ludowego Solidarność; muzyka; wypowiedzi: H. Bąka; S. Kubasa; W. Żabińskiego; H. Chorążyny; G. Janowskiego. Muzyka. zwiń
  • RWEPSL - próba reanimacji, data emisji: 17-09-1989 Audycja Aleksandra Świejkowskiego: fragmenty z deklaracji ideowo-programowej Niezależnego Ruchu Ludowego Solidarność ("Nasz... więcejAudycja Aleksandra Świejkowskiego: fragmenty z deklaracji ideowo-programowej Niezależnego Ruchu Ludowego Solidarność ("Nasz rodowód"; "Jedność moralna", "Człowiek w narodzie"); muzyka; wypowiedzi: Władysława Żabińskiego, Stanisława Kubasa, Gabriela Janowskiego, Henryka Bąka; muzyka; fragment odezwy Wincentego Witosa skierowanej do wszystkich Polaków; fragment wypowiedzi Stanisława Mikołajczyka - ostatniego prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego w kraju - skierowanej za pośrednictwem mikrofonów RWE do ludzi w Polsce (czyta lektor). Muzyka. zwiń
  • RWESpecjalny program świąteczny "Miniony rok dla wsi polskiej i rolnictwa" - audycja Cezarego Jagiełły i Zdzisława Iwanickiego - dokończenie: wypowiedź Andrzeja... więcej"Miniony rok dla wsi polskiej i rolnictwa" - audycja Cezarego Jagiełły i Zdzisława Iwanickiego - dokończenie: wypowiedź Andrzeja Leppera przewodniczącego "Samoobrony" o działalności chłopskich partii politycznych; wypowiedź Józefa Ślisza, prezesa Stronnictwa Ludowo-Chrześcijańskiego na temat działalności tej partii; wypowiedź Henryka Bąka, wiceprezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego o konieczności konsolidacji ruchu ludowego; wypowiedź Waldemara Pawlaka, prezesa PSL poświęcona zasadom funkcjonowania Agencji Rynku Rolnego; wypowiedź Romana Bartoszcze, posła na temat porozumienia partii rolniczych. zwiń