Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Różne wypowiedzi

01.01.1900 00:00
  • Fragm. wyp.: Sekretarza Generalnego Francuskiej Partii Komunistycznej Georgesa Marchaisa nt. Polski; liderów Komisji Unii Europejskiej Helmuta Schmidta i Hansa-Dietricha Genschera - o zgodzie na pomoc dla Polski; I sekretarza KC PZPR St.Kani o tym, że strajki wzywają do zaproszenia do samodestrukcji; prezydenta Francji Valerego Giscarda D' Estainga Dodaj do playlisty
Fragm. wyp.: Sekretarza Generalnego Francuskiej Partii Komunistycznej Georgesa Marchaisa nt. Polski; liderów Komisji Unii Europejskiej Helmuta Schmidta i Hansa-Dietricha Genschera - o zgodzie na pomoc dla Polski; I sekretarza KC PZPR St.Kani o tym, że strajki wzywają do zaproszenia do samodestrukcji; prezydenta Francji Valerego Giscarda D' Estainga -komentarz postanowień UE dot. Polski; Jana Pawła II - o nadziei na triumf znaczenia poczucia odpowiedzialności w Polsce; amerykańskich urzędników Ed