Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Józef Światło
 • fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe Ur. 1915, zm. 1983. Funkcjonariusz MBP.

  W grudniu 1953 uciekł na Zachód. Swoimi występami w RWE demaskował system stalinowski. Broszura z jego audycjami pt.: „Za kulisami bezpieki i partii” była masowo przemycana do Polski.

Nagrania na temat: Józef Światło
 • RWE"Operacja Światło" "Operacja Światło" - 4 odcinki (V, VI, VII, VIII) relacji na temat reakcji partii na ujawnienie audycji Józefa Światły - po jego... więcej"Operacja Światło" - 4 odcinki (V, VI, VII, VIII) relacji na temat reakcji partii na ujawnienie audycji Józefa Światły - po jego ucieczce na Zachód. zwiń
 • RWE10 lat później, data emisji: 24-02-1970 Wypowiedź Józefa Światły - b. zastępcy dyrektora X departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego - stanowiąca analizę... więcejWypowiedź Józefa Światły - b. zastępcy dyrektora X departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego - stanowiąca analizę polityki wewnętrznej oraz zewnętrznej PRL pod rządami Władysława Gomułki. zwiń
 • RWEAntykomunistyczne broszury nad Polską: akcja balonowa RWE, data emisji: 12-04-2012
 • RWEAntykomunistyczne broszury nad Polską: akcja balonowa RWE, data emisji: 12-04-2012
 • RWEArchiwum PRL (cz.16), data emisji: 20-11-1993 Audycja powstała w środowisku niezależnego pisma historycznego "KARTA" - na temat procesów politycznych w latach 50.: tekst prośby... więcejAudycja powstała w środowisku niezależnego pisma historycznego "KARTA" - na temat procesów politycznych w latach 50.: tekst prośby Włodzimierza Radzyńskiego - szwagra Józefa Światły - skierowanej do I sekretarza KC PZPR oraz do przewodniczącego komitetu do spraw bezpieczeństwa; tekst listu Leonarda Borkowicza - lokalnego działacza partyjnego - do Bolesława Bieruta; fragment listu Henryka Jabłońskiego skierowanego do sekretariatu KC PZPR. Audycja Grzegorza Sołtysiaka. zwiń
 • RWEFragment konferencji prasowej Józefa Światły, data emisji: 28-09-1958 Fragment konferencji prasowej Józefa Światły - byłego zastępcy dyrektora X departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego -... więcejFragment konferencji prasowej Józefa Światły - byłego zastępcy dyrektora X departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego - zorganizowanej w Waszyngtonie - na temat jego ucieczki do Berlina Zachodniego oraz braci Hermana i Noela Fieldów. zwiń
 • RWEFragment konferencji prasowej Józefa Światły, data emisji: 28-09-1954 Fragmenty konferencji prasowej Józefa Światły - byłego zastępcy dyrektora X departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego -... więcejFragmenty konferencji prasowej Józefa Światły - byłego zastępcy dyrektora X departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego - zorganizowanej w Waszyngtonie - dotyczące sprawy braci Field, aresztowania kardynała Stefana Wyszyńskiego - prymasa Polski, ogólnonarodowego oporu przeciw komunizmowi w Polsce oraz sprzeciwu wsi przeciw kolektywizacji, przyczyn własnej ucieczki na Zachód, mordu katyńskiego, usunięcia Ławrientija Berii, możliwości rewolty przeciw reżimowi komunistycznemu i wspierania zwiń
