Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Konferencja prasowa Józefa Światły

02.10.1954 00:00
  • Konferencja prasowa Józefa Światły - byłego zastępcy dyrektora X departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego - w Nowym Jorku (c.d.). Tematy: miejsce odosobnienia kardynała Stefana Wyszyńskiego - prymasa Polski; ilość więźniów politycznych w Polsce; sprawa odwołania ambasadora Izraela z Warszawy i likwidacja Jointu w Polsce; antysemityzm w Dodaj do playlisty
Konferencja prasowa Józefa Światły - byłego zastępcy dyrektora X departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego - w Nowym Jorku (c.d.). Tematy: miejsce odosobnienia kardynała Stefana Wyszyńskiego - prymasa Polski; ilość więźniów politycznych w Polsce; sprawa odwołania ambasadora Izraela z Warszawy i likwidacja Jointu w Polsce; antysemityzm w Polsce i pozycja Żydów w organach partyjnych krajów satelickich ZSRR; sprawa ucieczek z Polski na Zachód; rola doradców rosyjskich w PRL; skutki porozumienia między Kościołem a władzami PRL w 1950 roku; stosunek ludności do tzw. księży-patriotów; postawa armii polskiej na wypadek wojny.