Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Jak kształtowała się "Solidarność" (cz.188)

28.09.1981 00:00
  • I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność: wystąpienie prof. Edwarda Lipińskiego o historii KORu: oświadczenie o rozwiązaniu się KORu; uchwała w imieniu robotników Radomia i Ursusa (w związku z przemówieniem Lipińskiego i rozwiązaniem KORu - podziękowanie zjazdu dla KORu; I czytanie projektu ordynacji wyborczej i głosowanie nad wstępnymi wariantam Dodaj do playlisty
I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność: wystąpienie prof. Edwarda Lipińskiego o historii KORu: oświadczenie o rozwiązaniu się KORu; uchwała w imieniu robotników Radomia i Ursusa (w związku z przemówieniem Lipińskiego i rozwiązaniem KORu - podziękowanie zjazdu dla KORu; I czytanie projektu ordynacji wyborczej i głosowanie nad wstępnymi wariantami ordynacji; uwagi Adama Strzębosza, eksperta związku w kwestiach prawnych; informacja o aresztowaniu Tadeusza Arendta, przewodniczącego KZ w kopalni Szczygłowice; odczytanie przez Ryszarda Słowika (region częstochowski) oświadczenia w sprawie prowokacyjnego charakteru działań władz w regionie; wypowiedź Jerzego Jastrzębowskiego o otrzymaniu Prix Italia przez Janinę Jankowską, dziennikarkę Solidarności; krótka wypowiedź J.Jankowskiej; przemówienie Zbigniewa Żmudziaka w imieniu komitetu założycielskiego ZZ funkcjonariuszy MO; rozmowa z milicjantami; przedstawienie wariantów ordynacji wyborczej; dyskusja Henryka Bąka i Macieja Głuszkowskiego; wyjaśnienia Adama Strzembosza o zasadach ordynacji wyborczej.