 • RWEHistoria i tradycje Aparatu Bezpieczeństwa, data emisji: 24-11-1974 Program Józefa Ptaczka, zawierający montaż audycji z udziałem Józefa Światły - byłego zastępcy dyrektora X departamentu... więcejProgram Józefa Ptaczka, zawierający montaż audycji z udziałem Józefa Światły - byłego zastępcy dyrektora X departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (procesy pokazowe i mechanizm ich organizacji, metody działania "bezpieki", przygotowania do procesu Władysława Gomułki; metody śledcze stosowane wobec Kazimierza Moczarskiego - pracownika Biura Informacji i Prasy KG AK; działalność płk Józefa Różańskiego - dyrektora departamentu śledczego MBP; apel Światły do Bolesława Bieruta). zwiń
 • RWEHistoria i tradycje Aparatu Bezpieczeństwa, data emisji: 24-11-1974 Program Józefa Ptaczka, zawierający montaż audycji z udziałem Józefa Światły - byłego zastępcy dyrektora departamentu Ministerstwa... więcejProgram Józefa Ptaczka, zawierający montaż audycji z udziałem Józefa Światły - byłego zastępcy dyrektora departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (dokończenie) . zwiń
 • RWEKawalkada czasu (cz.08) Wydarzenia w Polsce i na świecie: 1952 r. stalinowska noc. Przekazanie przez admirała H. Millera byłemu kurierowi AK J. Nowakowi -... więcejWydarzenia w Polsce i na świecie: 1952 r. stalinowska noc. Przekazanie przez admirała H. Millera byłemu kurierowi AK J. Nowakowi - rozgłośni "Pomost między zachodem a krajem". Wyp. J. Nowaka. "Bo nie ma Ziemi wybieranej" * 04.03.1953 r. – wiad. Radia Moskwa o śmierci Stalina. Rozważania prof. W. Sukiennickiego o wizji przyszłości po śmierci Stalina. Ucieczka pdp. F. Jareckiego na Bornholm. Polka migowa skomponowana przez J. Markowskiego * 17.06.1953 r. - eksplozja robotniczego gniewu we Wschodnim Berlinie: relacja z zajść na ulicach Berlina. Wiad. z Moskwy o likwidacji Ł. Berii; wyp. N. Chruszczowa nt. Ł. Berii * 28.06.1953 r. – wiad. z W-wy o aresztowaniu ks. kard. S. Wyszyńskiego. Wyp. ks. T. Kirschkego * Wigilia 1953 r. – wyp. J. Lechonia, który wyraża uczucia Polaków w kraju i na obczyźnie * 25.03.1954 r. - katastrofa w kopalni węgla "Wyzwolenie": relacja górnika ocalałego z katastrofy.* Jesień 1954 r. - ucieczka na Zachód J. Światły. Opis sceny aresztowania W. Gomułki przez J. Światło. Ocena skutków rewelacji J. Światły przez S. Bialera - członka CAP. zwiń
 • RWEKawalkada czasu (cz.09) Dokumenty o wyd. w Polsce i na świecie: 1952 r.; fragmenty z przekazania J. Nowakowi - byłemu kurierowi AK - rozgłośni "Pomost... więcejDokumenty o wyd. w Polsce i na świecie: 1952 r.; fragmenty z przekazania J. Nowakowi - byłemu kurierowi AK - rozgłośni "Pomost między zachodem a krajem". Wypowiedź J. Nowaka. "Bo nie ma Ziemi wybieranej " * 04.03.1953 r. – wiad. Radia Moskwa o śmierci J. Stalina. Rozważania prof. W. Sukiennickiego o wizji przyszłości po śmierci J. Stalina. Ucieczka ppor. F. Jareckiego na Bornholm. Polka migowa skomponowana przez J. Markowskiego * 17.06.1953 r. eksplozja robotniczego gniewu we Wschodnim Berlinie. Wiad. z Moskwy o likwidacji Ł. Beri - radzieckiego działacza komunistycznego; wyp. N. Chruszczowa nt. Ł. Beri * 28.06.1953 r. – wiad. z Warszawy o aresztowaniu ks. kardynała S. Wyszyńskiego. Wyp. ks. T. Kirschke * Wigilia 1953 r. – wyp. J. Lechonia , który wyraża uczucia Polaków w kraju i na świecie * 25.03.1954 r. - katastrofa w kopalni "Barbara-Wyzwolenie": relacja górnika ocalałego z katastrofy * Jesień 1954 r. - ucieczka na Zachód J. Światły. Opis sceny aresztowania W. Gomułki - przez J. Światło. Ocena skutków rewelacji J. Światły przez S. Bialera - członka CAP. zwiń
