Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Egil Aarvik
  • RWEPanorama dnia - cz.168, data emisji: 05-10-1983 Audycja pod redakcją Aleksandra Menharda. Informacje autora na temat przyznania Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla: fragmenty... więcejAudycja pod redakcją Aleksandra Menharda. Informacje autora na temat przyznania Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla: fragmenty przemówienia Egila Aarvika - przewodniczącego Norweskiego Komitetu Nobla - o przyznaniu nagrody L. Wałęsie; komentarze Andrzeja Borowicza i Adama Barskiego - związane z przyznanien nagrody L. Wałęsie; korespondencja Teresy Michałowicz z Nowego Jorku - o reakcjach amerykańskich na wiadomość o przyznaniu nagrody (fragmenty wypowiedzi Alojzego Mazewskiego - prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej, prof. Zbigniewa Brzezińskiego, Jana Kaszuby - prezesa Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Jana Nowaka - byłego dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE); korespondencja Piotra Kobylińskiego - na temat wypowiedzi Ronalda Reagana - prezydenta USA i Kirklanda - przewodniczącego największej amerykańskiej centrali związków zawodowych - w związku z przyznaniem nagrody L. Wałęsie. zwiń
  • RWEPanorama dnia - cz.182, data emisji: 10-12-1983 Audycja pod redakcją Pawła Trzyńskiego. Odtworzenie sprawozdania dźwiękowego Tadeusza Nowakowskiego z Oslo - z uroczystości... więcejAudycja pod redakcją Pawła Trzyńskiego. Odtworzenie sprawozdania dźwiękowego Tadeusza Nowakowskiego z Oslo - z uroczystości wręczenia Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla. Przemówienie Egila Aarvika - przewodniczącego Norweskiego Komitetu Nagrody Nobla (tłumaczenie na j. polski). zwiń
  • RWEProgram specjalny, data emisji: 01-01-1983 "Panorama" - audycja P. Trzyńskiego w związku z przyznaniem L. Wałęsie - Pokojowej Nagrody Nobla. W audycji wypowiedzi, komentarze... więcej"Panorama" - audycja P. Trzyńskiego w związku z przyznaniem L. Wałęsie - Pokojowej Nagrody Nobla. W audycji wypowiedzi, komentarze nt. tego wydarzenia: wypowiedź E. Aarvika - przewodniczącego Norweskiego Komitetu Nobla, komentarze A. Borowicza i A. Barskiego; korespondencja T. Michałowicz z Ameryki: wypowiedzi: A. Mazewskiego - prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej, prof. Z. Brzezińskiego, J. Kaszuby - prezesa Kongresu Polonii Kanadyjskiej, J. Nowaka-Jeziorańskiego - dyrektora RP RWE; korespondencja P. Kobylińskiego z Nowego Jorku; korespondencja J. Kułakowskiego z Brukseli, korespondencja W. Zadrowskiego z Paryża; odczytanie oświadczenia wydanego przez Centralę Brytyjskich Związków Zawodowych; rozmowa z J. Pilarską z Biura Koordynacyjnego NSZZ "Solidarność" za granicą, odczytanie oświadczenia tego biura; gratulacje składane L. Wałęsie przez: M. Chojeckiego - założyciela Niezależnej Oficyny Wydawniczej w Paryżu, D. Nowakowską i P. Chruszczyńskiego z biura koordynacyjnego "Solidarności"; rozmowa z Danutą i F. Drzewińskim - działaczami "Solidarności". zwiń
  • RWERóżne wypowiedzi Wypowiedzi: przewodniczącego Norweskiego Komitetu Noblowskiego Egil Aarvika ogłaszającego przyznanie pokojowej nagrody Nobla za... więcejWypowiedzi: przewodniczącego Norweskiego Komitetu Noblowskiego Egil Aarvika ogłaszającego przyznanie pokojowej nagrody Nobla za rok 1983 Lechowi Wałęsie; prezydenta USA Ronalda Reagana na temat przyznania Wałęsie nagrody Nobla; amerykańskiego kongresmana Sandra M. Levina na temat przyznania Wałęsie nagrody Nobla; Lane'a Kirklanda, szefa amerykańskich związków zawodowych na temat przyznania Wałęsie nagrody Nobla; Zbigniewa Brzezińskiego, doradcy prezydenta Jimmy'ego Cartera na temat przyznania Wał zwiń
  • RWERóżne wypowiedzi Wypowiedzi: pisarza Salmana Rushdiego o sobie, cenzurze w Pakistanie, pracy w Anglii, swoich książkach - "Wstydzie" i "Dzieciach... więcejWypowiedzi: pisarza Salmana Rushdiego o sobie, cenzurze w Pakistanie, pracy w Anglii, swoich książkach - "Wstydzie" i "Dzieciach północy"; Danuty Wałęsowej na temat tego czym jest dla wszystkich Polaków przyznana nagroda Nobla dla jej męża; prezydenta USA Ronalda Reagana podczas ogłoszenia Dnia Praw Człowieka w USA na temat: szanowania tych praw na świecie, Lecha Wałęsy, Andrieja Sacharowa, Głosu Ameryki, RWE. Deklaruje założenie Radia Marti; Egila Aarvika, przewodniczącego Norweskiego Komitetu Noblowskiego, uzasadniającego przyznanie Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla oraz Danuty Wałęsowej, przyjmującej Nobla w imieniu mężą; Danuty Wałęsowej i przedstawiciela "Solidarności" na ceremonii wręczania nagród Nobla, Bohdana Cywińskiego, czytajacych list Wałęsy skierowany do uczestników uroczystości. zwiń
  • RWESpecjalny program świąteczny, data emisji: 31-12-1983 "Pokojowa Nagroda Nobla" - audycja A. Barskiego - gratulacje w związku z otrzymaniem przez L. Wałęsę Pokojowej Nagrody Nobla: wyp.... więcej"Pokojowa Nagroda Nobla" - audycja A. Barskiego - gratulacje w związku z otrzymaniem przez L. Wałęsę Pokojowej Nagrody Nobla: wyp. E. Aarvika - przewodniczącego Norweskiego Komitetu Nobla - ogłaszającego decyzję Komitetu; odczytanie komentarzy m. in: D. Wałęsowej, ks. H. Jankowskiego, Kardynała J. Glempa, Papieża Jana Pawła II; gratulacje od prezydenta USA R. Reagana ; odczytanie listu od kanclerza Niemiec H. Kohla; wyp. C. Miłosza - odczytanie wiersza pt: "Do Lecha Wałęsy"; gratulacje od A. Sołżenicyna oraz od J. Kułakowskiego w im. Światowej Konfederacji Pracy; korespondencja. T. Michałowicz z USA – wyp.: A. Mazewskiego, prof. Z. Brzezińskiego, J. Kaszuby, J. Nowaka-Jeziorańskiego; gratulacje: M. Chojeckiego z Paryża, L. Waliszewskiego, A. Jarmakowskiego - byłych działaczy "Solidarności", S. Barańczaka - pisarza, H. Brolewicza - kuzyna L. Wałęsy mieszkającego w USA, prof. F. Grossa, S. Sussa - w imieniu studentów polskich w USA; korespondencja z Oslo T. Nowakowskiego z uroczystości wręczenia Nagrody Nobla, którą w imieniu męża odebrała D. Wałęsowa. zwiń