Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Marek Edelman
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0044), data emisji: 21-12-1981 Relacje i komentarze o sytuacji w Polsce po ogłoszeniu stanu wojennego. Tekst apelu Komitetu Koordynacyjnego NSZZ "Solidarność"... więcejRelacje i komentarze o sytuacji w Polsce po ogłoszeniu stanu wojennego. Tekst apelu Komitetu Koordynacyjnego NSZZ "Solidarność" utworzonego w Zurichu - skierowanego do wolnych związków zawodowych i do międzynarodowych organizacji związkowych w świecie; komentarz Tadeusza Podgórskiego - o apelu Lecha Wałęsy; komentarz Włodzimierza Odojewskiego - na temat aresztowania Marka Edelmana; relacja Michała Lasoty - o aresztowaniach działaczy NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych; komentarz Józefa Pt zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0174), data emisji: 28-03-1988 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: "Wokół spraw Afganistanu" - korespondencja Jerzego Bajera z Nowego Jorku; korespondencja... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: "Wokół spraw Afganistanu" - korespondencja Jerzego Bajera z Nowego Jorku; korespondencja Tadeusza Zachurskiego z Waszyngtonu - o polityce zagranicznej Ronalda Reagana - prezydenta USA - w ocenie "Washington Post"; komentarz pióra Lechosława Gawlikowskiego - o wydarzeniach w Czechosłowacji oraz wywiadach udzielonych Radiu Wolna Europa przez kardynała Frantiszka Tomaska, Vaclava Havla - dramaturga i Josefa Zverziny - działacza praw człowieka; uwagi dziennika "New York Times" - dotyczące sytuacji politycznej w Armenii; rozmowa Macieja Morawskiego z dr Markiem Edelmanem - w związku z uroczystością odsłonięcia w Warszawie pomnika pamięci dwóch zamordowanych w Związku Radzieckim działaczy żydowskich: Wiktora Altera i Henryka Ehrlicha. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0182), data emisji: 18-04-1988 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: relacja telefoniczna Jacka Kuronia z Warszawy - z obchodów 45. rocznicy powstania w... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: relacja telefoniczna Jacka Kuronia z Warszawy - z obchodów 45. rocznicy powstania w getcie warszawskim; korespondencja Bronisława Wildsteina z Paryża - o wywiadzie udzielonym paryskiemu dziennikowi "Liberation" przez dr Marka Edelmana; korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu - o sytuacji w Zatoce Perskiej; korespondencja Józefa Ruszara z Nowego Jorku - o prasie amerykańskiej zajmującej się różnymi aspektami sprawy Afganistanu. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0536), data emisji: 11-01-1989 Audycja pod redakcją Andrzeja Borowicza: rozmowa telefoniczna Adama Barskiego z dr Markiem Edelmanem na temat mniejszości... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Borowicza: rozmowa telefoniczna Adama Barskiego z dr Markiem Edelmanem na temat mniejszości narodowych w Polsce; wypowiedź Andrzeja Krzysztofa Wróblewskiego - publicysty - o potrzebie przywrócenia Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich; "Co OPZZ myśli o pluraliźnie związkowym" - komentarz Stanisława Jałowieckiego; korespondencja Marka Lehnerta z Rzymu o polityce wschodniej Watykanu. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0594), data emisji: 01-03-1989 Audycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: komentarz Danuty Drzewińskiej na temat manifestacji studenckich w Poslce; relacja... więcejAudycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: komentarz Danuty Drzewińskiej na temat manifestacji studenckich w Poslce; relacja Piotra Nowiny-Konopki z obrad "okrągłego stołu"; rozmowa telefoniczna Jacka Kalabińskiego z prof. Januszem Beksiakiem na temat przebiegu rozmów w zespole do spraw gospodarczych; rozmowa telefoniczna Adama Barskiego z dr. Markiem Edelmanem o rozmowach w podzespole do spraw zdrowia. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0618), data emisji: 15-03-1989 Audycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: rozmowa telefoniczna K. Miłotworskiej z Piotrem Nowiną-Konopką na temat obrad... więcejAudycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: rozmowa telefoniczna K. Miłotworskiej z Piotrem Nowiną-Konopką na temat obrad "okrągłego stołu"; rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Markiem Edelmanem na temat obrad podzespołu do spraw zdrowia; komentarz Waldemara Kuczyńskiego na temat sprawy kredytów zachodnich dla Polski; komentarz Tadeusza Mieleszki o plenum KC radzieckiej partii, na którym jednym z głównych tematów były sprawy rolnictwa. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0664), data emisji: 24-04-1989 Audycja pod redakcją Józefa Ptaczka: informacja telefoniczna Macieja Szumowskiego - byłego redaktora "Gazety Krakowskiej" - na... więcejAudycja pod redakcją Józefa Ptaczka: informacja telefoniczna Macieja Szumowskiego - byłego redaktora "Gazety Krakowskiej" - na temat popieranych przez Komitet Obywatelski przy Lechu Wałęsie kandydatów do Sejmu i Senatu z województw nowosądeckiego i tarnowskiego; korespondencja Grzegorza Ziętkiewicza z Berlina Zachodniego - na temat kandydatów do Sejmu i Senatu z Poznania; rozmowa telefoniczna Wiesława Wawrzyniaka z dr Markiem Edelmanem - członiem Komitetu Obywatelskiego przy L. Wałęsie - na temat nastrojów panujących w Łodzi przed wyborami do Sejmu i Senatu; rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Tadeuszem Mazowieckim - działaczem katolickim, który ponownie objął stanowisko redaktora naczelnego tygodnika "Solidarność" - na temat tygodnika "Solidarność" (zadania, lokal, skład zespołu); uwagi Aleksandra Świejkowskiego o zapowiedzianych rozmowach delegacji NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych z przedstawicielami rządu PRL. zwiń
 • RWEI Zjazd NSZZ "Solidarność" (cz.11), data emisji: 04-11-1981 Sprawozdanie dźwiękowe z popołudniowego posiedzenia drugiego dnia (27 września), II tury obrad Zjazdu "Solidarności" w Gdańsku -... więcejSprawozdanie dźwiękowe z popołudniowego posiedzenia drugiego dnia (27 września), II tury obrad Zjazdu "Solidarności" w Gdańsku - wystąpienie gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza; rozmowa z Markiem Edelmanem - jednym z bohaterów II wojny światowej - o swojej «aktualnej» aktywności politycznej; wystąpienie Jana Rulewskiego; wystąpienia przedstawicieli sieci: Jerzego Milewskiego i Adama Matuszczaka - przewodniczącego komisji zakładowej WSK w Rzeszowie. zwiń
 • RWEJak kształtowała się "Solidarność" (cz.187), data emisji: 27-09-1981 I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność: przemówienie gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza; rozmowa z Markiem Edelmanem w... więcejI Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność: przemówienie gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza; rozmowa z Markiem Edelmanem w kuluarach zjazdu; dyskusja o samorządzie - przemawiają: Jan Rulewski, Jacek Bukowski (Mazowsze), Edward Nowak (Małopolska) , Jan Milewski, Adam Matuszczak (Rzeszów), Mieczysław Gil (delegat KKP do rozmów z Sejmem), Jacek Kuroń; posłanie związkowców Dolnego Śląska. zwiń
 • BBCŁódzka „Solidarność” , data emisji: 31-05-1990
 • RWEPanorama dnia - cz.206, data emisji: 30-03-1988 Audycja pod redakcją Andrzeja Borowicza: rozmowa z Krzysztofem Albinem - rzecznikiem prasowym wrocławskiej grupy Pomarańczowa... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Borowicza: rozmowa z Krzysztofem Albinem - rzecznikiem prasowym wrocławskiej grupy Pomarańczowa Alternatywa - na temat uwolnienia Waldemara Fydrycha; korespondencja Tadeusza Zachurskiego z Waszyngtonu - o zakończonej wizycie Charlesa Wicka - dyrektora amerykańskiej agencji informacyjnej w Warszawie; korespondencja Krystyny Grzybowskiej z Bonn - na temat afery z fałszowaniem dokumentów w RFN; rozmowa z dr Markiem Edelmanem - w związku z obchodami w Warszawie rocznicy zwiń
 • BBCPolityka według Marka Edelmana, data emisji: 16-07-1987 Marka Edelmana spojrzenie na politykę.