 • RWEKawalkada czasu (cz.28), data emisji: 18-06-1994 "Kawalkada czasu" - wydarzenia w kraju i na świecie z lat 1952-56. Wyp. J. Nowaka – dyr. RWE - nt. działalności radia; wiadomość... więcej"Kawalkada czasu" - wydarzenia w kraju i na świecie z lat 1952-56. Wyp. J. Nowaka – dyr. RWE - nt. działalności radia; wiadomość o paraliżu J. Stalina oraz o jego śmierci; wyp. prof. W. Sukiennickiego o początku nowych konfliktów wewnątrz partii; wyp. F. Jareckiego o ucieczce na Bornholm; reportaż z wjazdu wojsk sowieckich na ulice Berlina; wyp. Ł. Berii - działacza partyjnego, szefa NKWD oraz N. Chruszczowa - o tym, jak zlikwidowano Berię; wyp.: ks. kapelana T. Kirschkego i poety J. Lechonia o aresztowaniu Prymasa Polski S. Wyszyńskiego; wyp. górnika po katastrofie górniczej w Kopalni Barbara-Wyzwolenie nt. warunków pracy w kopalniach wyp. J. Światły - m.in.: o aresztowaniu W. Gomułki; wyp. S. Bialera - o skutkach dla kraju spowodowanych ucieczką J. Światły na Zachód; wyp. N. Chruszczowa podczas XX Zjazdu Partii w Moskwie; wyp. J. Kaczmarka, który uciekł na Zachód nt. "wydarzeń poznańskich"; wyp. J. Cyrankiewicza o interesach klasy robotniczej; reportaż z wjazdu wojsk sowieckich na Węgry; wyp. W. Gomułki wzywająca do głosowania na partyjną listę. zwiń
 • RWEKawalkada dziesięciolecia, data emisji: 06-05-1962 Program przygotowany z okazji 10-lecia działalności Rozgłośni Polskiej RWE, zawierający fragmenty audycji rozgłośni z lat... więcejProgram przygotowany z okazji 10-lecia działalności Rozgłośni Polskiej RWE, zawierający fragmenty audycji rozgłośni z lat 1952-1962: program inauguracyjny - sygnał stacji i przemówienia. Pierwsze listy z kraju. Dyskusja okrągłego stołu po śmierci Józefa Stalina. Relacja por. Franciszka Jareckiego o ucieczce samolotem bojowym na Bornholm. Relacja o powstaniu berlińskim 1953 roku. Wiadomość o aresztowaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego - prymasa Polski oraz o wiecach protestacyjnych za granicą. Relacja o warunkach pracy w polskich kopalniach. Audycje poświęcone udziałowi polskiego żołnierza w II wojnie światowej. Audycje z udziałem ppłk Józefa Światły - wicedyrektora X departamentu MBP w Warszawie. Apel rządu PRL o powrót Polaków z emigracji i kontrapel Rozgłośni Polskiej RWE o powrót Polaków z Rosji. Opłatek polski. Wydarzenia 1956 roku za granicą i w Polsce. Rokowania o pomoc gospodarczą USA dla PRL w 1957 roku. Kwestia Ziem Zachodnich podjęta przez emigrację. Relacja z Olimpiady w Melbourne. Relacja z wiecu Polonii Amerykańskiej z udziałem Richarda Nixona - wiceprezydenta… zwiń
 • RWEKonferencja prasowa Józefa Światły, data emisji: 02-10-1954 Konferencja prasowa Józefa Światły - byłego zastępcy dyrektora X departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego - w Nowym... więcejKonferencja prasowa Józefa Światły - byłego zastępcy dyrektora X departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego - w Nowym Jorku. Tematy: titoizm i sprawa Władysława Gomułki; ścierające się grupy i prądy w PZPR; sprawa Laszlo Rajka na Węgrzech, kardynała Stefana Wyszyńskiego - prymasa Polski - i Rudolfa Slanskiego w Czechosłowacji; likwidacja tzw. elementów żydowskich w czechosłowackiej partii komunistycznej R. Slanskiego; opór w Polsce i reakcja władz. zwiń
 • RWEKonferencja prasowa Józefa Światły, data emisji: 02-10-1954 Konferencja prasowa Józefa Światły - byłego zastępcy dyrektora X departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego - w Nowym... więcejKonferencja prasowa Józefa Światły - byłego zastępcy dyrektora X departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego - w Nowym Jorku (c.d.). Tematy: miejsce odosobnienia kardynała Stefana Wyszyńskiego - prymasa Polski; ilość więźniów politycznych w Polsce; sprawa odwołania ambasadora Izraela z Warszawy i likwidacja Jointu w Polsce; antysemityzm w Polsce i pozycja Żydów w organach partyjnych krajów satelickich ZSRR; sprawa ucieczek z Polski na Zachód; rola doradców rosyjskich w PRL; skutki porozumienia między Kościołem a władzami PRL w 1950 roku; stosunek ludności do tzw. księży-patriotów; postawa armii polskiej na wypadek wojny. zwiń
