Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Przy otwartym mikrofonie

07.01.1982 00:00
  • Audycja Wacława Pomorskiego. Komentarz autora do wspomnień dr Kazimierza Nabożnego pt. "Wojskowy Korpus Górniczy"; relacja Piotra Mokotowskiego z Paryża - na temat programu polskiego dziennika nadanego w telewizji francuskiej - ukazującego m.in. ponurą atmosferę stanu wojennego oraz manipulowanie informacją przez totalitarną władzę w Polsce; "Solid Dodaj do playlisty
Audycja Wacława Pomorskiego. Komentarz autora do wspomnień dr Kazimierza Nabożnego pt. "Wojskowy Korpus Górniczy"; relacja Piotra Mokotowskiego z Paryża - na temat programu polskiego dziennika nadanego w telewizji francuskiej - ukazującego m.in. ponurą atmosferę stanu wojennego oraz manipulowanie informacją przez totalitarną władzę w Polsce; "Solidarność ma głos" - komentarz Janusza Marchwińskiego (fragment wywiadu z Markiem Edelmanem , fragmenty wypowiedzi Bogdana Lisa i Antoniego Lenkiewicza z Dolnego Śląska - na I zjeździe NSZZ "Solidarność"); komentarz Piotra Sawickiego na temat konferencji prasowej Wiesława Górnickiego - doradcy Wojciecha Jaruzelskiego - zorganizowanej w Kopenhadze; uwagi Aliny Grabowskiej - na temat polskiej ekologii.