 • RWEPrzy otwartym mikrofonie, data emisji: 07-01-1982 Audycja Wacława Pomorskiego. Komentarz autora do wspomnień dr Kazimierza Nabożnego pt. "Wojskowy Korpus Górniczy"; relacja Piotra... więcejAudycja Wacława Pomorskiego. Komentarz autora do wspomnień dr Kazimierza Nabożnego pt. "Wojskowy Korpus Górniczy"; relacja Piotra Mokotowskiego z Paryża - na temat programu polskiego dziennika nadanego w telewizji francuskiej - ukazującego m.in. ponurą atmosferę stanu wojennego oraz manipulowanie informacją przez totalitarną władzę w Polsce; "Solidarność ma głos" - komentarz Janusza Marchwińskiego (fragment wywiadu z Markiem Edelmanem , fragmenty wypowiedzi Bogdana Lisa i Antoniego Lenkiewicza z Dolnego Śląska - na I zjeździe NSZZ "Solidarność"); komentarz Piotra Sawickiego na temat konferencji prasowej Wiesława Górnickiego - doradcy Wojciecha Jaruzelskiego - zorganizowanej w Kopenhadze; uwagi Aliny Grabowskiej - na temat polskiej ekologii. zwiń
 • RFIPrzybliżenie Francuzom stosunków polsko-żydowskich, data emisji: 17-01-2005 Omówienie Międzynarodowej Konferencji w Bibiotece Narodowej w Paryżu na temat stosunków polsko-żydowskich. Wypowiedzi:... więcejOmówienie Międzynarodowej Konferencji w Bibiotece Narodowej w Paryżu na temat stosunków polsko-żydowskich. Wypowiedzi: Jean-Charles Szurek, Bożena Szaynok, Anna Ziebińska-Witek, Jean-Yves Potel, Marek Edelman. Autor: Anna Rzeczycka. zwiń
 • RWERozmowa z Markiem Edelmanem Rozmowa Janusza Marchwińskiego z Markiem Edelmanem na temat oficjalnych obchodów rocznicy ghetta. Taśma robocza.
 • RWESpotkanie z Łodzią, data emisji: 15-07-1990 Reportaż Janusza Marchwińskiego. Rozmowy J. Marchwińskiego: z dr Markiem Edelmanem - pracującym w łódzkim szpitalu; Ryszardem... więcejReportaż Janusza Marchwińskiego. Rozmowy J. Marchwińskiego: z dr Markiem Edelmanem - pracującym w łódzkim szpitalu; Ryszardem Hoffmanem - dyrektorem biura senatorskiego i poselskiego w Łodzi; Ryszardem Kostrzewą i jego żoną - działaczami związkowymi; Jerzym Gromanem; Andrzejem Słowikiem - szef NSZZ "Solidarność" regionu łódzkiego. zwiń
 • RWESpór o Karmel o Oświęcimiu, data emisji: 07-09-1989 Wypowiedzi: Czesława Miłosza (rozmowa telefoniczna Marka Łatyńskiego); dr Marka Edelmana (rozmowa telefoniczna M. Łatyńskiego);... więcejWypowiedzi: Czesława Miłosza (rozmowa telefoniczna Marka Łatyńskiego); dr Marka Edelmana (rozmowa telefoniczna M. Łatyńskiego); Leszka Kołakowskiego; odczytanie przez Krzysztofa Śliwińskiego tekstu oświadczenia ogłoszonego w Warszawie przez Komisję Episkopatu Polski do spraw dialogu z judaizmem; wypowiedź Jacka Woźniakowskiego - historyka sztuki, dyrektora wydawnictwa "Znak", profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - na temat oświadczenia Episkopatu. Muzyka. zwiń
 • RWEZakochać się w Łodzi, data emisji: 25-11-1989 Reportaż Krzysztofa Turowskiego: fragment wystąpienia Janiny Kąciak - członka zarządu regionalnego - podczas marszu głodowego w... więcejReportaż Krzysztofa Turowskiego: fragment wystąpienia Janiny Kąciak - członka zarządu regionalnego - podczas marszu głodowego w 1981 r. w Łodzi; wypowiedzi na temat Łodzi: prof. Jerzego Dietla - senatora Ziemi Łódzkiej; prof. Bolesława Bachmana z Politechniki Łódzkiej; dr Marka Edelmana; prof. Janusza [Szoslanda] z Politechniki Łódzkiej; prof. Andrzeja Grabskiego - przewodniczącego Rady Narodowej Miasta Łodzi; Waldemara Bogdanowicza - nowego prezydenta miasta Łodzi; Adeli Michalak, Teresy Mazur i Barbary Grzelak - pracujących w Zakładach Przemysłu Bawełnianego Poltex o swojej trudnej sytuacji materialnej; dr Marii Dmochowskiej - posłanki z Ziemi Łódzkiej; dr Jerzego Drygalskiego - jednego z kandydatów na prezydenta Łodzi. Rozkład pracy nadajników RWE. zwiń