 • RWEKonferencja prasowa Józefa Światły, data emisji: 02-10-1954 Konferencja prasowa Józefa Światły - byłego zastępcy dyrektora X departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego - w Nowym... więcejKonferencja prasowa Józefa Światły - byłego zastępcy dyrektora X departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego - w Nowym Jorku (c.d.). Tematy: czy w PRL dojrzewa bunt lub rewolucja; liczebność funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa; formy pomocy amerykańskiej w polskiej walce o demokrację; znaczenie emisji programów niezależnych rozgłośni polskich dla kraju i reakcja władz komunistycznych; antysemityzm w PRL; podsumowanie własnego pobytu w USA; "flirt" G. Malenkowa z Ukrińcami; los 16 uprowadzonych do Moskwy przywódców Polski Podziemnej; postać Bolesława Bieruta. zwiń
 • RWEKonferencja prasowa Józefa Światły Relacja z konferencji prasowej Józefa Światły - byłego zastępcy dyrektora X departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego -... więcejRelacja z konferencji prasowej Józefa Światły - byłego zastępcy dyrektora X departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego - zorganizowanej w Waszyngtonie 28.IX.1954 roku. Odpowiedzi Światły na pytania w języku angielskim (tłumaczone na j. polski). Tematy: los aresztowanego na Wegrzech Petera Gabora (?), współorganizatora procesu Laszlo Rajka; kulisy własnej ucieczki na Zachód; sprawa braci Noela i Hermana Fieldów; moment osobistej decyzji o wyjeździe z PRL; c.d. sprawy Fieldów; motywy aresztowania kardynała Stefana Wyszyńskiego - prymasa Polski; kto rządzi PRL; o co oskarżano braci Fieldów. zwiń
 • RWEKonferencja prasowa Józefa Światły Konferencja prasowa Józefa Światły - byłego zastępcy dyrektora X departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego -... więcejKonferencja prasowa Józefa Światły - byłego zastępcy dyrektora X departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego - zorganizowana w Waszyngtonie 28.IX.1954 roku (ciąg dalszy). Tematy: c.d. sprawy braci Fieldów; kwestia konspiracyjnych działań przeciw władzom PRL i Czechosłowacji oraz formy oporu narodu polskiego; motywy ucieczki z kraju i aktualne położenie własnej osoby; "o sowieckim przekonywaniu chłopów do spółdzielni"; sprawa katyńska; stopień nienawiści do reżimu stalinowskiego w Polsce zwiń
 • RWEKonferencja prasowa Józefa Światły Konferencja prasowa Józefa Światły - byłego zastępcy X departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego - zorganizowana w... więcejKonferencja prasowa Józefa Światły - byłego zastępcy X departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego - zorganizowana w Waszyngtonie 28.IX.1954 roku: sprawa braci Hermana i Noela Fieldów (ciąg dalszy). Zakończenie konferencji - gwar głosów w języku angielskim. zwiń
 • RWEKonferencja prasowa Józefa Światły Konferencja prasowa Józefa Światły - byłego zastępcy dyrektora departamentu MBP. Wypowiedzi m.in na temat jedności partii, zadań X... więcejKonferencja prasowa Józefa Światły - byłego zastępcy dyrektora departamentu MBP. Wypowiedzi m.in na temat jedności partii, zadań X departamentu MBP i jego organizacji oraz kontroli sowieckiej nad Polską. zwiń