Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: James Baker
  • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0611), data emisji: 08-03-1989 Audycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: komentarz na temat projektu nowej konstytucji węgierskiej; korespondencja Jerzego... więcejAudycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: komentarz na temat projektu nowej konstytucji węgierskiej; korespondencja Jerzego Bekkera z Nowego Jorku na temat spotkania Jamesa Bekera - amerykańskiego sekretarza stanu z Eduardem Szewardnadze - radzieckim ministrem spraw zagranicznych; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Włodzimierza Sznarachowskiego na temat rozpoczętej w Wiedniu konferencji w sprawie bezpieczeństwa i rozbrojenia w Europie. zwiń
  • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0805), data emisji: 25-09-1989 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: relacja Jerzego Bekkera z Nowego Jorku z sesji Organizacji Narodów Zjednoczonych,... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: relacja Jerzego Bekkera z Nowego Jorku z sesji Organizacji Narodów Zjednoczonych, podczas której przemówienia wygłosili George Bush - prezydent USA oraz prof. Krzysztof Skubiszewski - minister spraw zagranicznych; "Stosunki amerykańsko-radzieckie w świetle rozmów James Baker-Eduard Szewardnadze" - korespondencja Tadeusza Zachurskiego; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza na temat wyników rozmów Baker-Szewardnadze. zwiń
  • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0862), data emisji: 12-12-1989 Audycja pod redakcją Piotra Sawickiego: tekst oświadczenia Lecha Wałęsy na temat sytuacji w Polsce; uwagi Lechosława... więcejAudycja pod redakcją Piotra Sawickiego: tekst oświadczenia Lecha Wałęsy na temat sytuacji w Polsce; uwagi Lechosława Gawlikowskiego na marginesie oświadczenia L. Wałęsy; komentarz Aliny Grabowskiej w związku z kolejną rocznicą wprowadzenia stanu wojennego (okoliczności w jakich został wprowadzony stan wojenny). Wywiad Tomasza Piotrowskiego z Marianem Orzechowskim - przewodniczącym Klubu Poselskiego PZPR, członkiem Biura Politycznego - na temat własnej partii i jej perspektyw; muzyka; uwagi na temat przemówienia Jamesa Bakera - amerykańskiego sekretarza stanu - wygłoszonego w Berlinie Zachodnim; komentarz na temat sytuacji w Bułgarii. zwiń
  • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0865), data emisji: 13-12-1989 Audycja pod redakcją Piotra Załuskiego: korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu m.in. o pomocy gospodarczej dla Polski;... więcejAudycja pod redakcją Piotra Załuskiego: korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu m.in. o pomocy gospodarczej dla Polski; uwagi Andrzeja Borowicza na temat wydarzeń w Czechosłowacji; uwagi o sytuacji w Bułgarii. Przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza poświęcony kwestii zmian politycznych w Europie Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem spraw niemieckich, w świetle wizyty Jamesa Bakera - amerykańskiego sekretarza stanu w Berlinie i Poczdamie. zwiń
  • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0867), data emisji: 14-12-1989 Audycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu o europejskiej podróży Jamesa Bakera... więcejAudycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu o europejskiej podróży Jamesa Bakera - amerykańskiego sekretarza stanu; rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Edwardem Wende - senatorem - na temat kontrowersji wokół amnestii; rozmowa Tomasza Wróblewskiego z kpt. Radosławem Czerniawskim - rzecznikiem prasowym tworzącego się w Gdańsku związku zawodowego milicjantów; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza poświęcony problemom wewnętrzno-politycznym ZSRR. Muzyka. zwiń
  • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0991), data emisji: 21-06-1990 Audycja pod redakcją Józefa Ptaczka: rozmowa Romana Żelaznego z Enno von Loewensternem - zastępcą redaktora naczelnego... więcejAudycja pod redakcją Józefa Ptaczka: rozmowa Romana Żelaznego z Enno von Loewensternem - zastępcą redaktora naczelnego konserwatywnego dziennika zachodnioniemieckiego "Die Welt" - o decyzji w sprawie uznania polskiej granicy zachodniej podjętej przez Izbę Ludową NRD i Bundestag RFN (tłumaczenie na j. polski); korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu o podróży do Europy Jamesa Bakera - amerykańskiego sekretarza stanu. Przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Wojciecha Wojnowicza poświęcony wydarzeniom w Rumunii. Rozkład pracy nadajników RWE. Sygnał RWE. zwiń
  • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1059), data emisji: 06-02-1991 Audycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: relacja Tomasza Wróblewskiego z Waszyngtonu na temat kolejnego dnia wojny z Irakiem... więcejAudycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: relacja Tomasza Wróblewskiego z Waszyngtonu na temat kolejnego dnia wojny z Irakiem oraz politycznego kształtu Bliskiego Wschodu po zakończeniu wojny (fragment wypowiedzi [Jamesa Bekera] - sekretarza stanu USA - j. angielski); rozmowa Romana Żelaznego z Beniaminem Navonem - ambasadorem Izraela w Republice Federalnej Niemiec - na temat problemu bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie (rozmowa w j. niemieckim, część odczytana); komentarz Danuty Drzewińskiej  zwiń
  • RWEPrzegląd wydarzeń tygodnia, data emisji: 08-04-1990 Audycja Sławomira Sussa. Wizyta Eduarda Szewardnadze - radzieckiego ministra spraw zagranicznych w Waszyngtonie oraz "obecny" stan... więcejAudycja Sławomira Sussa. Wizyta Eduarda Szewardnadze - radzieckiego ministra spraw zagranicznych w Waszyngtonie oraz "obecny" stan stosunków amerykańsko-sowieckich - wypowiedzi: dr Leopolda Łabędzia (Londyn) i prof. Bohdana Osadczuka (Berlin Zachodni). Wypowiedzi poprzedzone korespondencją Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu o rozmowach radzieckiego ministra spraw zagranicznych z Georgem Bushem - prezydentem USA i Jamesem Baker'em - amerykańskim sekretarzem stanu. Rozmowa Macieja Wierzyńskiego i Sławomira Sussa ze Zdzisławem Najderem - przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego (Warszawa) - na temat burzliwej debaty podczas "ostatniego" posiedzenia Komietu Obywatelskiego. zwiń
  • RWERóżne wypowiedzi Fragm. wyp.: Sekretarza Generalnego Francuskiej Partii Komunistycznej Georgesa Marchaisa nt. Polski; liderów Komisji Unii... więcejFragm. wyp.: Sekretarza Generalnego Francuskiej Partii Komunistycznej Georgesa Marchaisa nt. Polski; liderów Komisji Unii Europejskiej Helmuta Schmidta i Hansa-Dietricha Genschera - o zgodzie na pomoc dla Polski; I sekretarza KC PZPR St.Kani o tym, że strajki wzywają do zaproszenia do samodestrukcji; prezydenta Francji Valerego Giscarda D' Estainga -komentarz postanowień UE dot. Polski; Jana Pawła II - o nadziei na triumf znaczenia poczucia odpowiedzialności w Polsce; amerykańskich urzędników Ed zwiń